8 نوع تحقیق کیفی (با کاربردها و فواید)

8 نوع تحقیق کیفی (با کاربردها و فواید)

8 نوع تحقیق کیفی (با کاربردها و فواید) ، کسب‌وکارها معمولاً برای بهبود فرآیندهای توسعه محصول یا بهبود محصولات و خدمات موجود، به حجم وسیعی از داده‌های معنادار نیاز دارند. تحقیقات کیفی می‌تواند به محققان کمک کند تا درک کنند که مشتریان چه می‌خواهند، زمانی که نظریه کمی برای هدایت پروژه‌های تحقیقاتی مصرف‌کننده وجود دارد. درک تحقیقات کیفی می تواند به شما بینشی در مورد آنچه مردم در مورد یک محصول یا خدمات فکر می کنند و احساس می کنند، بدهد.

در این مقاله معنای تحقیق کیفی را توضیح می دهیم، کاربردها و فواید آن را مورد بحث قرار می دهیم و هشت نوع تحقیق کیفی را به اشتراک می گذاریم.

8 نوع تحقیق کیفی (با کاربردها و فواید)
8 نوع تحقیق کیفی (با کاربردها و فواید) – تزیسمی

فهرست مطالب

تحقیق کیفی چیست؟- 8 نوع تحقیق کیفی (با کاربردها و فواید)

تحقیق کیفی یک فرآیند تحقیقی است که هدف آن درک تجربیات ذهنی افراد است. از نمونه‌گیری غیراحتمالی استفاده می‌کند که به معنای سؤالات باز و بدون فرضیات از پیش تعیین‌شده است. محققان داده‌هایی را که جمع‌آوری می‌کنند از طریق فرآیند کدگذاری بر اساس مضامین و الگوهایی که از این تحلیل به دست می‌آیند، تجزیه و تحلیل می‌کنند.

روش های تحقیق کیفی با توجه به تکنیک های مختلف جمع آوری داده ها که محققین استفاده می کنند، انواع مختلفی دارد. به عنوان مثال می توان به مصاحبه، گروه های متمرکز و مشاهده اشاره کرد. این روش‌ها به جمع‌آوری اطلاعات درباره ادراکات، احساسات و نظرات شرکت‌کنندگان در مورد موضوع یا مشکلی که محققان در حال بررسی هستند کمک می‌کند.

زمان استفاده از تحقیقات کیفی- 8 نوع تحقیق کیفی (با کاربردها و فواید)

زمانی که بخواهید موضوعی را عمیقاً و از دیدگاه افراد درگیر درک کنید، تحقیقات کیفی ممکن است یک رویکرد قابل اعتماد باشد. تحقیقات کیفی همچنین می تواند به شما در درک معنا و اهمیت یک تجربه یا یک رویداد کمک کند. اگر می خواهید زمینه یک تجربه را درک کنید، مانند محل وقوع آن، تحقیقات کیفی ممکن است بهترین گزینه شما باشد.

تحقیق کیفی برای موارد زیر مناسب است:

. یادگیری در مورد چیزی که به خوبی تعریف نشده یا با اعداد قابل اندازه گیری نیست
. یاد بگیرید که مردم چگونه رویدادها یا تجربیات را تفسیر می کنند نه اینکه فقط بدانند چه اتفاقی افتاده است
. درک احساس مردم در مورد یک موضوع به جای اینکه فقط نظرات آنها را بدانیم

8 نوع تحقیق کیفی

انواع مختلفی از تحقیقات کیفی وجود دارد که عبارتند از:

1. اقدام پژوهی

در اقدام پژوهی، محقق در یک موقعیت شرکت می کند و داده های مربوط به آن را جمع آوری می کند. محقق از این داده ها برای تجزیه و تحلیل موقعیت استفاده می کند و اگر بخواهد دامنه مطالعه یا نتایج آن را تنظیم کند، داده های بیشتری را جمع آوری می کند. اقدام پژوهی چرخه ای است، به این معنی که هر مرحله شامل همکاری بین شرکت کنندگان در مطالعه و محقق است. شما می توانید اقدام پژوهی را در هر سطحی از جمله در سطح فردی، گروهی یا اجتماعی انجام دهید.

این نوع زمانی مناسب است که شما می خواهید یاد بگیرید که چگونه چیزی در محیط طبیعی خود کار می کند. به عنوان مثال، اگر می خواهید چالش های افراد را در حین استفاده از فناوری در محل کار درک کنید، می توانید برای مطالعه این موضوع با تیم هایی در بخش های مختلف همکاری کنید.

2. پدیدارشناسی

روش پدیدارشناسی یک تکنیک تحقیق کیفی است که به دنبال درک معنایی است که افراد به تجربیات خود می دهند. این نوع تحقیق از روش تحقیق پدیدارشناختی استفاده می کند که بر چگونگی تجربه افراد از رویدادها متمرکز است.

پژوهشگران پدیدارشناسی بر درک ذهنی و سوگیری‌ها تمرکز می‌کنند تا به آنچه مردم درباره خودشان می‌گویند نگاه کنند، نه بر تفسیرهای عینی آنچه شرکت‌کنندگان می‌گویند. این به محققان کمک می کند تجربیات افراد را بهتر درک کنند.

3. قوم نگاری

تحقیق قوم نگاری روشی کیفی است که بر درک رفتار انسان تمرکز دارد. مردم‌نگاران در حین یادگیری در مورد هنجارها و باورهای فرهنگی به بافت اجتماعی یک پدیده علاقه دارند.

در تحقیقات قوم نگاری، محقق اغلب با افراد مورد تحقیق زندگی می کند و فرهنگ آنها را مطالعه می کند. مردم‌نگاران با آگاه‌ترین افراد درباره نقش‌ها و مسئولیت‌هایشان در جامعه یا جامعه مصاحبه می‌کنند. جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها به طور همزمان انجام می شود، زیرا محققان مشاهدات خود را در یادداشت های میدانی ثبت می کنند. این یادداشت ها به عنوان داده های خام برای تجزیه و تحلیل آینده استفاده می شوند.

4. مطالعه موردی

مطالعات موردی، معاینات عمیق افراد یا گروه‌هایی از افراد است. آنها به محققان کمک می کنند تا زمینه، فرآیند و نتایج مداخله را درک کنند. مطالعات موردی همچنین به محققان کمک می کند تا روابط علت و معلولی بین متغیرها و فرآیند تغییر را در طول زمان درک کنند.

برای اینکه یک مطالعه موردی به عنوان تحقیق کیفی واجد شرایط شود، محقق باید بر معنای تجربیات برای آزمودنی ها تمرکز کند. سپس از تحلیل محتوا برای ارزیابی داده های مطالعات موردی استفاده می کنند.

5. مدل روایی

تحقیق روایی یک روش تحقیق کیفی محبوب است زیرا به شما کمک می کند تا بفهمید مردم چگونه زندگی می کنند و تصمیم می گیرند. شما با ردیابی آزمودنی ها در حین گذراندن مراحل مختلف مطالعه، داده های مربوط به آنها را جمع آوری می کنید. با درک این تجربیات از طریق مشاهدات شرکت کنندگان در طول زمان، کسب و کارها می توانند شخصیت های خریدار را برای محصولات و خدمات خود بر اساس این روایت ها ایجاد کنند.

محققان تجربیات چند شرکت کننده را با جمع آوری اطلاعات در مورد نگرش ها، باورها و رفتارهای آنها در موقعیت های خاص بررسی می کنند. این روش به محققان اجازه می دهد تا داده ها را از چندین منبع در یک زمان جمع آوری کنند تا مضامین یا الگوها را شناسایی کنند. روش تحقیق روایی شامل جمع‌آوری داستان‌هایی از شرکت‌کنندگان برای به اشتراک گذاشتن در آینده است. این فرآیند شامل پرسیدن سوالاتی مانند:

. چه اتفاقی داشت می افتاد؟
. چه حسی داشت؟
. چرا این مهم بود؟
. بعدش چیکار کردی؟

6. گراندد تئوری

نظریه پایه یک روش تحقیق کیفی است که از بررسی سیستماتیک داده‌های موجود برای ایجاد نظریه‌هایی در مورد اینکه چرا رویدادها به روشی اتفاق افتاده‌اند استفاده می‌کند. روش نظریه زمینه ای از رویکردهای استقرایی و قیاسی برای توسعه نظریه استفاده می کند. به جای استفاده از روش‌های نمونه‌گیری احتمالی، محققان از نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب افراد خاصی استفاده می‌کنند که ممکن است دیدگاه‌های جدیدی در مورد پدیده مورد مطالعه به اشتراک بگذارند.

7. گروه های کانونی

گروه های کانونی ابزار مهمی در تحقیقات کیفی هستند. آنها نگرش ها، ادراکات و باورهای افراد را برای افزایش دانش محققان از یک موضوع خاص آشکار می کنند. برای مثال، ناظران ممکن است گروه‌های متمرکز را با هشت تا ۱۲ شرکت‌کننده که در زمان‌های معینی طی چند هفته یا چند ماه ملاقات می‌کنند، برگزار کنند. شرکت‌کنندگان ممکن است یک محصول جدید را آزمایش کنند و محققان می‌توانند موضوعات را مشاهده کنند و درباره تجربیاتشان مصاحبه‌هایی انجام دهند.

به عنوان مثال، یک شرکت نوشیدنی ممکن است قصد داشته باشد یک برند جدید از نوشیدنی های انرژی زا راه اندازی کند. از افراد در سنین و پیشینه های مختلف دعوت می کند تا در چند روز این نوشیدنی را بچشند. سپس محققان مصاحبه‌های بعدی را انجام می‌دهند و از هر فرد می‌پرسند که در مورد نوشیدنی جدید نسبت به سایر نوشیدنی‌های موجود در بازار چه فکر می‌کند.

8. تاریخی

مطالعات تاریخی داده های گذشته را شناسایی، مکان یابی، ارزیابی و ترکیب می کند. تحقیقات تاریخی به محققان کمک می کند تا بفهمند چرا اتفاقی افتاده و تأثیر آن چه بوده است. محققان می توانند از این داده ها برای پیش بینی آینده یا درک بهتر گذشته استفاده کنند.

می توانید داده هایی را برای تحقیقات تاریخی در اسناد یا آثار و مصنوعات بیابید. اینها شامل کتاب ها، آثار منتشر شده مانند روزنامه ها و متون قدیمی تر و نامه های افرادی است که در دوره های خاصی زندگی می کردند. منابع داده های تاریخی می توانند منابع اولیه و ثانویه باشند. منابع اولیه اطلاعات یا شواهد مستقیم ارائه می دهند، در حالی که منابع ثانویه حاوی اطلاعات غیر مستقیم هستند.

فواید تحقیق کیفی

تحقیقات کیفی مزایای زیادی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

. انعطاف پذیری: شما می توانید انتخاب کنید که یک مطالعه کوچک یا بزرگ انجام دهید و به راحتی برنامه تحقیقاتی خود را برای منعکس کننده یادگیری و بینش جدید تنظیم کنید.
. عمق: محققان کیفی زمان را برای درک پدیده های پیچیده از منظرهای چندگانه در طول زمان صرف می کنند. این بدان معنی است که آنها می توانند بینش عمیق تری نسبت به مطالعات کمی که اغلب ارائه می دهند، بدست آورند.
. سفارشی‌سازی: روش‌های کیفی به شما آزادی بیشتری می‌دهند تا روش‌شناسی خود را متناسب با سؤال و اهداف تحقیق خود تطبیق دهید. می توانید مدت زمان مطالعه، شرکت کنندگان و روش های تحقیق را سفارشی کنید.
. معنی: پژوهش کیفی به جای واقعیت ها و آمار، بر معنا تمرکز دارد. روش‌های کیفی به افراد در مطالعات، مانند مشتریان یا کارمندان، اجازه می‌دهد تا دیدگاه‌های خود را بدون محدودیت‌های واقعی و اعداد به اشتراک بگذارند.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *