شماره تماس: 09387894096 

فهرست منابع APA - تزیسمی

فهرست منابع APA

فهرست منابع APA استانداردی است که توسط انجمن روان‌شناسی آمریکا ارائه شده است. این روش برای ارجاع درون متنی و برون متنی در انواع مقاله علمی و پایان‌نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جوامع آکادمیک ایران از این روش به عنوان شیوه اصلی نوشتن فهرست منابع استفاده می‌شود.

مطالعه کنید: مدل مفهومی

روش APA چیست؟

رفرنس نویسی به روش apa یا همان American Psychological Association ، یک روش معمول و پرکاربرد برای معرفی منابع و یا استنادات بیوگرافیک است. در این روش که بر پایه نام نویسنده و تاریخ نوشته استوار است، در داخل متن و در کنار جملات مربوط به هر نوشته، نام نویسنده و تاریخ نگارش مقاله نوشته می‌شود.

مطالعه کنید: پرسشنامه طیف لیکرت

استناددهی درون متنی به روش APA

الف) وقتی اثر فقط یک پدیدآورنده دارد:
(نام خانوادگی، سال نشر اثر) مانند (احمدی‌فرد، 1385)
ب) وقتی اثر دو پدید‌آورنده دارد:
(نام‌خانوادگی نفر اول و نام‌خانوادگی دوم، سال نشر اثر)
مانند (احمدی‌فرد و عسکری، 1390)

مطالعه کنید: پروپوزال

ج) وقتی اثر بیش از دو پدید‌آورنده دارد:
(نام خانوادگی نفر اول و همکاران، سال نشر اثر)
مانند (احمدیفرد و همکاران، 1390)
د) اگر نام پدید‌آورنده در متن اصلی آمده است، بلافاصله سال نشر اثر در داخل پرانتز می‌آید.
مانند: احمدی‌فرد و همکاران (1385)، معتقدند که …

مطالعه کنید: تعیین حجم نمونه

به نکات زیر در استناددهی درون متنی توجه کنید:
. نام خانوادگی افراد بدون ذکر عنوان می‌آید مثل دکتر، پروفسور، استاد، خانم، آقا و…
. در انگلیسی معادل کلمه دیگران، “et al”می‌آید.
. اگر در طول همان پاراگراف به اثر اشاره می‌شود دیگر نیازی به ذکر تاریخ نیست.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

برای استناد یک متن به چند منبع مختلف، در پایان متن، نام دو یا چند پدیدآورنده به ترتیب حروف الفبا آمده و تاریخ نشر اثر هر کدام نوشته می‌شود. در این صورت افراد با «؛» از هم جدا می‌شوند.
متن مورد نظر نوشته شود (احمدیفرد، 1385؛ عسکری، 1390؛ نوحی، 1391)
در فهرست منابع APA هرگاه به دو یا چند اثر از یک مؤلف اشاره می‌شود، تاریخ همه آثار به ترتیب آورده می‌شود.
مثال: پژوهش‌های کاندوس (1980، 1988، 1990، 1995)

مطالعه کنید: انتخاب موضوع پایان نامه

کتابشناسی با فرمت APA چیست؟

کتابشناسی با فرمت APA فهرستی بر اساس حروف الفبا از همه منابعی است که ممکن است برای نوشتن یک مقاله دانشگاهی، مقاله، مقاله یا مقاله تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد - به ویژه کارهایی که روانشناسی یا موضوعات مرتبط با روانشناسی را پوشش می دهد. فرمت APA سبک رسمی انجمن روانشناسی آمریکا (APA) است. این قالب توسط بسیاری از اساتید، دانشجویان و محققان روانشناسی استفاده می شود.

مطالعه کنید: استاد راهنما

انجمن روانشناسی آمریکا. کتابچه راهنمای انتشار انجمن روانشناسی آمریکا. ویرایش هفتم. واشنگتن دی سی: انجمن روانشناسی آمریکا. 2020.
حتی اگر بخشی ضروری از تکلیف شما نباشد، نوشتن کتابنامه می تواند به شما کمک کند تا منابع خود را پیگیری کنید و ایجاد صفحه مرجع نهایی خود را در قالب APA مناسب بسیار آسان تر می کند.

