طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع

طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع

طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع ، آیا می توانید تصور کنید که بدون برنامه تحقیق کنید؟ احتمالا نه. هنگامی که درباره یک استراتژی برای جمع آوری، مطالعه و ارزیابی داده ها بحث می کنیم، در مورد طراحی تحقیق صحبت می کنیم. این طرح به مشکلات می پردازد و یک مدل منسجم و منطقی برای تجزیه و تحلیل داده ها ایجاد می کند. بیایید در مورد آن بیشتر بدانیم.

طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع
طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع – تزیسمی

فهرست مطالب

طراحی تحقیق چیست؟- طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع

طراحی تحقیق چارچوب روش ها و تکنیک های تحقیق است که توسط محقق برای انجام یک مطالعه انتخاب می شود. این طرح به محققان اجازه می دهد تا روش های تحقیق مناسب با موضوع موضوع را تیز کنند و مطالعات خود را برای موفقیت تنظیم کنند.

ایجاد موضوع تحقیق، نوع تحقیق (تجربی، پیمایشی، همبستگی، نیمه تجربی، مروری) و نوع فرعی آن (طرح آزمایشی، مسئله تحقیق، توصیفی موردی) را تبیین می کند.

سه نوع اصلی طرح برای تحقیق وجود دارد:

. جمع آوری داده ها
. اندازه گیری
. تحلیل داده ها

مشکل تحقیقی که یک سازمان با آن مواجه است، طراحی را تعیین می کند، نه برعکس. مرحله طراحی یک مطالعه تعیین می کند که از کدام ابزار و نحوه استفاده از آنها استفاده شود.

فرآیند طراحی تحقیق- طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع

فرآیند طراحی تحقیق یک رویکرد سیستماتیک و ساختار یافته برای انجام تحقیق است. این فرآیند برای اطمینان از معتبر بودن، قابل اعتماد بودن و نتایج معنادار بودن مطالعه ضروری است.

1. اهداف و رویکردهای خود را در نظر بگیرید: سؤالات و اهداف تحقیق را تعیین کنید و چارچوب نظری و روش شناسی مطالعه را مشخص کنید.
2. انتخاب نوع طرح تحقیق: طرح تحقیق مناسب مانند تجربی، همبستگی، پیمایشی، مطالعه موردی یا قوم نگاری را بر اساس سؤالات و اهداف تحقیق انتخاب کنید.
3. جامعه و روش نمونه گیری خود را مشخص کنید: جامعه هدف و حجم نمونه را تعیین کنید و روش نمونه گیری مانند نمونه گیری تصادفی، تصادفی طبقه ای یا نمونه گیری آسان را انتخاب کنید.
4. روش‌های جمع‌آوری داده‌های خود را انتخاب کنید: در مورد روش‌هایی مانند نظرسنجی، مصاحبه، مشاهده یا آزمایش تصمیم بگیرید و ابزار یا ابزار مناسب برای جمع‌آوری داده‌ها را انتخاب کنید.
5. رویه‌های جمع‌آوری داده‌های خود را برنامه‌ریزی کنید: برنامه‌ای برای جمع‌آوری داده‌ها، از جمله چارچوب زمانی، مکان، و پرسنل درگیر تهیه کنید و از ملاحظات اخلاقی اطمینان حاصل کنید.
6. در مورد استراتژی های تجزیه و تحلیل داده های خود تصمیم بگیرید: تکنیک های مناسب تجزیه و تحلیل داده ها، مانند تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل محتوا یا تحلیل گفتمان را انتخاب کنید و نحوه تفسیر نتایج را برنامه ریزی کنید.

فرآیند طراحی تحقیق گامی حیاتی در انجام تحقیق است. با پیروی از مراحل طراحی تحقیق، محققان می توانند اطمینان حاصل کنند که مطالعه آنها به خوبی برنامه ریزی شده، اخلاقی و دقیق است.

عناصر طراحی تحقیق- طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع

تحقیقات تأثیرگذار معمولاً حداقل سوگیری در داده ها ایجاد می کند و اعتماد به صحت داده های جمع آوری شده را افزایش می دهد. طرحی که کوچکترین حاشیه خطا را در تحقیقات تجربی ایجاد کند، عموماً نتیجه مطلوب در نظر گرفته می شود. عناصر ضروری عبارتند از:

1. بیانیه دقیق هدف
2. تکنیک هایی که برای گردآوری و تجزیه و تحلیل تحقیقات اجرا می شود
3. روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل جزئیات جمع آوری شده
4. نوع روش تحقیق
5. ایرادات احتمالی به تحقیق
6. تنظیمات برای مطالعه پژوهشی
7. جدول زمانی
8. اندازه گیری تجزیه و تحلیل

طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع
طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع – تزیسمی

ویژگی های طراحی تحقیق- طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع

یک طراحی مناسب مطالعه شما را برای موفقیت آماده می کند. مطالعات تحقیقاتی موفق بینش هایی را ارائه می دهد که دقیق و بی طرفانه هستند. شما باید یک نظرسنجی ایجاد کنید که تمام ویژگی های اصلی یک طراحی را برآورده کند. چهار ویژگی کلیدی وجود دارد:

. بی طرفی: وقتی مطالعه خود را تنظیم می کنید، ممکن است مجبور شوید در مورد داده هایی که انتظار جمع آوری آن ها را دارید، فرضیاتی داشته باشید. نتایج پیش بینی شده در تحقیق باید عاری از سوگیری پژوهشی و خنثی باشد. نظرات در مورد نمرات ارزیابی شده نهایی و نتیجه گیری از چندین نفر را درک کنید و کسانی را که با نتایج موافق هستند در نظر بگیرید.
. قابلیت اطمینان: با تحقیقاتی که به طور منظم انجام می شود، محقق هر بار انتظار نتایج مشابهی را دارد. تنها در صورتی می توانید به نتایج دلخواه برسید که طراحی شما قابل اعتماد باشد. طرح شما باید نحوه تشکیل سوالات تحقیق را برای اطمینان از استاندارد نتایج نشان دهد.
. اعتبار: چندین ابزار اندازه گیری موجود است. با این حال، تنها ابزار اندازه گیری صحیح آنهایی هستند که به محقق در سنجش نتایج با توجه به هدف تحقیق کمک می کنند. پرسشنامه توسعه یافته از این طرح سپس معتبر خواهد بود.
. تعمیم: نتیجه طراحی شما باید برای یک جامعه و نه فقط یک نمونه محدود اعمال شود. یک روش تعمیم یافته نشان می دهد که نظرسنجی شما می تواند در هر بخشی از جمعیت با دقت مشابه انجام شود.

عوامل فوق بر نحوه پاسخگویی پاسخ دهندگان به سؤالات تحقیق تأثیر می گذارد، بنابراین آنها باید همه ویژگی های فوق را در یک طراحی خوب متعادل کنند. در صورت تمایل، می توانید از طریق وبلاگ ما نیز با انتخاب سوگیری آشنا شوید.

انواع طراحی تحقیق- طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع

یک محقق باید انواع مختلف را به وضوح درک کند تا مدل مورد نظر را برای مطالعه انتخاب کند. مانند خود تحقیق، طراحی تحلیل شما را می توان به طور کلی به کمی و کیفی طبقه بندی کرد.

تحقیق کیفی

تحقیقات کیفی روابط بین داده های جمع آوری شده و مشاهدات را بر اساس محاسبات ریاضی تعیین می کند. روش های آماری می توانند نظریه های مربوط به یک پدیده طبیعی موجود را اثبات یا رد کنند. محققان بر روش‌های تحقیق مشاهده کیفی تکیه می‌کنند که به این نتیجه می‌رسند که «چرا» یک نظریه خاص وجود دارد و پاسخ‌دهندگان درباره آن «چه چیزی» باید بگویند.

تحقیق کمی

تحقیقات کمی برای مواردی است که نتیجه گیری های آماری برای جمع آوری بینش های عملی ضروری است. اعداد چشم انداز بهتری را برای تصمیم گیری های مهم تجاری ارائه می دهند. روش های تحقیق کمی برای رشد هر سازمانی ضروری است. بینش های استخراج شده از داده های عددی پیچیده و تجزیه و تحلیل، در هنگام تصمیم گیری در مورد آینده کسب و کار بسیار موثر است.

 

اهمیت طراحی تحقیق

هدف از طراحی تحقیق / استفاده از طرح های تحقیق به شرح زیر می باشد :

1) کاهش هزینه:

طراحی تحقیق برای کاهش هزینه های گزاف از نظر زمان، پول و تلاش با برنامه ریزی قبلی کار تحقیقاتی مورد نیاز است.

2) تسهیل پوسته پوسته شدن صاف:

به منظور انجام یکنواخت فرآیند مقیاس‌بندی، یک طرح پژوهشی کارآمد از اهمیت بالایی برخوردار است. این باعث می شود که فرآیند تحقیق به اندازه کافی مؤثر باشد تا حداکثر نتیجه مرتبط را به روشی آسان ارائه دهد.

