پیشنهاد و دفاع از پایان نامه

پیشنهاد و دفاع از پایان نامه

پیشنهاد و دفاع از پایان نامه ، پایان نامه دکتری باید بر اساس تحقیقات گسترده در منابع اولیه باشد، کمکی اصیل به دانش داشته باشد و به شکل علمی قابل قبول ارائه شود. دانشجویانی که با مدرک MFA وارد این برنامه می شوند، می توانند با تایید مدیر برنامه علوم انسانی و کمیته مشورتی دانشجو، …

پیشنهاد و دفاع از پایان نامه بیشتر بخوانید »