شماره تماس: 09387894096 

اقدام پژوهی - تزیسمی

اقدام پژوهی

بهترین راه برای به انجام رساندن کارها این است که خودتان آن را انجام دهید. این بیانیه در شرکت ها، پروژه های اجتماعی و دولت های ملی استفاده می شود. این سازمان‌ها برای رویارویی با محیط‌های پیوسته در حال تغییر و ناپایدار خود که در دنیایی به هم وابسته‌تر عمل می‌کنند، بر اقدام پژوهی تکیه می‌کنند. در زمینه های آموزشی عملی، این شامل استفاده از تحقیق سیستماتیک و تمرین انعکاسی برای رسیدگی به چالش های دنیای واقعی، بهبود آموزش و یادگیری، افزایش مشارکت دانش آموزان و ایجاد تغییرات مثبت در سیستم آموزشی است. این پست به تعریف اقدام پژوهی، مراحل آن و چند مثال می پردازد.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت دولتی

اقدام پژوهی چیست؟

اقدام پژوهی راهبردی است که سعی در یافتن راه حل های واقع بینانه برای مشکلات و مسائل سازمان دارد. شبیه تحقیقات کاربردی است.
اقدام پژوهی اساساً به یادگیری از طریق انجام دادن اشاره دارد. ابتدا یک مشکل شناسایی می‌شود، سپس اقداماتی برای رفع آن انجام می‌شود، سپس میزان تلاش‌های انجام‌شده اندازه‌گیری می‌شود و اگر نتایج رضایت‌بخش نبود، مجدداً مراحل اعمال می‌شود.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

می توان آن را در سه گروه مختلف قرار داد:
. پوزیتیویست: این نوع پژوهش را «کنش پژوهی کلاسیک» نیز می نامند. پژوهش را یک آزمایش اجتماعی می داند. این تحقیق برای آزمون نظریه ها در دنیای واقعی استفاده می شود.
. تفسیری: به این نوع پژوهش، اقدام پژوهی معاصر می گویند. فکر می کند که واقعیت کسب و کار به صورت اجتماعی ساخته شده است و هنگام انجام این تحقیق، بر جزئیات عوامل محلی و سازمانی تمرکز می کند.
. بحرانی: این چرخه اقدام پژوهی یک رویکرد بازتاب انتقادی به سیستم‌های شرکتی دارد و سعی در تقویت آنها دارد.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی

مراحل اقدام پژوهی

تمام تحقیقات در مورد یادگیری چیزهای جدید است. اقدام پژوهشی مشارکتی به دانش مبتنی بر تحقیقات در شرایط خاص و اغلب مفید کمک می کند. با شناسایی یک مشکل شروع می شود. پس از آن، فرآیند تحقیق طی مراحل زیر دنبال می شود:

مطالعه کنید: انجام مقاله فوری

. طرح
. عمل کنید
. رعایت کنید
. منعکس کنید

مطالعه کنید: قیمت پایان نامه ارشد

مرحله 1: برنامه ریزی
برای اینکه یک پروژه اقدام پژوهی به خوبی پیش برود، محقق باید آن را به خوبی برنامه ریزی کند. پس از طرح موضوع یا سوال پژوهشی آموزشی پس از مطالعه پژوهشی، اولین گام تدوین یک برنامه عملیاتی برای هدایت فرآیند تحقیق است. طرح تحقیق با هدف پاسخگویی به سوال مطالعه است. استراتژی تحقیق مشخص می کند که چه کاری، چه زمانی و چگونه انجام شود.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت گردشگری

مرحله 2: عمل
مرحله بعدی اجرای طرح و جمع آوری داده ها است. در این مرحله، محقق باید نحوه جمع آوری و سازماندهی داده های تحقیق را انتخاب کند. محقق همچنین باید تمام ابزارها و تجهیزات را قبل از جمع آوری داده ها بررسی کند تا از مرتبط بودن، معتبر بودن و جامع بودن آنها اطمینان حاصل کند.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

