شماره تماس: 09387894096 

تحلیل آماری پایان نامه - تزیسمی

تحلیل آماری پایان نامه

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا برای گرفتن مدرک تحصیلی خود بایستی علاوه بر گذراندن تعداد واحد مشخصی از دروس، برای تهیه یک تحقیق تحت عنوان پایان نامه نیز اقدام کنند. نگارش پایان نامه مراحل مختلفی دارد که یکی از مراحل اصلی آن تحلیل آماری داده‌های به دست آمده از تحقیقات است. تحلیل آماری پایان نامه و انتخاب روش مناسب برای آن معمولاً برای دانشجویان کار دشواری است. در این مطلب قصد داریم به تعریف تحلیل آماری، انواع روش‌های آن و کاربرد هر روش بپردازیم.

مطالعه کنید: ابر نظریه

تحلیل آماری پایان نامه چیست؟

تحلیل آماری پایان نامه یک روش ریاضی برای بررسی داده‌های به دست آمده از تحقیقات است. این کار با بررسی ارتباطات گروه‌های مختلف داده‌ها انجام می‌گیرد. تحلیل آماری ممکن است برخی اوقات پیچیده باشد، از این رو در این مطلب قصد داریم به برخی اطلاعات پایه‌ای در این رابطه بپردازیم (افراد بدون هیچ پیش زمینه ریاضی نیز می‌توانند از این مطلب بهره مند شوند).

مطالعه کنید: زمینه تحقیق

 تحلیل آماری چیست؟

تحلیل آماری یکی از ابزار مهم در تحقیقات علمی است. در پایان نامه ها هم تحلیل آماری یک بخش اساسی به شمار می رود. و برای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به ما کمک می کند. تحلیل آماری در پایان نامه به ما کمک می کند تا به صورت سیستماتیک و منطقی اطلاعات را بررسی کنیم.

مطالعه کنید: روایی واگرا

سپس الگوها، روابط و تفاوت ها در آن شناسایی شود. و به نتایج قابل تفسیری برسیم. تحلیل آماری پایان نامه عموما در فصل 4 انجام می شود. در هر پایان نامه با توجه به موضوع و هدف روش های آماری خاصی استفاده می شود. با مطالعه منابع مربوط به آموزش تحلیل آماری به زبان ساده، کتاب تحلیل آماری، تکنیک های تحلیل داده و آموز تجزیه و تحلیل آن می توانید تسلط نسبی در این زمینه پیدا کنید.

مطالعه کنید: روایی همگرا

تحلیل آماری پایان نامه چه کاربردی دارد؟

تحلیل آماری پایان نامه، یک روش ریاضی برای تجزیه و تحلیل، جستجوی روابط میان مجموعه و توضیح دادن برخی امور اساسی برای مخاطبانی‌ست؛ که در اکثر مواقع پیش زمینه ریاضی ندارند. برای انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، بر روی فاکتورها و پیوندهای متنوعی کار می‌شود؛ تا بتوان با زبان آمار، صحت و درستی فرضیات شما را به اثبات رساند.

مطالعه کنید: حساسیت نظری

معمولا در فرایند تحلیل آماری، از دو شیوه پرکاربرد آماری، یعنی آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می‌شود. آمار توصیفی، بخصوص توسط دانش‌پژوهانی به کار می‌رود که قصد دارند نمونه‌های عددی مشاهده‌ شده خود را به صورت خلاصه بیان کنند و آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل‌های گسترده‌تر نمونه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با کمک تحلیل آماری، شما می‌توانید پله به پله و با کمک نرم‌افزارها و ابزارهای تخصصی آماری، مانند جداول، گراف‌ها و... نمونه‌های خود را مشخص نموده و ارتباط میان این نمونه‌ها، ربط آن با زمینه پژوهشی، پروسه کار شما بر روی نمونه‌ها، اندازه‌‌گیری‌های مربوط به نمونه‌گیری و... را شرح دهید.

