اندازه اثر

اندازه اثر چیست و چرا اهمیت دارد؟ (مثال ها)

اندازه اثر  در انجام پایان نامه به شما می گوید که رابطه بین متغیرها یا تفاوت بین گروه ها چقدر معنادار است. این نشان دهنده اهمیت عملی یک نتیجه تحقیق است. اندازه اثر بزرگ به این معنی است که یک یافته تحقیق دارای اهمیت عملی است، در حالی که اندازه اثر کوچک نشان دهنده کاربردهای …

اندازه اثر چیست و چرا اهمیت دارد؟ (مثال ها) بیشتر بخوانید »