متغیر

متغیر و انواع آن | مثال ها

در تحقیقات آماری در انجام پایان نامه، متغیر به عنوان ویژگی یک موضوع مطالعه تعریف می شود. انتخاب آن دسته که باید اندازه گیری شوند، در طراحی تجربی خوب نقش اساسی دارد. مثال برای متغیر اگر می‌خواهید آزمایش کنید که آیا برخی از گونه‌های گیاهی نسبت به سایرین به نمک مقاوم‌تر هستند، برخی از آن …

متغیر و انواع آن | مثال ها بیشتر بخوانید »