طرح تحقیق

طرح تحقیق چیست؟

طرح تحقیق راهبردی برای پاسخ به سوال تحقیق شما در انجام پایان نامه با استفاده از داده های تجربی است. ایجاد یک طرح تحقیق به معنای تصمیم گیری در مورد: اهداف و رویکرد کلی تحقیق شما نوع طرح تحقیقی که استفاده می کنید روش های نمونه گیری یا معیارهای شما برای انتخاب موضوعات روش های …

طرح تحقیق چیست؟ بیشتر بخوانید »