مرحله 3: مشاهده کنید
مشاهده داده ها برای هر تحقیقی حیاتی است. محقق اقدام باید اهداف و انتظارات پروژه را قبل از مشاهده داده ها بررسی کند. این آخرین مرحله قبل از نتیجه گیری و اقدام است.
انواع مختلفی از نمودارها، نمودارها و شبکه ها می توانند برای نمایش داده ها استفاده شوند. این به قضاوت کردن یا پیشرفت به مرحله بعدی مشاهده کمک می کند.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی

مرحله 4: بازتاب
این مرحله شامل اعمال یک راه حل آینده نگر و مشاهده نتایج است. این ضروری است که ببینیم آیا راه حل ممکن که از طریق تحقیق یافت می شود واقعاً می تواند مشکل مورد مطالعه را حل کند یا خیر.
محقق باید ایده های جایگزین را زمانی که راه حل های پروژه اقدام پژوهی نتوانست مشکل را حل کند بررسی کند.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت ورزشی

تشریح روش اقدام پژوهی

در اقدام پژوهی، معمولا معلم خود پژوهشگر است و نقش اصلی پژوهشی به عهده خود معلم می‌باشد. به این وسیله معلم به عنوان مجری اصلی طرح تحقیق نظریه نظریه پژوهش عمل، می‌تواند مساله ملموسی را که با آن روبرو است حل نماید یا بهبود امور را میسر سازد. برای نمونه مشکلات فرایند تدریس را به طور گام به گام در طول یک مدت معین و با استفاده از سازوکارهای گوناگون پژوهشی (مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و پیشینه پژوهش) مورد کندوکاو قرار دهید. اقدام‌پژوهی یک شکل غیر‌سنتی پژوهش است که اغلب جامعه‌محور است و توسط یک کارورز یا جمعی از آنها انجام می‌شود.

مطالعه کنید: انجام مقاله

اقدام‌پژوهی را به عنوان مکملی برای فعالیت بهسازی سازمانی تلقی می‌کنند. نیز اقدام‌پژوهی را فعالیتی مرتبط با بهبود کیفیت آموزش می‌داند که بوسیله آن موقعیت‌های نامعین ملموس و مرتبط به اقدام‌ها و عملیات آموزشی مشخص می‌شود. این رویکرد می‌تواند مورد استفاده همه دست‌اندرکاران نظام آموزشی که با فرایند یاددهی ـ یادگیری سروکار دارند، قرار گیرد. پژوهش در عمل را چیزی جز تفسیر عمل نمی‌داند. به عبارت دیگر،‌ پژوهش در عمل بصیرتی است که در سایه کنش‌ها و اعمال انجام می‌گیرد و هدف آن بهبود بخشیدن به حیات و زندگی فکری و ذهنی و عرصه‌ای است که فرد با آن سروکار دارد. در تحقیق حین عمل، فرد پژوهشگر به‌صورت مشارکتی و نه به شکل بوروکراتیک، وضعیت را بهبود می‌بخشد، نه آن که در قالب یک سری دستورالعمل‌های اداری این‌ کار را انجام می‌دهد.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه دکتری

مراحل انجام اقدام پژوهی

اقدام پژوهی رویکردی سیستماتیک است که محققان، مربیان و دست اندرکاران برای شناسایی و رسیدگی به مشکلات یا چالش ها در یک زمینه خاص استفاده می کنند. این شامل یک فرآیند چرخه ای از برنامه ریزی، اجرا، بازتاب، و تنظیم اقدامات بر اساس داده های جمع آوری شده است. در اینجا مراحل کلی درگیر در انجام فرآیند اقدام پژوهی آمده است:

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی

. سوال یا مشکل اقدام پژوهی را مشخص کنید
موضوع یا مشکلی را که می خواهید از طریق تحقیق به آن بپردازید، به وضوح تعریف کنید. باید خاص، قابل اجرا و مرتبط با زمینه کاری شما باشد.
. دانش موجود را مرور کنید
برای درک اینکه چه تحقیقاتی قبلاً در مورد این موضوع انجام شده است، یک مرور ادبیات انجام دهید. این به شما کمک می‌کند تا بینش‌هایی به دست آورید، شکاف‌ها را شناسایی کنید و طرح تحقیق خود را آگاه کنید.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت کسب و کار

