همبستگی

همبستگی در مقابل علیت | تفاوت، طرح ها و نمونه ها

همبستگی در انجام پایان نامه یعنی ارتباط آماری بین متغیرها وجود دارد. علیت به این معناست که تغییر در یک متغیر باعث تغییر در متغیر دیگر می شود. در تحقیقات، ممکن است با عبارت “همبستگی به معنای علیت نیست” برخورد کرده باشید. همبستگی و علیت دو ایده مرتبط هستند، اما درک تفاوت‌های آنها به ارزیابی …

همبستگی در مقابل علیت | تفاوت، طرح ها و نمونه ها بیشتر بخوانید »