تقدیرنامه پایان نامه

تقدیرنامه پایان نامه

تقدیرنامه پایان نامه ، صفحه تقدیم و تشکر در پایان نامه و مقاله یکی از مهم‌ترین صفحات در تمامی پایان‌نامه‌هاست که اغلب دانشجویان و محققان به دنبال کلماتی شیوا و زیبا برای تدوین آن هستند تا ماحصل زحمات و دانسته‌های خویش را تقدیم کسانی کنند که در ایام تحصیل همواره آن‌ها را یاری کرده‌اند. هنگام …

تقدیرنامه پایان نامه بیشتر بخوانید »