نحوه ارسال پایان نامه دکتری

نحوه ارسال پایان نامه دکتری

نحوه ارسال پایان نامه دکتری ، چند ماه آخر دکترا اغلب می تواند سخت ترین ماه باشد، بنابراین در اینجا چند نکته از یک داوطلب دکتری که اخیراً پایان نامه خود را ارسال کرده است آورده شده است. شما مرحله انتقالی زایمان را می‌شناسید، جایی که یک زن می‌گوید نمی‌تواند ادامه دهد و ماما می‌گوید …

نحوه ارسال پایان نامه دکتری بیشتر بخوانید »