فرآیند ارسال پایان نامه و دفاع

فرآیند ارسال پایان نامه و دفاع

فرآیند ارسال پایان نامه و دفاع ، پس از تایید پروپوزال پایان نامه، دانشجویان باید به طور منظم با مشاور و در صورت امکان با سایر اعضای کمیته مشورت کنند. در این دوره، دانش‌آموزان باید مراجع دریافت کنند، ایده‌ها یا رویکردها را روشن کنند، و پیش‌نویس‌هایی را برای بازخورد ارسال کنند. دانش‌آموزان باید از قبل …

فرآیند ارسال پایان نامه و دفاع بیشتر بخوانید »