تفاوت بین پایان نامه و رساله چیست؟

تفاوت بین پایان نامه و رساله چیست؟

تفاوت بین پایان نامه و رساله چیست؟ ، در دانشگاه، به نظر می رسد که مردم اغلب از اصطلاحات «پایان نامه» و «رساله» تقریباً به جای هم استفاده می کنند، اما در سطح اداری، آنها معانی متمایزی دارند. معانی همچنین بین ایالات متحده و سایر کشورها، مانند اروپا، متفاوت است. پایان نامه چیست؟- تفاوت بین …

تفاوت بین پایان نامه و رساله چیست؟ ادامه »