. تحقیق را برنامه ریزی کنید
یک برنامه تحقیقاتی با اهداف، روش ها، ابزار جمع آوری داده ها و جدول زمانی مطالعه خود تهیه کنید. محدوده تحقیق خود و شرکت کنندگان یا ذینفعان درگیر را تعیین کنید.
. داده ها را جمع آوری کنید
با جمع آوری داده های مرتبط، طرح تحقیق خود را اجرا کنید. این می تواند شامل روش های مختلفی مانند نظرسنجی، مصاحبه، مشاهدات، تجزیه و تحلیل اسناد یا گروه های متمرکز باشد. اطمینان حاصل کنید که روش‌های جمع‌آوری داده‌های شما با اهداف تحقیق شما همخوانی دارد و به شما امکان می‌دهد اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنید.

مطالعه کنید: انجام تضمینی پایان نامه

. داده ها را تجزیه و تحلیل کنید
پس از جمع‌آوری داده‌ها، آن‌ها را با استفاده از تکنیک‌های کیفی یا کمی مناسب تجزیه و تحلیل کنید. به دنبال الگوها، مضامین یا روندهایی در داده ها باشید که به شما در درک بهتر مشکل کمک کند.

مطالعه کنید: نوشتن مقاله برای دکتری

. در یافته ها تأمل کنید
داده های تجزیه و تحلیل شده را در نظر بگیرید و نتایج را در چارچوب سؤال تحقیق خود تفسیر کنید. مفاهیم و راه حل های ممکن که از تجزیه و تحلیل داده ها به دست می آیند را در نظر بگیرید. این مرحله انعکاس برای ایجاد بینش و درک عوامل زمینه‌ای مؤثر در مشکل بسیار مهم است.

مطالعه کنید: چاپ مقاله

. یک برنامه عملیاتی تهیه کنید
بر اساس تجزیه و تحلیل و تأمل خود، یک برنامه عملیاتی ایجاد کنید که مراحلی را که برای رسیدگی به مشکل شناسایی شده بردارید مشخص می کند. طرح باید مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان باشد (اهداف SMART). مشارکت ذینفعان مربوطه را در برنامه ریزی برای اطمینان از خرید و پشتیبانی آنها در نظر بگیرید.

مطالعه کنید: سفارش انجام مقاله

. اجرای برنامه اقدام
با اجرای استراتژی ها یا مداخلات شناسایی شده، برنامه اقدام خود را عملی کنید. این ممکن است شامل ایجاد تغییرات در شیوه های موجود، معرفی رویکردهای جدید، یا آزمایش راه حل های جایگزین باشد. فرآیند اجرا و هرگونه تغییری که در طول مسیر انجام شده است را مستند کنید.

مطالعه کنید: درخواست انجام پایان نامه

. ارزیابی و نظارت بر پیشرفت
به طور مستمر تأثیر اقدامات خود را کنترل و ارزیابی کنید. داده‌های اضافی را جمع‌آوری کنید، اثربخشی مداخلات را ارزیابی کنید و پیشرفت را در راستای اهداف خود اندازه‌گیری کنید. این ارزیابی به شما کمک می کند تا تعیین کنید که آیا اقدامات شما تأثیرات مطلوبی دارد یا خیر و هرگونه تنظیمات لازم را به شما اطلاع می دهد.

مطالعه کنید: انجام مقاله مروری

. انعکاس و تکرار کنید
در مورد نتایج اقدامات خود و نتایج ارزیابی فکر کنید. در نظر بگیرید که چه چیزی خوب کار می کند، چه چیزی نه، و چرا. از این اطلاعات برای اصلاح رویکرد خود، انجام تنظیمات لازم و برنامه ریزی برای چرخه بعدی اقدام پژوهی در صورت نیاز استفاده کنید.
به یاد داشته باشید که اقدام پژوهی مشارکتی یک فرآیند تکراری است و ممکن است برای دستیابی به بهبودها یا راه حل های قابل توجهی برای مشکل شناسایی شده به چرخه های متعددی نیاز باشد. هر چرخه مبتنی بر بینش های به دست آمده از دوره قبلی است و باعث تقویت یادگیری و بهبود مستمر می شود.