مطالعه کنید: کدگذاری نظری

با توجه به اینکه نگارش پایان نامه اصول و قواعد خاص خود را دارد، شما باید بدانید که تحلیل آماری پایان نامه خود را کجا، چگونه و با چه اصولی نگارش نمایید. مشخص است که تنها گزارش نمونه و نتیجه آن در پایان نامه کافی‌ نیست و نباید تنها به نتیجه کار بسنده کنید. روش نمونه‌گیری، جمع بندی و تجزیه و تحلیل آماری، استنباط داده‌های دریافت شده از متغیرها و... همگی دست به دست هم می‌دهند؛ تا درک روابط درونی میان نمونه‌ها و اثر پژوهشی را ملموس نموده و مخاطبان شما را آگاه سازند.

مطالعه کنید: پژوهش بنیادی

بنابراین استفاده از چنین داده‌هایی، نمونه‌های مرتب و منسجم و پروسه بی‌نقص کار برای روی تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، نه تنها می‌تواند گواه مستدل بودن فرضیات شما باشد؛ بلکه امتیاز بالاتری برای قبولی و چاپ مطالب پایان نامه را در آینده برایتان میسر خواهد نمود. بنابراین از این فرصت بیشترین استفاده را ببرید و با کمک تست‌های مربوط به تجزیه و تحلیل آماری که ایران تایپیست برایتان فراهم می‌نمایند، پایان نامه‌ای گویا و در عین حال حاوی بار بالای علمی خلق نمایید.

مطالعه کنید: نمونه گیری گلوله برفی

تحلیل آماری پایان نامه با چه نرم افزارهایی انجام می شود؟

تحلیل آماری در انگلیسی به معنی Statistical Analysis است و با انواع نرم افزارها انجام می شود. از اکسل و SPSS گرفته تا … متلب و پایتون و R. این نرم افزارها به سرعت و به راحتی می‌توانند جدول ها و نمودارهای مورد نیاز را طراحی کنند. هر کدام از این نرم افزارها ویژگی‌های خاص مربوط به خود را برای تجزیه و تحلیل آماری دارند.

مطالعه کنید: اصول اخلاقی پژوهش

این ویژگی‌ها هستند که باعث می شود برخی از آزمون‌ها با آن ها بهتر اجرا شود. اعتقاد من بر این است که در حالت کلی هیچکدام از نرم افزارها نسبت به دیگری برتری ندارد؛ نمی توان گفت که فلان نرم افزار از دیگری بهتر است. بلکه هر نرم افزار و هر روش آماری اگر در جای مناسب خود به کار گرفته شود و محقق بر آن تسلط کافی داشته باشد بهترین است.

مطالعه کنید: قلمرو پژوهش

مراحل تحلیل آماری

. جمع آوری داده ها: همیشه سوال می شود، گام اول در تحلیل آماری چیست؟. در گام اول اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل جمع آوری می شود. این اطلاعات از منابع مختلفی مثل فایل ها، سنجش ها و پرسشنامه ها بدست می آید.
. پاکسازی داده ها: در این گام، باید اطلاعات را از خطاهای ممکن پاکسازی نمود. مثلا باید دیتا های نامعتبر را حذف کنیم. یا اینکه اطلاعات تکراری و ناقص را فاکتور بگیریم.

مطالعه کنید: پایایی ترکیبی

. تبدیل داده ها: حال باید اطلاعات را برای تجزیه و تحلیل تغییر شکل دهیم. این تبدیل اطلاعات می تواند شامل موارد زیر باشد.: تبدیل اطلاعات کمی به کیفی، تبدیل داده های متنی به عددی و استفاده از شیوه های گوناگون تجزیه و تحلیل داده مثل خوشه بندی و تحلیل عاملی
. توصیف داده ها: در این گام از روش های آماری مختلف برای توصیف و خلاصه کردن داده ها استفاده می شود. مثلا میانگین، واریانس، کمترین و بیشترین مقدار و…

