ارائه پایان نامه / پایان نامه شما

ارائه پایان نامه / پایان نامه شما

ارائه پایان نامه / پایان نامه شما ، ارسال پایان نامه/پایان نامه نهایی باید ظرف 60 روز پس از امتحان نهایی باشد. دانش آموزانی که مهلت ارسال 60 روزه را از دست می دهند، در شرایط آتی نمی توانند ثبت نام کنند. پس از تصویب پایان نامه در دانشگاه و تکمیل پایان نامه تاریخ دفاع …

ارائه پایان نامه / پایان نامه شما بیشتر بخوانید »