تحقیق همبستگی

یک طرح تحقیق همبستگی  در انجام پایان نامه روابط بین متغیرها را بدون کنترل یا دستکاری محقق هیچ یک از آنها بررسی می کند.

یک همبستگی قدرت و/یا جهت رابطه بین دو (یا چند) متغیر را منعکس می کند. جهت یک همبستگی می تواند مثبت یا منفی باشد.

فهرست مطالب

تحقیق همبستگی در مقابل تحقیقات تجربی

تحقیقات همبستگی و تجربی هر دو از روش های کمی برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده می کنند. اما تفاوت های مهمی در نحوه جمع آوری داده ها و انواع نتیجه گیری وجود دارد.

زمان استفاده از تحقیق همبستگی

تحقیقات همبستگی برای جمع آوری سریع داده ها از محیط های طبیعی ایده آل است. این به شما کمک می کند یافته های خود را به روشی معتبر خارجی به موقعیت های زندگی واقعی تعمیم دهید.

چند موقعیت وجود دارد که تحقیقات همبستگی انتخاب مناسبی است.

برای بررسی روابط غیر علی

شما می خواهید بفهمید که آیا ارتباطی بین دو متغیر وجود دارد یا خیر، اما انتظار ندارید یک رابطه علی بین آنها پیدا کنید.

تحقیقات همبستگی می تواند بینش هایی را در مورد روابط پیچیده دنیای واقعی ارائه دهد و به محققان کمک کند تا نظریه ها را توسعه دهند و پیش بینی کنند.

مثال

می خواهید بدانید که آیا ارتباطی بین تعداد فرزندان افراد و حزب سیاسی آنها وجود دارد. شما فکر نمی‌کنید داشتن فرزندان بیشتر باعث می‌شود که مردم به‌طور متفاوتی رای دهند – به احتمال زیاد هر دو تحت تأثیر متغیرهای دیگری مانند سن، مذهب، ایدئولوژی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی هستند. اما یک همبستگی قوی می تواند برای پیش بینی در مورد الگوهای رأی گیری مفید باشد.

برای کشف روابط علی بین متغیرها

شما فکر می کنید یک رابطه علی بین دو متغیر وجود دارد، اما انجام تحقیقات تجربی که یکی از متغیرها را دستکاری می کند غیرعملی، غیراخلاقی یا بسیار پرهزینه است.

تحقیقات همبستگی می‌تواند نشانه‌های اولیه یا پشتیبانی اضافی برای نظریه‌های مربوط به روابط علی فراهم کند.

مثال

شما می خواهید بررسی کنید که آیا انتشار گازهای گلخانه ای باعث گرم شدن کره زمین می شود یا خیر. انجام آزمایشی که انتشارات جهانی را در طول زمان کنترل کند عملاً امکان پذیر نیست، اما از طریق مشاهده و تجزیه و تحلیل می توانید یک همبستگی قوی را نشان دهید که از این نظریه پشتیبانی می کند.
برای آزمایش ابزارهای اندازه گیری جدید
شما ابزار جدیدی برای اندازه گیری متغیر خود ایجاد کرده اید و باید پایایی یا اعتبار آن را آزمایش کنید.

از تحقیقات همبستگی می توان برای ارزیابی اینکه آیا ابزار به طور مداوم یا دقیق مفهومی را که قصد اندازه گیری آن را دارد نشان می دهد، استفاده کرد.

مثال

شما مقیاس جدیدی برای اندازه گیری تنهایی در کودکان خردسال بر اساس شواهد حکایتی در طول قرنطینه ایجاد می کنید. برای اعتبارسنجی این مقیاس، باید آزمایش کنید که آیا واقعاً تنهایی را می سنجد یا خیر. شما با استفاده از سه معیار مختلف، از جمله مقیاس جدید، اطلاعات مربوط به تنهایی را جمع آوری می کنید و درجات همبستگی بین اندازه گیری های مختلف را آزمایش می کنید.