مطالعه کنید: تحلیل عاملی تاییدی

. آزمون فرضیات: اکنون با استفاده از آزمون های آماری، فرضیه های پایان نامه را رد یا تایید می کنیم. مثلا آزمون T برای مقایسه دو گروه، آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بین دو متغیر است. یا آزمون ANOVA برای مقایسه بیش از دو گروه و….
. مدلسازی: در این بخش با استفاده از روش های مدلسازی آماری، رابطه بین متغیرها را بررسی می کنیم. مثلا با استفاده از رگرسیون خطی، می توانیم تاثیر یک یا چند متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته را ارزیابی کنیم.
. تفسیر نتایج: در پایان نتیجه های مکسوب را تحلیل و تفسیر می کنیم. به این ترتیب دانش و اطلاعات جدید در مورد موضوع آسان تر بدست می آید. در ادامه می توانیم نتیجه ها را با نظریه های قبلی مقایسه کنیم و نتیجه های تازه ای بدست آوریم.

مطالعه کنید: پرسشنامه محقق ساخته

برای انجام تحلیل آماری پایان نامه چه چیزهایی مورد نیاز است؟

متغیرها
متغیر هر کاراکتر و یا رفتار اندازه گیری شده است که برای هر نمونه دارای اندازه متفاوتی است. متغیرهای کمی به صورت ترتیبی، فاصله‌ای و یا نسبی اندازه گیری می‌شوند؛ این در حالی است که متغیرهای کیفی در مقیاس اسمی اندازه گیری خواهند شد.

مطالعه کنید: روایی صوری

متغیرها دارای انواع گوناگونی هستند که بایستی آنها را بشناسیم: متغیر مستقل، متغیر وابسته، متغیر کنترلی، متغیر پیوسته و متغیر گسسته. متغیر مستقل به سوال “چه چیزی را تغییر خواهم داد” پاسخ خواهد داد، در حالی که متغیر متغیر وابسته به سوال “چه چیزی مشاهده می‌کنم” را پاسخ‌گو خواهد بود. همچنین سوال اصلی در رابطه با متغیر کنترلی “چه چیزی را ثابت نگه خواهم داشت” است.

مطالعه کنید: فیش برداری

متغیری که بتواند هر مقدار عددی را به خود اختصاص دهد (مانند زمان)، متغیر پیوسته و متغیری که تنها اعداد به خصوصی را به خود اختصاص دهد (مانند تعداد افراد نمونه)، متغیر گسسته خواهد بود. برای تحلیل آماری پایان نامه یا مقاله بایستی درک صحیحی از نوع متغیرهای موجود در تحقیق داشته باشید تا بتوانید داده‌های خود را به شکل صحیحی در نرم افزارهای آماری (مانند SPSS) تجزیه و تحلیل کنید.

مطالعه کنید: پیشینه پژوهش

استنتاج
در صورتی که شما با آمار استنتاجی سر و کار داشته باشید، نیاز به درک صحیحی از جامعه خود (تعداد افراد، آیتم‌ها، داده‌ها) و نمونه آماری (زیر مجموعه‌ای از المان‌های گرفته شده از جامعه) خواهید داشت. نتایج و استنتاج‌های مربوط به یک جامعه از نمونه برگرفته شده از آن برگرفته خواهند شد، بنابراین بایستی جامعه و نمونه آماری گرفته شده از آن به درستی انتخاب شوند؛ به این دلیل که هر گونه خطایی در این مرحله منجر به کسب نتایج اشتباه در تحلیل آماری خواهد شد. برخی مواقع برای کسب نتیجه از کل جامعه نمونه استفاده خواهیم کرد، در این شرایط مرتکب خطای نمونه گیری نخواهیم شد.

مطالعه کنید: تحقیق کتابخانه ای

اطمینان و اهمیت
فاصله اطمینان یا همان بازه اطمینان تخمینی از پارامتر جامعه است و فاصله‌ای تقریبی برای ضریب اطمینان نتایج به شمار می‌رود. به عنوان مثال در صورتی که شما از فاصله اطمینان 4 استفاده کنید و 54% جامعه نمونه شما یک پاسخ را انتخاب کرده باشند، می‌توانید اطمینان داشته باشید که در صورت پرسش از کل جامعه، 50 الی 58 درصد جامعه همان پاسخ را انتخاب خواهند کرد (با فاصله اطمینان 4 واحد از 54%). در حالت کلی 3 فاکتور اساسی وجود دارد که اندازه فاصله اطمینان را برای سطح خاصی از اطمینان تعیین می‌کنند: حجم نمونه، درصد و حجم جامعه.

مطالعه کنید: ابزارهای گردآوری اطلاعات

سطح اطمینان میزان اطمینان به نتایج حاصل از تحقیقات را نشان می‌دهد. اکثر محققان علوم اجتماعی از سطح اطمینان 95% استفاده می‌کنند که به این معنی است که 95% می‌توان به نتایج حاصل از این تحقیق اطمینان کرد. طبیعی است که استفاده از سطح اطمینان 99% به معنی اطمینان 99 درصدی به نتایج حاصل از آن خواهد بود. در صورتی که شما سطح اطمینان 95 درصد را با فاصله اطمینان 4 واحد به کار ببرید، به این معنی است که 95% اطمینان دارید که 50 الی 58 درصد از کل جامعه پاسخ مد نظر را انتخاب خواهند کرد.

مطالعه کنید: گردآوری داده ها در پژوهش کیفی

در آمار نتایجی از اهمیت آماری برخوردار هستند که از روی تصادف حاصل نشده باشند. در آمار اصطلاح “اهمیت” برای درستی و صحت نتایج کسب شده کاربرد دارد. ممکن است نتایج به دست آمده از تحقیق شما صحیح باشند ولی ضرورتاً با اهمیت از نظر آماری نباشند. نتایج در صورتی با اهمیت خواهند بود که حداقل دارای سطح اطمینان 95 درصد باشند.

مطالعه کنید: نمونه گیری نظری

فاکتورهایی که بر فاصله اطمینان تاثیرگذارند:
فاصله اطمینان همان طور که ذکر شد، تحت تاثیر 3 عامل اساسی است که در ادامه به توضیح هریک خواهیم پرداخت.
حجم نمونه
به هر میزان که حجم نمونه شما بالا باشد، میزان اعتماد به این موضوع که نمونه اننتخاب شده انعکاس صحیحی از جامعه مورد آزمایش است، افزایش پیدا می‌کند. با این حال ارتباط بین این اعتماد با جامعه نمونه خطی نیست.

مطالعه کنید: مطالعه موردی

درصد جامعه نمونه
یکی دیگر از عوامل موثر بر فاصله اطمینان درصدی از جامعه نمونه است که پاسخ یکسانی را انتخاب کرده باشند. به هر میزان که تعداد پاسخ‌های مشابه به 50 درصد نزدیک‌تر باشد، فاصله اطمینان افزایش می‌یابد.

مطالعه کنید: گراندد تئوری

حجم جامعه
حجم جامعه به گروهی از افراد اشاره می‌کند که دارای ویژگی‌های مشترکی هستند. جامعه می‌تواند کل افرادی باشد که در یک شهر زندگی می‌کنند و یا افرادی با ویژگی‌های خاص‌تر همچون رنج بردن از یک ناتوانی جسمی و یا ساکنان یک گروه قومیتی خاص. زمانی که جامعه کوچک است، حجم جامعه از بیش‌ترین اهمیت برخوردار خواهد بود.

مطالعه کنید: پدیدارشناسی

قیمت انجام تحلیل آماری پایان نامه

هزینه تحلیل آماری در پایان نامه و مقاله متغیر است و به عوامل زیر بستگی دارد.
. نوع و حجم اطلاعات: هزینه انجام کارهای آماری مقاله و پایان نامه به نوع و حجم دیتا بستگی دارد. اگر دیتا ها زیاد باشند و تحلیل های پیچیده تری نیاز داشته باشند، قیمت انجام کارهای آماری پایان نامه بیشتر می شود.

مطالعه کنید: اشباع نظری

. نوع تحلیل موردنیاز: هزینه تحلیل آماری پایان نامه به نوع تحلیل درخواستی بستگی دارد. مثلا آزمون های آماری ساده مثل آزمون T هزینه کمتری در مقایسه با شیوه های سخت تر مثل رگرسیون های چندگانه دارد.
. نرم افزار موردنیاز: یکی دیگر از مواردی که هزینه تحلیل آماری را تحت تاثیر قرار می دهد نرم افزار مورد استفاده است. بعضی از نرم افزارها رایگان هستند. اما برخی از آنها به لایسنس احتیاج دارند. از طرف دیگر برخی از نرم افزارهای آماری قابلیت ها و پشتیبانی فنی بالاتری دارند. که هزینه بیشتری هم دارند.

مطالعه کنید: مصاحبه

. مشاوره تخصصی موردنیاز: در بعضی از تحلیل های آماری نیاز است. مشاوره تخصصی برای تحلیل آماری انجام شود. که این مورد نیز می تواند قیمت انجام کارهای آماری پایان نامه را بالا ببرد. در هلدینگ پژوهشی متفکران با توجه به تسلط متخصصان آماری، تحلیل های آماری با هزینه های به صرفه انجام خواهد شد.
. زمان مورد نیاز برای تحلیل: هر چقدر انجام تحلیل آماری زمان بیشتری نیاز داشته باشد هزینه بالاتری نیز می طلبد. اما جای امیدواری دارد، در مجموعه ما با تسلط بالای کارشناسان آماری، این زمان و هزینه به حداقل کاهش می یابد.

مطالعه کنید: نمونه گیری هدفمند

خطاهای رایج در تحلیل آماری پایان نامه

. انتخاب غلط روش آماری: انتخاب روش تحلیل آماری برای داده ها بسیار مهم است. به طوری که انتخاب نادرست روش آماری باعث فراهم آمدن نتایج غیرقابل اعتماد می شود. به این ترتیب قبل از انجام تجزیه و تحلیل فصل چهارم پایان نامه باید با استاد راهنما یا متخصصان آماری مشورت کنید. تا روش مناسب انتخاب کنید.
. جمع آوری داده های نادرست: جمع آوری داده ها برای پایان نامه باید با دقت و رعایت روش های علمی انجام شود. استفاده از نمونه های نادرست و ناکافی، عدم استفاده از ابزار مناسب جمع آوری دیتا و عدم رعایت اصول آماری می تواند به نتایج نادرست منجر شود.

مطالعه کنید: پرسشنامه

. عدم انجام آزمون های فرضیه: در انجام تحلیل آماری پایان نامه، آزمون فرضیه ها نقش کلیدی دارد. عدم انجام آزمون های فرضیه به صورت استاندارد، می تواند تفسیر نادرست را منجر شود.
. عدم گزارش دقیق نتایج: عدم ارائه گزارش دقیق نتایج به همراه جزئیات باعث می شود. نتیجه گیری ها قابل قبول نباشد. در نهایت به هیچ کدام از نتیجه گیری ها نمی توان اسنتاد علمی کرد.

مطالعه کنید: روایی پرسشنامه

. عدم استفاده از نرم افزار آماری مناسب: در صورتی که نرم افزار آماری مناسب هدف تحقیق انتخاب نشود، باعث اشتباهات و خطاهای محاسباتی می شود. در اثر خطاهای محاسباتی نتایجی که حاصل می شوند، سندیت علمی نخواهند داشت.
با توجه به اهمیت انجام امور آماری پایان نامه، پیشنهاد می شود قبل از شروع فصل تجزیه و تحلیل داده های آماری پایان نامه با متخصصان این شاخه مشورت کنید. یا بخش هایی که در آن تسلط کافی ندارید. به کارشناسان متخصص این رشته بسپارید.

مطالعه کنید: قوم نگاری

تحلیل آماری پایان نامه به صورت فوری

تحلیل آماری پایان نامه، معمولا زمان زیادی را به خود مشغول می‌کند. در بسیاری از موارد، شما ممکن است بارها فرایند تجزیه و تحلیل آماری را تکرار کنید و در نهایت به هدف انجام آزمایشات تحلیل آماری خود نرسید. در چنین مواردی باید چه کرد؟ مسلم است که اعتماد کردن به مجموعه‌ای که کاتالیزور آنالیزهای آماری شما به حساب می‌آید و در دسته معتبرترین مجموعه‌های تجزیه و تحلیل‌های آماری کشور قرار می‌گیرد، اولویت انتخاب شما خواهد بود.

مطالعه کنید: روش تحقیق آمیخته

از سویی، تحلیل آماری پایان نامه به صورت فوری، برای بسیاری از دانشجویان و دانش‌پژوهان یک رویا به نظر می‌آید. چرا ماه‌ها و حتی گاهی سال‌ها وقت با ارزش خود برای تحلیل آماری پایان نامه بگذارید؛ وقتی می‌توانید آن را به حرفه‌ای‌ترین روش انجام داده و همزمان دانش خود را نیز گسترش دهید؟

مطالعه کنید: پژوهش کاربردی

اگر استرس دارید که به موقع تحلیل آماری پایان نامه‌تان به انجام برسد و داوران با دیدن روند آکادمیک و دانش‌محور تحلیل‌های به کار رفته در پروژه، از دانش شما لذت ببرند؛ بهتر است همین الان دست به کار شوید و با مشاوران این مجموعه تماس حاصل فرمایید. تا شما را در این زمینه یاری کنند. نکته دیگری که در این زمینه به چشم می‌خورد؛ این‌ست که پیشرفت علم و تکنولوژی، تا حد زیادی آمار و احتمال را نیز درگیر خود کرده است.

مطالعه کنید: استاد مشاور

شیوه‌ها و ترفندهای آماری هر روز شکل جدیدی به خود می‌گیرند و نرم‌افزارها و ترفندهای جدیدی برای کسب نتیجه از داده‌های آماری به جهان معرفی می‌شود. این اقتضای پیشرفت علم و تکنولوژی در هر ثانیه است. حال چه کنیم که برای تحلیل آماری پایان نامه خود، وقت زیادی هدر ندهیم و همزمان مطابق با دانش روز هم عمل کرده باشیم؟

مطالعه کنید: پایایی پرسشنامه

کلام آخر

نوشتن پایان نامه از مهمترین و حساس‌ترین کارهایی است که در مقطع کارشناسی ارشد انجام می‌شود. پایان نامه دارای فصل‌های مختلفی است که در هر فصل باید جزئیات مربوط به آن را رعایت کرد. انجام تحلیل آماری پایان نامه براساس داده‌های جمع‌آوری از جامعه انجام می‌شود. ما دو نوع آمار استنباطی و توصیفی داریم که براساس آنها تحلیل‌های آماری را انجام می‌دهیم.

مطالعه کنید: تعریف مفهومی و عملیاتی

برای تحلیل‌های آماری از نرم افزارهای زیادی استفاده می‌شود. هر پژوهشگری با توجه به نیاز پژوهش خود از نرم افزار مورد نظر استفاده می‌کند. امیدوارم با خواندن این مقاله اطلاعات لازم درباره تحلیل آماری پایان نامه را کسب کرده باشید و آن را به بهترین نحو ممکن انجام دهید.

انجام پایان نامه

به منظور داشتن رسالت علمی سعی کردم همیشه با دانشجویان طوری رفیق باشم که کم و کاستی های علمی خودشان را با من در میان بگذراند. در اینجا نیز سعی خوهم کرد به عنوان یک مشاور در انجام پایان نامه در کنارشان باشم. انجام مقاله و انجام پایان نامه در دوره دکتری و ارشد در رشته مدیریت و سایر رشته ها مهم است و دانشجویان را با مشکلات زیادی روبرو می کنند. سعی شده است در اینجا آموزش هایی در این زمینه و مشاوره در زمینه پایان نامه نویسی، مقاله نویسی انجام شود.

تزیسمی موسسه انجام پایان نامه