شماره تماس: 09387894096 

جدول مورگان - تزیسمی

جدول مورگان

جدول مورگان روشی ساده برای محاسبه حجم نمونه زمانی است که حجم جامعه مشخص باشد. جدولی که به نام جدول مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. جدول کریسی-مورگـان در واقع حاصل زحماتی است که Robert Krejcie و Daryle Morgan کشیدند. آنها به‌ازای مقادیر مختلف از اندازه‌های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کردند.

مطالعه کنید: تحلیل آماری

یعنی شما هر یک از اعداد این جدول را در فرمول کوکران بگدارید همین حجم نمونه را مشاهده خواهید کرد. برای آزمون این ادعا اعداد این جدول را در فرمولی که توسط سایت پارس مدیر در بحث محاسبه آنلاین حجم نمونه برنامه نویسی شده است وارد کنید. نتیجه را خودتان مشاهده خواهید کرد. بنابراین جدول کریسی و مورگان چیزی جز همان کاربرد فرمول کورکان نیست.

مطالعه کنید: دفاع پایان نامه

جدول مورگان چیست؟

جدول کرجسی و مورگان به محقق کمک می کند تا حجم نمونه را تعیین کند. بنابراین محقق نیازی به مطالعه روی هر یک از نمونه ها ندارد. به عنوان مثال، اگر جمعیت 2800 نفر باشد، با مراجعه به جدول، محقق فقط باید از 338 نفر بازخورد دریافت کند.

مطالعه کنید: اندازه اثر

فرمول کوکران معادل جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی

نمونه‌ گیری مورگان یک روش نمونه‌برداری تصادفی است که در تحقیقات آماری استفاده می‌شود. در این روش، تعدادی از افراد یا واحدهای مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند. این روش برای اطمینان از اینکه نمونه‌ها نماینده جمعیت کلی باشند، استفاده می‌شود.

مطالعه کنید: متغیر

نمونه‌برداری کرجسی نیز یک روش نمونه‌برداری است که در تحقیقات آماری استفاده می‌شود. در این روش، از یک فهرست کامل از واحدها یا افراد در دسترس استفاده می‌شود و سپس یک الگوریتم تصادفی استفاده می‌شود تا نمونه‌ها انتخاب شوند. این روش همچنین به منظور تضمین نمایندگی نمونه‌ها از جمعیت کلی استفاده می‌شود.
برای تهیه جدول نمونه‌برداری خاص، شما نیاز دارید تا اطلاعات بیشتری در مورد مطالعه خاصی که به آن اشاره می‌کنید، ارائه دهید. اطلاعاتی مانند جمعیت هدف، اندازه نمونه، روش نمونه‌برداری و محدودیت‌های مربوطه از اهمیت بالایی برخوردار است. با داشتن این اطلاعات، می‌توانید یک جدول نمونه‌برداری مناسب برای مطالعه خود ایجاد کنید.

مطالعه کنید: تحقیق توصیفی

جدول نمونه گیری مورگان معادل فرمول کوکران است. فرمول کوکران را دانشمندی به همین نام برای تخمین حجم نمونه آماری با داشتن اطلاعات جامعه آماری را بر آورده کرده است که درصد خطای آن ۵ درصد است. که این مقدار خطا می تواند در مقابل جامعه آماری ما بسیار ناچیز باشد.  که این فرمول برای محاسبه حجم نمونه آماری که محاسبه ارقامی آنها بسیار سخت و هزینه بر هست با این فرمول می توان پیدا کرد.

مطالعه کنید: تحقیقات کیفی

اما فرمول کوکران چگونه هست.

مطالعه کنید: سرقت ادبی

n= حجم نمونه
N= تعداد کل جامعه آماری
از ۵./. کمتر باشد (در صد خطای معیار).   مقدار   استیودنت موقعی که سطح معنی داری=t
درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب و مورد نظر.=d
نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین و مورد نظر می باشند.=p
نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین و مورد نظر نمی باشند. =q

مطالعه کنید: روش دلفی

محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان

با استفاده از جدول زیر به ازای هر حجم از جامعه می‌توانید حداقل نمونه موردنیاز را برآورد کنید:

جدول مورگان و کریجسی

مطالعه کنید: انجام پروپوزال فوری

استفاده و کارکرد این روش بسیار ساده است. فرض کنید حجم جامعه ۱۰۰ نفر باشد براساس جـدول فوق در برابر جامعه به حجم ۱۰۰ نمونه‌ای برابر ۸۰ نفر به عنوان حداقل نمونه مورد نیاز معرفی شده است. به عنوان مثالی دیگر اگر حجم جامعه ۱۱۰ نفر باشد حداقل نمونه موردنیاز ۸۶ نفر است. حال ممکن است این سوال مطرح شود که اگر حجم جامعه من بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ نفر مثلا ۱۰۵ نفر باشد چطور حجم نمونه را تشخیص دهم؟ پاسخ ساده است حداقل حجم نمونه شما بین ۸۰ تا ۸۶ خواهد بود. بهتر است از فرمول کوکران استفاده کنید تا این مشکل به طور ریشه‌ای برایتان حل شود.

مطالعه کنید: روش تحقیق

تفاوت جدول مورگان و فرمول کوکران

هیچ تفاوتی بین جدول کریسی-مورگان و فرمول کوکران وجود ندارد. در واقع دو پژوهشگر به نام‌های کریسی (کرجسی) و مورگان اعداد مختلف را در فرمول کوکران در سطح خطای ۵% قرار داده اند و حجم نمونه حاصل در یک جدول ارائه کرده اند. اکنون شما می‌توانید به سادگی حجم نمونه را به صورت آنلاین در سایت پارس مدیر محاسبه کنید و نتایج را با جدول کرجسی و مورگان مقایسه کنید. جامعه و نمونه یک بحث بسیار مهم و زیربنایی در روش پژوهش (تحقیق) می‌باشد.

مطالعه کنید: پایان نامه

در جدول نمونه‌گیری مورگان N به معنای جمعیت جامعه هدف تحقیق است و S به معنای تعداد افرادی که می‌بایست از این جامعه انتخاب بشوند. در هر تحقیقی نمونه‌گیری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در یک تحقیق جامعه هدف N شامل کلیه آحاد آن جامعه می‌باشد، با توجه به آمارهای موجود تعداد افراد جامعه مشخص می‌شود و فرض کنید این مقدار ۳۲۰ نفر باشد. حال باید از طریق جدول نمونه‌گیری مورگان حجم نمونه را مشخص کنیم تا تحقیق ما از اعتبار کافی برخوردار باشد. که در این مثال S مساوی است با ۱۷۵ نفر به این معنی که اگر قرار است پرسشنامه‌ای به نمونه داده شود، جمعیت نمونه باید ۱۷۵ نفر باشد.

انجام پایان نامه

به منظور داشتن رسالت علمی سعی کردم همیشه با دانشجویان طوری رفیق باشم که کم و کاستی های علمی خودشان را با من در میان بگذراند. در اینجا نیز سعی خوهم کرد به عنوان یک مشاور در انجام پایان نامه در کنارشان باشم. انجام مقاله و انجام پایان نامه در دوره دکتری و ارشد در رشته مدیریت و سایر رشته ها مهم است و دانشجویان را با مشکلات زیادی روبرو می کنند. سعی شده است در اینجا آموزش هایی در این زمینه و مشاوره در زمینه پایان نامه نویسی، مقاله نویسی انجام شود.

تزیسمی موسسه انجام پایان نامه