انتخاب هیئت داوران پایان نامه

انتخاب هیئت داوران پایان نامه

انتخاب هیئت داوران پایان نامه ، پس از اتمام پایان نامه خود که یک سفر طولانی برای فارغ التحصیلی، کارشناسی ارشد و دکتری است. دانش آموزان در مقابل هیئت منصفه حاضر می شوند. اکنون فقط باید از هیئت منصفه طفره بروید و از پایان نامه خود برای تخصص خود دفاع کنید. پس از بررسی پایان …

انتخاب هیئت داوران پایان نامه بیشتر بخوانید »