مطالعه کنید: جامعه و نمونه آماری

استناددهی به نقل قول‌ها به روش APA

در فهرست منابع APA اگر مستقیماً از کسی نقل‌قول می‌شود، در انتهای نقل‌قول (نام پدیدآورنده، سال نشر، شماره صفحه) ذکر می‌شود.
اگر نقل قول کمتر از 40 کلمه باشد، در داخل متن نوشته می‌شود و قبل و بعد از آن علامت گیومه قرار می‌گیرد.
مثال: نتایج پژوهش‌های انجام شده را می‌توان چنین خلاصه کرد که «ارزشیابی‌های دانشجویی بیش از آن که نشان‌دهنده تغییرات محتوایی باشند، نشان‌دهنده تغییرات روش آموزشی اساتید هستند.» ( دانکن، 1986، ص77)

مطالعه کنید: انواع متغیر پژوهش

*. اگر نقل قول بیش از 40 کلمه باشد، با حاشیه‌ای بیش از متن و به صورت یک پاراگراف جدا نوشته می‌شود. در این صورت گذاشتن علامت گیومه در آغاز و انتهای مطلب ضروری نیست.
اگر به یک فصل کامل از یک کتاب استناد شده است، پس از سال نشر باید شماره فصل بیاید، که مخفف فصل در فارسی «ف» و در انگلیسی «chap» است.
مثال: ( مجتهد زاده، 1385،ف 5)
*اگر تاریخ نشر اثری مشخص نیست، به جای تاریخ از کلمه” بی‌تا “و در انگلیسی از “n.d” استفاده می‌شود.
مثال: (محمدی، بی‌تا).

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت بیمه

* اگر پدید‌آورنده اثر مشخص نیست یا پدید‌آورنده ندارد، به جای نام خانوادگی پدید‌آورنده، نام اثر را داخل گیومه می‌آوریم و تاریخ نشر آن را ذکر می‌کنیم.
مثال: («روش‌شناسی رسانه‌ها،» 1384)
* اگر عنوان متنی به زبان انگلیسی را می‌نویسیم، آغاز کلمات با حروف بزرگ نوشته می‌شود.
* مثال: (Using Skills, 2002)

مطالعه کنید: روش پدیدارشناسی

هرگاه به دو یا چند اثر از یک مؤلف که در یک سال منتشر شده‌اند، اشاره می‌شود، از حروف الفبا برای متمایز ساختن آن‌ها، استفاده می‌شود.
مثال: مطالعات انجام شده در این‌باره (احمدی، 1365 الف، 1365 ب)
وقتی به آثاری استناد می‌شود که نام خانوادگی مؤلفان آن‌ها یکسان است، علاوه بر نام خانوادگی، نام کوچک یا حرف اول نام کوچک مؤلفان نیز در متن آورده می‌شود.
مثال: (نیک‌خواه، احمد، 1357 و نیک خواه، پژمان، 1382)

مطالعه کنید: فراتحلیل

اگر از کتاب‌های بدون مؤلف استفاده می‌شود، به جای مؤلف نام عنوان اثر می‌آید.
مثال: فلک‌ناز و خورشید آفرین و سروگل (1324)
* اگر عنوان اثر خیلی طولانی است، به ذکر چند کلمه اول آن اکتفا می‌شود ولی در منبع‌‌‌نویسی
به طور کامل می‌آید.
مثال: فلک‌ناز (1324).

مطالعه کنید: مرور سیستماتیک

نحوه قالب بندی صفحه مرجع APA

جدای از قوانین نحوه نوشتن هر ورودی، باید خود صفحه مرجع را نیز به درستی قالب بندی کنید. در اینجا قوانین قالب بندی اساسی برای نحوه ایجاد یک صفحه مرجع در قالب APA آمده است:

مطالعه کنید: فراترکیب

. صفحه مرجع بعد از متن اصلی اما قبل از هر جدول یا ضمیمه نهایی قرار می گیرد.
. لیست مرجع را در یک صفحه جدید شروع کنید.
. عنوان «مرجع» را به صورت پررنگ و تراز وسط در بالای صفحه قرار دهید.
. صفحات مرجع هم در ورودی ها و هم بین آنها دو فاصله دارند.