مطالعه کنید: انجام مقاله isi

نمونه هایی از اقدام پژوهی

در اینجا دو نمونه واقعی از اقدام پژوهی آورده شده است.
مثال 1
ابتکارات اقدام پژوهی اغلب به موقعیت خاص بستگی دارد. با این حال، محققان دیگر می توانند این تکنیک ها را تطبیق دهند. مثال از گزارش یک محقق (فرانکلین، 1994) در مورد پروژه ای است که گردشگری طبیعت را در کارائیب تشویق می کند.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه فناوری اطلاعات

در سال 1991، این برای مطالعه چگونگی اجرای گردشگری طبیعت در چهار جزیره بادگیر در دریای کارائیب راه اندازی شد: سنت لوسیا، گرانادا، دومینیکا، و سنت وینسنت.
برای حفاظت از محیط زیست، یک مطالعه اقدام به رهبری دولت مشخص کرد که فرآیند مشاوره نیاز به مشارکت سهامداران متعدد از جمله شرکت های تجاری دارد.
ابتدا دو محقق این مطالعه را انجام دادند و کنفرانس های جستجو را در هر جزیره برگزار کردند. کنفرانس های جستجو به پیشنهادات و طرح های عملی برای پروژه های فرعی گردشگری طبیعت جامعه محلی منجر شد.

مطالعه کنید: بهترین ابزار ترجمه برای پایان نامه رایگان در سال 2024 چیست؟

چندین جزیره گروه های مشاوره ای تشکیل دادند و پروژه های آگاهی ملی و اجتماعی را راه اندازی کردند. جلسات پروژه منطقه ای برای بحث در مورد تجربیات، خود ارزیابی ها و استراتژی ها برگزار شد. ساخت یک مستند درباره یک ابتکار محلی به ایجاد جامعه کمک کرد. و این مطالعه موفقیت آمیز بود و منجر به تعدادی تغییرات در منطقه شد.

مطالعه کنید: انجام مقاله ارزان

مثال 2
لاو و هیوارد (1997) از اقدام پژوهی برای تجزیه و تحلیل گروه های کاری مشترک مبتنی بر اینترنت استفاده کردند.
در طی دو سال، محققان سه چرخه حل مسئله تحقیق اقدام را با 15 معلم، پرسنل پروژه و 25 پزشک از مناطق مختلف تسهیل کردند. هدف این بود که ببینیم ارتباطات مبتنی بر اینترنت چگونه ممکن است بر گروه کاری مجازی آنها تأثیر بگذارد.
ابتدا انتظارات تعریف شد، فناوری ارائه شد و یک سیستم گروه کاری سفارشی توسعه یافت. شرکت‌کنندگان جلسات آموزشی کوتاه‌تر و پراکنده‌تری را با دستورالعمل‌های خاص پروژه پیشنهاد کردند.

مطالعه کنید: انجام رساله دکتری

مرحله دوم شاهد استقرار کامل سیستم بود. چرخه نهایی شاهد ثبات سیستم و تشکیل گروه مجازی بود. درس کلیدی این بود که منحنی یادگیری به درستی مورد ارزیابی قرار نگرفته بود، و ناامیدی‌ها فقط با کمک فنی مبتنی بر تلفن همراه بود. به گفته محققان، نبود مطالب آنلاین با کیفیت بالا در مورد مراقبت های بهداشتی جامعه مضر بود.
وضوح نقش، ایجاد ارتباط، اشتراک دانش، کمک به منابع و یادگیری تجربی برای رشد گروه مجازی حیاتی است. مطالعه بیشتر در مورد اینکه چگونه سیستم های پشتیبانی گروهی می توانند به گروه ها در تعامل با محیط خارجی خود کمک کنند و یادگیری اعضای گروه را تقویت کنند، مورد نیاز است.

