شماره تماس: 09387894096 

متغیر مداخله گر

متغیر مداخله گر

متغیر مداخله گر یک مفهوم علمی انتزاعی است که دانشمندان برای برچسب گذاری یا خلاصه کردن روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته در شرایط مختلف از آن استفاده می کنند. نمونه‌های متداول متغیرهای مداخله‌گر عبارتند از: جاذبه، تشنگی، یادگیری و هوش.

متغيري است كه تحت كنترل محقق نيست و قابليت تعميم پذيري يافته هاي پژوهش را كاهش مي دهد. اين متغير نوعي ويژگي يا بعد زماني دارد يعني از زمانيكه متغير مستقل به جريان مي افتد تا بر متغير وابسته اثر كند و تا زمان اين تاثيرگذاري ظاهر مي شود. اين متغير به عنوان تابعي از متغيرهاي مستقل است و به استنباط وتوصيف نفوذ متغير(هاي) مستقل بر وابسته كمك مي كند.

نقش چندگانه همسراني كه هر دو؛خارج از منزل اشتغال دارند فشار رواني قابل توجهي برآنان وارد مي كند و اين امر درجاي خود، خشنودي آنان را از زندگي تحت تاثير قرار مي دهد. اما خشنودي و سرزندگي آنهایی كه از خود پنداري زياد برخوردارند تحت تاثير اين فشار رواني قرار نمي گيرد.

دراين بررسي :اشتغال متغير مستقل ؛خشنودي از زندگي متغير وابسته ؛خود پنداري افراد متغير تعديل كننده و فشار رواني متغير مداخله گر مي باشد.

چون خشنودي افراد از زندگي با هم متفاوت است پس عامل ديگري روي متغير وابسته اثر مي گذارد و آن متغير تعديل كننده يعني خود پنداري افراد است.

مقالعه ای که در بالا آن را مطالعه فرمودید مربوط به بحث  متغير مداخله گر  است،که تیم تحلیلی یونی تحلیل آن را برای شما عزیزان و پژوهشگران گرد آوری کرده است.

 

متغیر مداخله گر چیست؟


متغیر مداخله گر یک متغیر فرضی است که برای توضیح پیوندهای علی بین سایر متغیرها استفاده می شود. متغیرهای مداخله گر را نمی توان در یک آزمایش مشاهده کرد (به همین دلیل فرضی هستند). به عنوان مثال، بین فقیر بودن و طول عمر کوتاه تر ارتباط وجود دارد. فقط به این دلیل که فردی فقیر است به این معنی نیست که منجر به مرگ زودرس می شود، بنابراین از متغیرهای فرضی دیگری برای توضیح این پدیده استفاده می شود. این متغیرهای مداخله گر می تواند شامل: عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی شخص یا تغذیه نامناسب آن فرد باشد.

در روانشناسی، متغیر مداخله گر را بعضی اوقات متغیر میانجی می نامند. در آمار، معمولاً یک متغیر مداخله‌گر به عنوان یک نوع فرعی از متغیر میانجی در نظر گرفته می‌شود. با این حال، خطوط بین این دو اصطلاح تا حدودی مبهم هستند و اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند.

 

محدودیت ها در متغیر مداخله گر

متغیرهای مداخله ساز سازه های فرضی مانند شخصیت، هوش یا نگرش هستند. از آنجایی که آنها متغیرهای “واقعی” نیستند، یک محدودیت عمده این است که نمی توان آنها را اندازه گیری کرد. بنابراین نمی توان کمیت کرد که چه مقدار از نتایج تجربی ناشی از متغیرهای مستقل است و چه مقدار ناشی از هر یک از متغیرهای مداخله گر است.

انجام پایان نامه

به منظور داشتن رسالت علمی سعی کردم همیشه با دانشجویان طوری رفیق باشم که کم و کاستی های علمی خودشان را با من در میان بگذراند. در اینجا نیز سعی خوهم کرد به عنوان یک مشاور در انجام پایان نامه در کنارشان باشم. انجام مقاله و انجام پایان نامه در دوره دکتری و ارشد در رشته مدیریت و سایر رشته ها مهم است و دانشجویان را با مشکلات زیادی روبرو می کنند. سعی شده است در اینجا آموزش هایی در این زمینه و مشاوره در زمینه پایان نامه نویسی، مقاله نویسی انجام شود.

تزیسمی موسسه انجام پایان نامه