الزامات پروپوزال پایان نامه

الزامات پروپوزال پایان نامه

الزامات پروپوزال پایان نامه ، یک موضوع پایان نامه تایید شده و یک استاد راهنما تعیین شده پایان نامه از الزامات پذیرش در دوره دکتری است. پایان نامه دکترا باید بر اساس یک تحقیق اصلی باشد که داوطلب طراحی و انجام داده است. پس از نوشتن موفقیت آمیز آزمون جامع دکتری، دانشجو مقدمات نگارش و …

الزامات پروپوزال پایان نامه ادامه »