نحوه تهیه دفاع از پایان نامه عالی

نحوه تهیه دفاع از پایان نامه عالی

نحوه تهیه دفاع از پایان نامه عالی ، تحویل دادن پایان‌نامه، موفقیت بزرگی محسوب می‌شود، ولی برای دانشجویان ارشد، این کار به منزله‌ی پایان راه نیست. وقتی پایان‌نامه‌ی خود را تحویل دادید باید برای مرحله‌ی بعدی آماده شوید که خیلی هم از نظر فکری خسته‌کننده است: جلسه‌ی دفاع. در جلسه‌ی دفاع فرصتی فراهم می‌شود تا …

نحوه تهیه دفاع از پایان نامه عالی بیشتر بخوانید »