نحوه جمع آوری داده های تحقیق همبستگی

روش های مختلفی وجود دارد که می توانید در تحقیقات همبستگی از آنها استفاده کنید. در علوم اجتماعی و رفتاری، متداول ترین روش های جمع آوری داده ها برای این نوع تحقیقات شامل پیمایش، مشاهده و داده های ثانویه است.

مهم است که روش های خود را با دقت انتخاب و برنامه ریزی کنید تا از قابلیت اطمینان و اعتبار نتایج خود اطمینان حاصل کنید.

نظرسنجی ها

در تحقیق پیمایشی می توانید از پرسشنامه برای اندازه گیری متغیرهای مورد علاقه خود استفاده کنید. می توانید نظرسنجی را به صورت آنلاین، از طریق پست، تلفن یا حضوری انجام دهید.

نظرسنجی‌ها روشی سریع و انعطاف‌پذیر برای جمع‌آوری داده‌های استاندارد شده از بسیاری از شرکت‌کنندگان هستند، اما مهم است که اطمینان حاصل کنید که سؤالات شما به شیوه‌ای بی‌طرفانه بیان می‌شوند و بینش‌های مرتبط را به دست می‌آورند.

مثال

برای اینکه بفهمید بین گیاهخواری و درآمد رابطه وجود دارد یا خیر، پرسشنامه ای در مورد رژیم غذایی برای نمونه ای از افراد از گروه های درآمدی مختلف ارسال می کنید. شما از نظر آماری پاسخ ها را تجزیه و تحلیل می کنید تا مشخص کنید که آیا گیاهخواران عموماً درآمد بیشتری دارند یا خیر.

مشاهده طبیعت گرایانه

این روش اغلب شامل ثبت، شمارش، توصیف و دسته بندی اعمال و رویدادها است. مشاهدات طبیعی می‌تواند شامل عناصر کمی و کیفی باشد، اما برای ارزیابی همبستگی، داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کنید که می‌توان آن‌ها را به صورت کمی تجزیه و تحلیل کرد (مثلاً فراوانی، مدت زمان، مقیاس و مقدار).

مشاهده طبیعی به شما امکان می دهد نتایج خود را به راحتی به زمینه های دنیای واقعی تعمیم دهید و می توانید تجربیاتی را مطالعه کنید که در تنظیمات آزمایشگاهی قابل تکرار نیستند. اما تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌تواند زمان‌بر و غیرقابل پیش‌بینی باشد و سوگیری محقق ممکن است تفسیرها را منحرف کند.

داده های ثانویه در تحقیق همبستگی

به‌جای جمع‌آوری داده‌های اصلی، می‌توانید از داده‌هایی استفاده کنید که قبلاً برای اهداف دیگری مانند سوابق رسمی، نظرسنجی‌ها یا مطالعات قبلی جمع‌آوری شده‌اند.

استفاده از داده های ثانویه ارزان و سریع است، زیرا جمع آوری داده ها کامل است. با این حال، داده ها ممکن است غیرقابل اعتماد، ناقص یا کاملا مرتبط نباشند، و شما هیچ کنترلی بر قابلیت اطمینان یا اعتبار روش های جمع آوری داده ها ندارید.

مثال

برای اینکه بفهمید آیا ساعات کار با سلامت روان مرتبط است یا خیر، از آمار رسمی ملی و مطالعات علمی چندین کشور مختلف برای ترکیب داده‌های میانگین ساعات کار و میزان بیماری‌های روانی استفاده می‌کنید.

نحوه تجزیه و تحلیل داده های تحقیق همبستگی

پس از جمع آوری داده ها، می توانید رابطه بین متغیرها را با استفاده از تحلیل های همبستگی یا رگرسیون یا هر دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار دهید. همچنین می توانید روابط بین متغیرها را با یک نمودار پراکنده تجسم کنید.

انواع مختلف ضرایب همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون برای داده های شما بر اساس سطوح اندازه گیری و توزیع آنها مناسب است.

تجزیه و تحلیل تحقیق همبستگی

با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی، می توانید رابطه بین متغیرها را در یک ضریب همبستگی خلاصه کنید: یک عدد واحد که قدرت و جهت رابطه بین متغیرها را توصیف می کند. با این عدد، میزان رابطه بین متغیرها را تعیین می کنید.

ضریب همبستگی محصول- لحظه پیرسون، که به عنوان r پیرسون نیز شناخته می شود، معمولاً برای ارزیابی رابطه خطی بین دو متغیر کمی استفاده می شود.

تجزیه و تحلیل رگرسیون

با تجزیه و تحلیل رگرسیون، می توانید پیش بینی کنید که تغییر در یک متغیر چقدر با تغییر در متغیر دیگر مرتبط است. نتیجه یک معادله رگرسیونی است که خط روی نمودار متغیرهای شما را توصیف می کند. بهتر است پس از آزمایش همبستگی بین متغیرهای خود، تحلیل رگرسیون را انجام دهید.

تحقیق همبستگی و علیت

مهم است که به یاد داشته باشید که تحقیق همبستگی به معنای علیت نیست. فقط به این دلیل که بین دو چیز همبستگی پیدا می کنید به این معنی نیست که می توانید نتیجه بگیرید که یکی از آنها به چند دلیل باعث دیگری می شود.

مشکل جهت یابی

اگر دو متغیر با هم همبستگی دارند، می تواند به این دلیل باشد که یکی از آنها علت و دیگری معلول است. اما طراحی تحقیق همبستگی به شما اجازه نمی دهد استنباط کنید که کدام است. محققین برای اشتباه در جهت احتیاط، علیت را از تحقیق همبستگی نتیجه نمی گیرند.

مثال

شما رابطه مثبتی بین سطح ویتامین D و افسردگی پیدا می کنید: افرادی که سطح ویتامین D پایینی دارند بیشتر در معرض افسردگی هستند. اما نمی توانید مطمئن باشید که آیا داشتن سطوح پایین ویتامین D باعث افسردگی می شود یا اینکه آیا افسردگی باعث کاهش مصرف ویتامین D از طریق تغییر سبک زندگی یا اشتها می شود. بنابراین، فقط می توانید نتیجه بگیرید که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد.

مشکل متغیر سوم

متغیر مداخله گر، متغیر سومی است که بر سایر متغیرها تأثیر می گذارد تا آنها را به لحاظ علّی مرتبط نشان دهد، حتی اگر با هم مرتبط نباشند. در عوض، پیوندهای علی مجزا بین مخدوش کننده و هر متغیر وجود دارد.

در تحقیق همبستگی، کنترل محدود یا بدون کنترل محقق بر متغیرهای خارجی وجود دارد. حتی اگر از نظر آماری برخی عوامل مخدوش کننده بالقوه را کنترل کنید، ممکن است هنوز متغیرهای پنهان دیگری وجود داشته باشند که رابطه بین متغیرهای مطالعه شما را پنهان می کنند.

مثال

شما یک رابطه مثبت قوی بین ساعات کار و استرس ناشی از کار پیدا می کنید: افرادی که ساعات کاری کمتری دارند سطوح پایین تری از استرس مرتبط با کار را گزارش می کنند. با این حال، این ثابت نمی کند که ساعات کاری کمتر باعث کاهش استرس می شود.
متغیرهای زیادی وجود دارند که ممکن است بر هر دو متغیر تأثیر بگذارند، مانند درآمد متوسط، شرایط کاری و ناامنی شغلی. شما ممکن است از نظر آماری این متغیرها را کنترل کنید، اما نمی توان به طور قطع گفت که ساعات کاری کمتر استرس را کاهش می دهد، زیرا متغیرهای دیگر ممکن است این رابطه را پیچیده کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *