انجام پروپوزال فوری

نگارش پروپوزال آن هم جز انجام پروپوزال فوری قبل از انجام پایان نامه در مقاطع دکتری و ارشد همیشه نیازمند دانش است. داشتن دانش در زمینه های تخصصی کار هر کس یا تیمی نیست. پروپوزال پیش نویس یک طرح تحقیقی است که بر مبنای علاقه و توانمندی پژوهشگر و مبتنی بر فرضیه‌های علمی و استنتاجات تحقیقاتی باشد و با هدف رفع یک نیاز یا افزودن به دانش صورت می‌گیرد. واژه پروپوزال (Proposal) به معنی پیشنهاد است.  پژوهشگر بوسیله فرم پروپوزال اطلاعات مربوط به خود، اطلاعات مربوط به مساله تحقیق و روش انجام آن و اعتبارات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به اطلاع مسئول ذیربط می‌رساند. پروپوزال مدیریت یک طرح تحقیقاتی مقدماتی است که در آن به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق و همچنین اهداف پژوهشگر از اجرای طرح پرداخته می‌شود.

بدنه اصلی پروپوزال مدیریت

بیان مساله تحقیق
قبل از انجام پایان نامه مهمترین بخش پروپوزال بیان مساله تحقیق است. در بیان مساله باید موضوع به لحاظ علمی تشریح شده و دقیقا روشن کنید در هدف پایان نامه چیست. ادبیات پژوهش نیز بعضا در این بخش می‌آید. حجم مطالب این قسمت بهتر است در حد یک تا ۲ صفحه باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت پژوهش به معنای آشکارسازی دلایل انتخاب موضوع مورد بررسی است. هرچقدر دلایل انتخاب موضوع، مستندتر و با جزئیات بیشتر باشد ارزش آن بیشتر خواهد بود. آمار و ارقام مندرج در بیان مساله نیز باید مستند باشد. در این بخش از پروپوزال مدیریت باید اهمیت آن را تشریح کنید.

ادبیات پژوهش (پیشینه پژوهش)

در این بخش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر صورت گرفته پرداخته می‌شود. نظر به تاکید جوامع علمی بر اطلاعات دست اول در برخی از فرمهای پروپوزال بخش ادبیات پژوهش در همان قسمت بیان مساله ارائه می‌شود.

جنبه جدید بودن موضوع

مهمترین بخش یک پروپوزال جنبه نوآوری پژوهش است. در حد یک یا دو پاراگراف باید نشان دهید که موضوع پایان نامه یک موضوع جدید است و کاری تکراری صورت نمی‌گیرد. مهم‌ترین قسمت پروپوزال مدیریت جنبه جدید بودن و نوآوری پایان نامه است.

گزاره‌های پژوهش

اهدف، فرضیه‌ها و سوالات تحقیق

تهیه اهداف تحقیق مهمترین بخش تحقیق است. براساس اهداف تحقیق باید فرضیه‌های تحقیق یا شوالات تحقیق را تدوین کرد. دقت کنید برخی از فرمهای پروپوزال حاوی بخش سوالات تحقیق و هم بخش فرضیه‌های تحقیق هستند. این رویکرد کاملا غلط است. تفاوت سوال و فرضیه تحقیق را مطالعه کنید.

مدل مفهومی تحقیق

نمودار گرافیکی و نمایه شماتیک رابطه متغیرها به نحوی روشن و قابل تحلیل است. برای طراحی مدل مفهومی ابتدا موضوع را به مولفه‌های آن تجزیه کنید. هر مولفه یک متغیر است. حال متغیرهائی که بر این مولفه‌ها موثرند یا از آنها تاثیر می‌پذیرند را فهرست کنید. حال تنها کار باقی مانده ترسیم یک تعداد پیکان جهت نمایش جهت تاثیرات است. چارچوب نظری پژوهش را مطالعه کنید.

روش تحقیق

در این بخش باید نوع پژوهش (براساس هدف و روش) تشریح شود. همینطور جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، مقیاس سنجش و روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها بیان شود. آموزش روش پژوهش علمی را مطالعه کنید.

فهرست منابع

در پایان فهرست منابع مورد استفاده را به ترتیب منابع فارسی و لاتین معرفی کنید. روشهای مختلفی برای نوشتن فهرست منابع وجود دارد. یکی از روشها معتبر استفاده از فهرست نویسی براساس روش APA است. آموزش روش نوشتن فهرست منابع را مطالعه کنید.

نوشتن پروپوزال

پس از انتخاب موضوع اکنون نوبت پروپوزال است؛ با تایید پروپوزال کار دانشجویان به صورت رسمی آغاز می‌شود و می‌توانند شروع به نگارش پایان نامه کنند. معمولا هر دانشگاهی دستورالعمل خاصی برای نوشتن پروپوزال و پایان نامه دارد. نحوه نوشتن به طور کلی مشابه است اما اختلافات کوچکی نیز در دانشگاه‌های مختلف اعمال می‌شود. بهتر است دانشجو قبل از نوشتن، دستورالعمل‌ها را به طور کامل مطالعه کند. آنچه پروپوزال مدیریت باید ارائه دهد پرداختن به ایده کلی طرح پژوهشی است؛ باید به خوبی شرح دهد چرا موضوع انتخاب شده اهمیت دارد.

در نوشتن پروپوزال اگرچه همه بخش‌ها به طور اجمالی بررسی می‌شوند اما باید استاد راهنما را قانع کرد که طرح و ایده مطرح شده ارزش پرداختن دارد. علاوه بر این موضوع باید فرضیات تحقیق و راه حل نیز به طور کلی بررسی شود و نگاهی کوتاه نیز به آنها شود. فراموش نکنید پرداختن به هدف تحقیق در پروپوزال کاملا ضروری است و باید اهداف به طور دقیق البته به صورت اجمالی ذکر شوند.

خدمات مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری موسسه تزیسمی

  • مشاوره و آموزش رایگان پایان نامه نویسی و پروپوزال نویسی
  • مشاوره و آموزش رایگان رساله نویسی و پروپوزال نویسی
  • مشاوره و آموزش رایگان مقاله نویسی
  • چاپ کتاب
  • ترجمه مقالات به انگلیسی
  • مشاوره و آموزش مقاله نویسی ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی
  • مشاوره و آموزش چاپ مقالات ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی
  • مشاوره و آموزش رایگان تحلیل های آماری و نرم افزارهای آماری