مطالعه کنید: انجام پروپوزال

مزایا و معایب اقدام پژوهی

اقدام پژوهی دارای نکات مثبت و منفی است.
مزایای
. بسیار منعطف است، بنابراین محققان می توانند تحلیل های خود را متناسب با نیازهای خود تغییر دهند و تغییرات فردی ایجاد کنند.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه ارشد

. این یک راه سریع و آسان برای حل مشکلاتی که برای مدت طولانی در جریان بوده اند به جای راه حل های پیچیده و طولانی مدت بر اساس حقایق پیچیده ارائه می دهد.
. اگر به درستی انجام شود، می‌تواند بسیار قدرتمند باشد، زیرا می‌تواند منجر به تغییرات اجتماعی شود و ابزارهایی را در اختیار مردم قرار دهد تا آن تغییر را به روش‌هایی که برای جوامعشان مهم است، ایجاد کنند.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه فوری

معایب
. تعمیم این مطالعات دشوار است و تکرار آنها سخت است زیرا بسیار انعطاف پذیر هستند. از آنجایی که محقق قدرت نتیجه‌گیری را دارد، اغلب تصور می‌شود که از نظر تئوری صحیح نیستند.
. تنظیم یک مطالعه اقدام به روشی اخلاقی می تواند سخت باشد. مردم ممکن است احساس کنند که باید به شیوه ای خاص شرکت کنند یا شرکت کنند.
. مستعد خطاهای پژوهشی مانند سوگیری انتخاب، سوگیری مطلوبیت اجتماعی و سایر سوگیری های شناختی است.

مطالعه کنید: انجام مقاله مدیریت

جمع بندی
اقدام‌پژوهی یا پژوهش حین عمل به عنوان یکی از ابزارهای بهبود آموزش و تدریس جایگاه خود را به‌سرعت در نظام‌های آموزشی بازیافته است. از دلایل گسترش این اندیشه در نظام آموزشی، ناکارآمدی تحقیقات سنتی در پاسخگویی به سوالات اساسی آموزش و پرورش به‌ویژه در سطح کلاس‌های درس است. مدت ها است که فاصله بین تحقیقات سنتی و نیازهای معلمان منشاء اعتراض و انتقاد از شیوه‌های موجود تحقیقات آموزشی گردیده است. گرچه باید سهم و نقش این‌گونه تحقیقات را در جای خود محفوظ و محترم شمرد.

مطالعه کنید: جدول مورگان

بخشی مهم از نیازهای معلمان، اصولاً با روش های سنتی قابل پاسخگویی نیستند و معلمان باید خود فعالانه در تولید دانش بومی مورد نیاز عمل نمایند. دانشی که قابل کاربرد در موقعیت‌های نامعین آموزشی و تدریس توسط آنها می‌باشد. درروش اقدام پژوهى روشن است که قلمرو پژوهش اختصاص به متخصصان و پژوهشگران دانشگاهى ندارد، بلکه کارگزاران عملى آموزشى و پرورشى، یعنى معلمان که از نزدیک با مسائل و مشکلات فراگیران در ارتباط هستند هم مى توانند در نقش پژوهشگر ظاهر شده و به صورت علمى و روشمند به حل مسائل حرفه اى خود که به طور ملموس و عینى با آنها سرو کار دارند اقدام نمایند. باید برای بهبود آموزش و تدریس از همه ظرفیتهای پژوهشی از جمله پژوهش در عمل استفاده نمود. از سوی دیگر پژوهشگران آکادمیک نیز این پیام‌رسای اقدام‌پژوهی را شنیده‌اند که نمی‌توان با فاصله زیاد از مدرسه، فرصت تأثیرگذاری بر آن را بوجود آورد.

انجام پایان نامه

به منظور داشتن رسالت علمی سعی کردم همیشه با دانشجویان طوری رفیق باشم که کم و کاستی های علمی خودشان را با من در میان بگذراند. در اینجا نیز سعی خوهم کرد به عنوان یک مشاور در انجام پایان نامه در کنارشان باشم. انجام مقاله و انجام پایان نامه در دوره دکتری و ارشد در رشته مدیریت و سایر رشته ها مهم است و دانشجویان را با مشکلات زیادی روبرو می کنند. سعی شده است در اینجا آموزش هایی در این زمینه و مشاوره در زمینه پایان نامه نویسی، مقاله نویسی انجام شود.

تزیسمی موسسه انجام پایان نامه