انجام پایان نامه مدیریت

آن چه مهم است پایان نامه است در انجام پایان نامه مدیریت می توان به مدیریت بازرگانی، دولتی، صنعتی و کارآفرینی اشاره کرد. تیم تزیسمی به عنوان مشاوره انجام پایان نامه مدیریت عمل می کند. این مشاوره در انتخاب موضوع پایان نامه تا آخرین روز برای جلسه دفاع شما می تواند باشد. دانشجویان دکتری مدیریت برای رساله مدیریت خود می توانند به عنوان یک مشاور از تیم تزیسمی استفاده کنند.مشاوره در زمینه انجام پایان نامه جز تخصص تیم تزیسمی است. ما به عنوان یک مشاور با تجربه در کنار دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت برای انجام رساله مدیریت و انجام پایان نامه هستیم.

انجام پایان نامه

بنظر می رسد دستورالعمل نگارش پایان نامه مدیریت در تمامی گرایش ها یکسان باشد. انجام پایان نامه با پنج فصل همراه است. این پنج فصل عبارتند از: کلیات تحقیق، مبانی نظری تحقیق، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل آماری، بحث و نتیجه گیری تحقیق. کلیات تحقیق به موضوعاتی همچون بیان مساله، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق و… می پردازد. بهتر است اینگونه توضیح دهیم که در فصل دوم به مرور ادبیات و همچنین تحقیقات پیشین داخلی و خارجی می پردازیم. موضوع اصلی فصل سوم پایان نامه روش شناسی پژوهش است که حجم کمی دارد ولی بسیار مهم است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری می پردازیم. در فصل پنجم نیز ما به نتیجه گیری و بحث در مورد تحقیق می پردازیم.

انجام پایان نامه مدیریت - تزیسمی
انجام پایان نامه مدیریت – تزیسمی

مروری بر پایان نامه مدیریت

پایان نامه های مدیریت معمولا نقطه اوج تحصیلات تکمیلی هستند. برای آزمایش ظرفیت شما در موارد زیر استفاده می شود:

1) شناسایی حوزه(های) تحقیق و توسعه اهداف تحقیق،

2) یافتن، سازماندهی و بررسی انتقادی ادبیات معتبر و داده های ثانویه،

3) ایجاد روش تحقیق مناسب،

4) تجزیه و تحلیل داده های اولیه به دست آمده و ارتباط آن با ادبیات مربوطه، نتیجه گیری

5) ارائه توصیه ها، و

6) شناسایی مناطق برای تحقیقات آینده.

قابل ذکر است، تمام پایان نامه ها اسناد رسمی هستند و بنابراین باید به روش خاصی ارائه شوند. چنین ارائه ای با ساختار پایان نامه مناسب تسهیل می شود. بر این اساس، فرآیند نگارش پایان نامه باید به دنبال تولید پاسخ ها و توضیحات باشد، در حالی که مقایسه هایی انجام می دهد که به تعمیم هایی که می تواند برای گسترش نظریه استفاده شود، کمک می کند.

چکیده

چکیده باید آخرین قسمت برای نوشتن باشد.
به عنوان خلاصه ای از نتایج تحقیق پایان نامه، باید مختصر اما مفصل باشد.
باید دیدی کلی از نتایج تحقیق بدون نیاز به مرور کل کار در اختیار خواننده قرار دهد.

محتوای چکیده باید شامل موارد زیر باشد:

1) اهداف و مقاصد: این شامل تمام ایده‌ها، مضامین یا حوزه‌های نظری کلیدی می‌شود.
2) روش شناسی: روش باید بر فرآیندهای دنبال شده در تحقق نتایج مطالعه تمرکز کند.
3) مرزها: این به پیشینه و زمینه پایان نامه می پردازد. همچنین حوزه‌های جنبه‌های تجاری یا تئوری‌هایی را که بر آن‌ها متمرکز شده‌اند، بررسی می‌کند.
4) نتایج: چکیده باید حاوی خلاصه ای از نتایج مطالعه باشد. این شامل یافته های اصلی مطالعه است.
5) نتیجه گیری: نتیجه گیری نقطه جمع بندی کلیدی شما از کل پایان نامه را بررسی می کند. خواننده شما متوجه می شوید که چه چیزی را حل کرده اید.
6) توصیه ها: مهمتر از همه، شما باید راه حل های مشکل مطالعه ای را که بررسی کرده اید، مشخص کنید.
چکیده باید حاوی پیشنهاد شما به عنوان راه حلی برای مسائل پژوهشی مورد مطالعه باشد.

