تفاوت بین پایان نامه و مقاله تحقیقاتی

تفاوت بین پایان نامه و مقاله تحقیقاتی

تفاوت بین پایان نامه و مقاله تحقیقاتی ، تفاوت اصلی بین پایان نامه و مقاله پژوهشی این است که پایان نامه یک مقاله علمی طولانی است که معمولاً به عنوان پروژه نهایی برای یک مدرک دانشگاهی عمل می کند، در حالی که مقاله پژوهشی یک قطعه نوشته دانشگاهی در مورد یک موضوع خاص است. به …

تفاوت بین پایان نامه و مقاله تحقیقاتی ادامه »