تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی | تعریف، انواع، روش ها و مثال ها

هدف تحقیق توصیفی توصیف دقیق و منظم یک جمعیت، موقعیت یا پدیده است. می تواند به سوالات چه، کجا، چه زمانی و چگونه پاسخ دهد، اما به سوالات چرایی در انجام پایان نامه پاسخ نمی دهد. یک طرح تحقیق توصیفی می تواند از طیف گسترده ای از روش های تحقیق برای بررسی یک یا چند …

تحقیق توصیفی | تعریف، انواع، روش ها و مثال ها بیشتر بخوانید »