چرا باید از پایان نامه خود دفاع کنم؟

چرا باید از پایان نامه خود دفاع کنم؟

چرا باید از پایان نامه خود دفاع کنم؟ ، یک دانشجو برای اینکه به درجات بالای علمی برسد باید یک پایان نامه تنظیم کند و پس از تکمیل آن به دفاع از پایان نامه بپردازد. دفاع از پایان نامه بعد از یک دوره کار پیاپی و طاقت فرسا از مراحل مختلف تنظیم پایان نامه است …

چرا باید از پایان نامه خود دفاع کنم؟ ادامه »