ب) مقدمه

مقدمه معمولاً فصل اول پایان نامه تجاری است. پس زمینه مطالعه را برجسته می کند.
در این مقاله به سه حوزه کلیدی می پردازد که شامل: 1) زمینه تحقیق، 2) دلایل انجام مطالعه و 3) سازماندهی پایان نامه.
1) زمینه مطالعه پژوهشی: شرایطی که تحقیق در آن انجام شده است، اهمیت موضوع مورد مطالعه، متغیرهای اساسی، شرکت کنندگان کلیدی و اهداف و مقاصد تحقیق بررسی می شود.
2) دلایل انجام مطالعه: این به هدف مطالعه می پردازد، خواه تجزیه و تحلیل نظری باشد یا جستجوی راه حل برای یک مشکل تجاری.
3) سازماندهی پایان نامه: این شامل مشخص کردن واضح موضوعات و زمینه هایی است که در پایان نامه تجاری باید بررسی شوند.
بنابراین، با خواندن مقدمه، خواننده باید بتواند مبانی مطالعه، پارامترهای مطالعه، نتایج پیش بینی شده و فرآیندهای مورد استفاده برای رسیدن به نتایج را درک کند.

ج) بررسی ادبیات

معمولاً مرور ادبیات فصل دوم پایان نامه تجاری است.
این شامل تجزیه و تحلیل انتقادی مجموعه های دانش موجود در یک حوزه خاص از مطالعه است.
توجه به این نکته ضروری است که مقالات مجلات مناسب ترین منابع چنین دانشی هستند.
به خودی خود، بررسی ادبیات باید به خوبی توسعه یابد تا اهداف مهمی را برآورده کند که عبارتند از:
1) فراهم کردن زمینه ای برای مطالعه: در آن، مرور ادبیات باید به طور انتقادی آثار منتشر شده را تجزیه و تحلیل کند تا درک بهتری از محیطی که مطالعه در آن انجام شده است ایجاد کند.
2) نشان دادن درک شما از دانش موجود: مرور ادبیات در این سطح باید برای نشان دادن درک شما از موضوعات خاص و دانش مربوطه استفاده شود.
این شامل دانش رایج از شکاف های نظری و تجربی است.
3) ایجاد یک میله اندازه گیری برای ارزیابی پایان نامه شما: بررسی ادبیات نقش مهمی در ارزیابی آنچه کار شما به دست آورده است ایفا می کند.
این به خوانندگان کمک می کند تا ارزشی را که به دانش موجود اضافه کرده اید و همچنین توانایی شما در انجام تحقیق و نوشتن یک مقاله پایان نامه خوب را تعیین کنند.
4) ایجاد بستری برای آزمایش اعتبار مطالعه: به ویژه، باید از مرور ادبیات برای ایجاد چارچوبی استفاده کنید که در آن خوانندگان بتوانند مناسب بودن روش‌ها و فرآیندهای تحقیق مورد استفاده برای به دست آوردن نتایج مطالعه را بررسی کنند.
5) نشان دادن درک عمیق از متغیرهای کلیدی: انجام مرور ادبیات در یک حوزه موضوعی باید به دنبال شناسایی روندها و متغیرهای مختلف باشد که بر موضوع(های) مورد مطالعه فشار وارد می کنند.

د) روش شناسی

این معمولاً فصل سوم پایان نامه تجاری است و به طور خلاصه فرآیندهای به کار گرفته شده در استخراج نتایج مطالعه را توضیح می دهد.
در ابتدا باید با برجسته کردن اهداف مطالعه شروع شود.
باید توضیح روشنی در مورد اینکه چرا یک انتخاب خاص در مقابل بقیه انجام شد، وجود داشته باشد.
خواننده باید فلسفه نهفته در فرآیندهای پژوهشی اتخاذ شده در پایان نامه را درک کند.
این مستلزم آن است که هر تصمیمی که در فرآیند تحقیق گرفته می شود را توجیه کنید.
برای درک این موضوع، باید توضیحات شفافی در مورد همه انتخاب های انجام شده وجود داشته باشد.
فصل باید با خلاصه ای از نکات کلیدی به پایان برسد.

ه) یافته ها

در این فصل نتایج تحقیقات اولیه به دست آمده از مطالعه ارائه شده است.
داده‌های ارائه‌شده معمولاً بسیار حجیم هستند، که به یک سازمان منطقی و منسجم نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که تصویر کاملی از آنچه مطالعه کشف کرده است را منعکس می‌کند.
در ارائه نتایج باید به جزئیات توجه شود تا خواننده بتواند به راحتی آنچه ارائه می شود و ارتباط داده های مربوطه را درک کند.
این باید فقط شامل مهمترین مجموعه شواهد باشد.

یک پروپوزال پایان نامه مدیریت بنویسید

اصطلاح “پیشنهاد پایان نامه” مخفف یک پروپوزال برای پروژه پایان نامه نهایی است که هدف آن متقاعد کردن کمیته است که شما در شرف انجام سوالات پیچیده، جالب و ارزشمند هستید. به عبارت دیگر، این زمانی است که به یک موضوع مهم فکر می کنید و برنامه ای برای سازماندهی اطلاعات و نوشتن پروژه تنظیم می کنید.

هنگام نوشتن پروپوزال برای پایان نامه مدیریت باید به نکات کلیدی توجه کرد:

پروژه شما بر اساس چه حوزه ای است (مدیریت زنجیره تامین، مدیریت فروش، مدیریت روابط عمومی، مدیریت بازاریابی و …)؟
پروژه شما قرار است با چه مشکلی مقابله کند؟
چرا برای یک جامعه دانشگاهی یا پژوهشی که به آن تعلق دارید مشکل است؟
چرا یافتن راه حل مناسب ضروری است؟
چگونه می خواهید به دنبال پاسخ ها بگردید؟
به عنوان مثال، اگر در حال نوشتن پایان نامه ای با موضوع «آیا انگیزه و رضایت شغلی می تواند بر کارایی و عملکرد یک شرکت تأثیر بگذارد»، اهداف و اهداف این پروژه به شرح زیر است:

پیشنهاد مدل‌های عملیاتی و استراتژی‌هایی که می‌توانند بر عملکرد سازمانی شرکت منتخب تأثیر بگذارند.
تعیین مزایای شرکت منتخب پس از افزایش رضایت شغلی پرسنل؛
ارزیابی کلیه سطوح عوامل انگیزشی کارکنان شرکت منتخب که رضایت شغلی آنها را افزایش می دهد و منجر به عملکرد سازمانی می شود. برای تعیین طیف وسیعی از پیامدهای انگیزشی برای اثربخشی سازمانی شرکت انتخاب شده.

مراحل انجام پایان نامه مدیریت

در انجام رساله مدیریت ابتدا می بایست موضوع تحقیق مشخص شود. بعد از تایید موضوع تحقیق که بر اساس موضوعات مدیریتی در گرایش های مختلف می باشد دانشجویان می بایست پروپوزال تحقیقاتی خود را بر اساس موضوع تحقیق ارائه نمایند.

مراحل اجرای پروپوزال در ادامه بیان شده است:

 • اولین بخش پرپوزال شامل بیان مساله می باشد.
 • در مرحله دوم اهمیت موضوع تحقیق ارائه می شود.
 • در بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
 • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
 • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
 • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد.

پس از تصویب پروپوزال مدیریتی می بایست بقیه فصول رساله تهیه گردد. در همین زمینه فصول رساله مدیریتی در قالب موارد زیر می باشد:

 • کلیات تحقیق
 • مبانی نظری
 • روش شناسی تحقیق
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • در نهایت نیز بر اساس کلیه بخش های پایان نامه می بایست از کل فرآیند پایان نامه خود پاورپویینت تهیه و در جلسه دفاع شرکت نمایید

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

مشاوره در زمینه انجام پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بازرگانی مرحله پایانی یک دوره تحصیلی است که باید با کیفیت خوب انجام شود، زیرا نمایانگر اندوخته‌های علمی دانشجو و سطح دانش و قدرت تحلیل و تحقیق اوست. بنظر می رسد برای داشتن نتیجه مطلوب تر باید از نظر استاد راهنما و مشاور نیز استفاده درست انجام داد.

مشاوره انجام پایان‌‌نامه مدیریت چه کمکی به ما می کند؟

به طور کلی، انجام پایان‌‌نامه مدیریت قوی اهمیت به‌‌سزایی دارد و نگارش آن سخت و زمان‌‌بر است. از طرفی، مدیریت بازرگانی از پرطرفدارترین رشته‌های مدیریت است، چراکه بازار کار گسترده و پررونقی دارد و همه شرکتهای بازرگانی به مدیر بازرگانی متخصص و متبحری نیاز دارند تا بازده شرکت را ارتقا دهد و با آنالیز و برنامه ریزی دقیق و کاربردی و نیز تسلط بر شیوه های بازاریابی به‌روز و حرفه‌ای، فعالیت‌های تجاری شرکت را سازماندهی کند.

بازاریابی

بازرگانی بین‌المللی

تجارت الکترونیکی

مدیریت استراتژیک

بازرگانی داخلی

به این ها می توان گرایش های مدیریت بازرگانی ارشد اشاره کرد. ماهیت این رشته به طوری است که در دوره دکتری نیز گرایش های متنوعی در خود جای داده است.

با توجه به اهمیت این رشته و تاثیر انجام پایان نامه  در آینده شغلی باید دانشجویان تمام تلاش خود را به کار بندند تا این مرحله را با قدرت و نمره عالی پشت سر بگذارند و به همین دلیل لازم است در این مسیر از مشاوره و راهنمایی استادان و متخصصان این رشته استفاده کنند.

اطمینان از تکراری نبودن موضوع پایان نامه

تقریبا اولین مسئله در شروع پایان نامه این است که مطمئن شویم موضوع پایانامه مدیریت تکراری نیست. اغلب دانشجویان از میان لیستی از موضوع‌ها و زمینه‌های کاری موضوع مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند اما اگر قبل از اطمینان از تکراری بودن موضوع پایان نامه شروع به نوشتن پروپوزال و پایان نامه کنیم در صورت مشخص شدن تکراری بودن موضوع پایان نامه تمامی تلاش‌های دانشجو هدر رفته است. مشاوران موسسه تزیسمی به شما نحوه جستجو در سایت ایرانداک را آموزش می‌دهند تا با جستجوی موضوع انتخابی خود و بررسی موضوعات مشابه از تکراری نبودن موضوع پایان نامه خود اطمینان حاصل کنید. وبسایت ایرانداک مرجع تمامی پایان نامه های دانشجویی است و با جستجو در آن می‌توانید مطمئن شوید که موضوع پژوهش شما کاملا جدید است.

گرایش های مدیریت بازرگانی

گرایش های آن:

بازاریابی (Marketing)

بازاریابی فرآیند مدیریت است که از طریق آن کالا و خدمات از مفهوم به مشتری منتقل می شود. چه این ارتباط آنلاین باشد و چه آفلاین، بازاریابی بخشی جدایی ناپذیر از کسب و کار است.

دانشجوی بازاریابی با عملکرد کارآمد فعالیت های بازاریابی و هماهنگی مؤثر آن با سایر عملیات شرکت مواجه می شوند.

بازرگانی بین المللی

تجارت الكترونیكی

مدیریت استراتژیک

بازرگانی داخلی

كارآفرینی

انتخاب مشاور در انجام پایان نامه 

بسیاری از دانشجویان دکتری و ارشد مدیریت به دلیل مشکلاتی که دارند زمان لازم جهت انجام رساله مدیریت خود را ندارند و به همین دلیل استفاده از یک مشاوره زبده جهت کمک به پیشبرد پایان نامه می تواند بسیار کمک کننده باشد. تزیسمی با داشتن بیش از یک دهه سابقه در زمینه انجام پایان نامه مدیریت می تواند مشاور خوبی در این راستا باشد. دانشجویان می توانند در بخش های زیر از تزیسمی کمک بگیرند:
–    مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه  مشاوره انجام پروپوزال
مشاوره انجام رساله دکتری و ارشد  جمع آوری دیتا نگارش فصول
–    فرمت بندی پایان نامه
–    مشاوره استخراج مقاله از پایان نامه
–    تهیه پاور دفاع
–    انجام اصلاحات پایان نامه

مشاوره انجام پایان نامه مدیریت دولتی

به مطالعه تخصص حرفه ای، طیف وسیعی از مهارت های مدیریتی و سازمانی، و درک صحیح از نیازهای و اولویت های در حال تغییر در بخش ها و جوامع خود می پردازد. مسائل کلیدی در دولت را مورد بررسی قرار می دهد. هدف افزایش سطح تجزیه و تحلیل در مدیریت دولتی در حوزه های دولتی است. تزیسمی با به کارگیری اساتید مجرب، متعهد و متخصص خدمات مشاوره انجام پایان نامه مدیریت دولتی را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد.

مشاوره انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی

همانند هر نوع کسب و کار، این رشته شامل مطالعاتی همچون حسابداری، مدیریت و بازاریابی می شود، اما شما همچنین بیشتر به توسعه محصول یا خدمات، سرمایه گذاری راه اندازی، مسائل مربوط به خرید و توزیع و توسعه مشتری تمرکز می کنید. کاربردهای آن را می توان در مدیران کسب و کار و مدیران خرده فروشی مشاهده نمود. تزیسمی با به کارگیری اساتید مجرب، متعهد و متخصص خدمات مشاوره انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد.

گرایش های مدیریت کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی دارای گرایش های مختلف می باشد:

 • كسب و كار جدید (New business)
 • گردشگری (Tourism)
 • فناوری اطلاعات (Information Technology)
 • سازمانی (Organizational)
 • بین الملل  (International)
 • توسعه (Development)
 • كسب و كار الكترونیكی (E-business)

کیفیت در انجام پایان نامه مدیریت

در انجام پایان نامه مدیریت کیفیت حرف اول و آخر را می زند. اما به چه شیوه ای می توان کیفیت کار پایان نامه نویسی را به حد بالایی رساند؟ داشتن اطلاعات به روز، زبان درست، نگارش علمی و صحیح، استفاده بجا و مناسب از اصلاحات تخصصی هر رشته، ارائه موضوعات ناب و جدید، و عوامل متعدد دیگری در کیفیت پایان نامه مدیریت شما اثر گذار خواهند بود. یکی دیگر از عوامل مهم انتخاب مشاور مناسب برای کار تحقیقاتی است. قطعا مشاوری که دانش کافی در رشته مدیریت دارد می تواند کار با کیفیت تری را ارائه کند. حتی گاهی لازم است تا بخشی از کار را به دست محققی با تجربه و کاربلد بسپارید. زیرا انجام کارهای آماری و یا تنظیم درست قالب در انجام پایان نامه نیاز به تجربه بالا و تخصص کافی دارد. پیشنهاد ما این است که تمامی مراحل انجام پایان نامه خود را زیر نظر مشاوره متخصص انجام دهید و البته در انتخاب مشاور دقت کافی را به عمل بیاورید. برای آشنایی با مشاورین مجرب ما همین حالا تماس بگیرید.

خدمات تزیسمی

 • مشاوره و آموزش رایگان پایان نامه نویسی و پروپوزال نویسی مشاوره و آموزش رایگان رساله نویسی و پروپوزال نویسی کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی کارگاه آموزشی رساله دکتری مشاوره و آموزش رایگان انجام مقاله نویسی چاپ کتاب
 • ترجمه مقالات به انگلیسی مشاوره و آموزش مقاله نویسی ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی مشاوره و آموزش چاپ مقالات ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی مشاوره و آموزش رایگان تحلیل های آماری و نرم افزارهای آماری مشاوره و آموزش رایگان الگوریتم های بهینه سازی و کدنویسی

تزیسمی با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی تزیسمی مشاوره و آموزش است. به منظور دریافت مشاوره رایگان می توانید از طریق تماس و ایمیل اقدام کنید.