مطالعه کنید: سنتزپژوهی

. هر ورودی از یک تورفتگی آویزان استفاده می کند: خط اول دارای تورفتگی نیست، اما هر خط بعد از اولین تورفتگی دارد. تورفتگی استاندارد نیم اینچ است.
. نام نویسنده وارونه می شود و نام یا نام های داده شده به عنوان حروف اول با نقطه ذکر می شود. بنابراین اگر به لوئیزا می آلکات اعتبار می دادید، نام او را آلکات، ال. ام.
. اگر منبعی بیش از یک نویسنده دارد، نام ها را به ترتیبی که منبع آورده است فهرست کنید. از کاما در بین نام ها استفاده کنید و علامت علامت (&) را قبل از نویسنده نهایی قرار دهید.

مطالعه کنید: انجام مقاله در تهران

. عناوین موجود در فهرست مرجع به حروف جمله نوشته می‌شوند، نه با عنوان. این بدان معناست که فقط حرف اول بزرگ می شود (مثلاً هیاهوی زیادی در مورد هیچ).
. نوشته ها بر اساس حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی نویسندگان فهرست شده اند. اگر همان نویسنده تنها اعتبار بیش از یک منبع است، منابع آنها را به ترتیب زمانی بر اساس انتشار مرتب کنید. اگر نویسنده‌ای در فهرست وجود ندارد، با هر کلمه‌ای که اول می‌آید، معمولاً اولین کلمه عنوان، حروف الفبا کنید.
. صفحات مرجع شامل سر در حال اجرا قالب APA است. برای مقالات دانشجویی، این به سادگی شماره صفحه است که در بالای صفحه قرار دارد.

مطالعه کنید: تحلیل استواری

سوالات متداول صفحه مرجع APA

صفحه مرجع چیست؟
صفحه مرجع بخشی از یک نوشته است که اطلاعات کتابشناختی همه منابع مورد استفاده، مانند عنوان منبع، ناشر و تاریخ انتشار را نشان می دهد. "صفحه مرجع" نامی است که در قالب APA استفاده می شود، اگرچه سبک های دیگر نام های خاص خود را دارند.

مطالعه کنید: تحلیل روایت

در صفحه مرجع فرمت APA چه چیزی باید گنجانده شود؟
صفحه مرجع فرمت APA شامل یک ورودی جداگانه برای هر منبعی است که به عنوان مرجع در نوشته استفاده می شود. هر ورودی باید شامل نویسنده یا نویسندگان منبع، تاریخ انتشار و عنوان، و همچنین محل یافتن آن در صورت وجود (به عنوان مثال، یک URL) باشد.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت

صفحه مرجع APA چگونه قالب بندی می شود؟
یک صفحه مرجع APA شامل عنوان "مرجع"، پررنگ و در مرکز در بالا، و همه مراجع با فاصله دو تایی نوشته شده است. از یک تورفتگی آویزان استفاده می کند، به این معنی که خط اول هر ورودی دارای تورفتگی نیست، اما تمام خطوط بعد از اولین دارای تورفتگی هستند. مانند تمام صفحات در قالب APA، شماره صفحه را در بالای صفحه درج کنید.

مطالعه کنید: متغیر مداخله گر

تفاوت بین صفحه مرجع، کتابشناسی و صفحه استناد شده آثار چیست؟
یک صفحه مرجع، کتابشناسی، و صفحه آثار استناد شده همگی به بخشی از یک اثر اشاره دارد که حاوی اطلاعات کتابشناختی منابع مورد استفاده است. هر سبک نام مخصوص به خود را دارد: APA آن را «صفحه مرجع»، MLA آن را «صفحه استناد شده آثار» و شیکاگو آن را «کتاب‌شناسی» می‌نامد.

انجام پایان نامه

به منظور داشتن رسالت علمی سعی کردم همیشه با دانشجویان طوری رفیق باشم که کم و کاستی های علمی خودشان را با من در میان بگذراند. در اینجا نیز سعی خوهم کرد به عنوان یک مشاور در انجام پایان نامه در کنارشان باشم. انجام مقاله و انجام پایان نامه در دوره دکتری و ارشد در رشته مدیریت و سایر رشته ها مهم است و دانشجویان را با مشکلات زیادی روبرو می کنند. سعی شده است در اینجا آموزش هایی در این زمینه و مشاوره در زمینه پایان نامه نویسی، مقاله نویسی انجام شود.

تزیسمی موسسه انجام پایان نامه