3) در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط کمک می کند:

طراحی تحقیق به محققین در برنامه ریزی روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس هدف تحقیق کمک می کند. همچنین مسئول کار تحقیقاتی قابل اعتماد است زیرا پایه و اساس کل تحقیقات است. عدم توجه مناسب در تهیه طرح تحقیق می تواند به کل کار پژوهشی آسیب برساند.

4) به جریان روان عملیات تحقیقاتی کمک می کند:

طراحی تحقیق برای ساختار بهتر و موثرتر تحقیق ضروری است. از آنجایی که همه تصمیمات از قبل گرفته می شود، بنابراین طراحی تحقیق جریان روان عملیات تحقیقاتی را تسهیل می کند و مشکلات احتمالی محققین را کاهش می دهد.

5) به دریافت نظرات کارشناسان کمک می کند:

طراحی تحقیق به ایجاد یک دید کلی در مورد کل فرآیند تحقیق کمک می کند و در نتیجه به دریافت پاسخ و بررسی از متخصصان مختلف در آن زمینه کمک می کند.

6) دستورالعملی را به مدیران اجرایی ارائه می دهد:

طراحی تحقیق، محقق و همچنین مدیران اجرایی درگیر در تحقیق را برای ارائه کمک های مربوطه هدایت می کند.

تحقیق کیفی در مقابل تحقیقات کمی

در اینجا نموداری وجود دارد که تفاوت های عمده بین تحقیقات کیفی و کمی را نشان می دهد:

تحقیق کیفی

. بر توضیح و درک تجربیات و دیدگاه ها تمرکز کنید.
. استفاده از داده های غیر عددی مانند کلمات، تصاویر و مشاهدات.
. معمولا از نمونه های کوچک استفاده می کند.
. به طور معمول بر کاوش و تفسیر عمیق تأکید دارد.
. تجزیه و تحلیل داده ها شامل تفسیر و تحلیل روایی است.
. نتایج به صورت توصیفی ارائه شده است.

تحقیقات کمی

. بر روی کمی سازی و اندازه گیری پدیده ها تمرکز کنید.
. استفاده از داده های عددی مانند آمار و نظرسنجی.
. معمولا از نمونه های بزرگتر استفاده می کند.
. به طور معمول بر دقت و عینیت تأکید دارد.
. تجزیه و تحلیل داده ها شامل تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه است.
. نتایج به صورت عددی و آماری ارائه شده است.

به طور خلاصه یا تجزیه و تحلیل، مرحله تحقیق کیفی بیشتر اکتشافی است و بر درک تجربیات ذهنی افراد متمرکز است، در حالی که تحقیقات کمی بیشتر بر روی داده های عینی و تحلیل های آماری متمرکز است.

می‌توانید انواع طراحی تحقیق را به پنج دسته تقسیم کنید:

1. توصیفی: در یک ترکیب توصیفی، محقق صرفاً به تشریح موقعیت یا مورد مورد مطالعه پژوهشی خود علاقه مند است. این یک روش طراحی مبتنی بر نظریه است که با جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه داده های جمع آوری شده ایجاد می شود. این به محقق اجازه می دهد تا بینشی در مورد چرایی و چگونگی تحقیق ارائه دهد. طراحی توصیفی به دیگران کمک می کند تا نیاز به تحقیق را بهتر درک کنند. اگر بیان مسئله واضح نیست، می توانید تحقیق اکتشافی انجام دهید.

2. تجربی: تحقیقات تجربی بین علت و معلول یک موقعیت رابطه برقرار می کند. این یک طرح تحقیق علی است که در آن تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود. به عنوان مثال، تأثیر یک متغیر مستقل مانند قیمت بر یک متغیر وابسته مانند رضایت مشتری یا وفاداری به برند نظارت می شود. این یک روش تحقیق کارآمد است زیرا به حل یک مشکل کمک می کند.

متغیرهای مستقل برای نظارت بر تغییری که روی متغیر وابسته ایجاد می کند دستکاری می شوند. علوم اجتماعی اغلب از آن برای مشاهده رفتار انسان با تجزیه و تحلیل دو گروه استفاده می کنند. محققان می توانند از شرکت کنندگان بخواهند که اعمال خود را تغییر دهند و نحوه واکنش افراد اطراف را برای درک بهتر روانشناسی اجتماعی مطالعه کنند.

3. تحقیق همبستگی: تحقیق همبستگی یک تکنیک تحقیق غیرتجربی است. این به محققان کمک می کند تا رابطه ای بین دو متغیر نزدیک به هم برقرار کنند. هنگام ارزیابی رابطه بین دو متغیر دیگر هیچ فرضی وجود ندارد و تکنیک های تحلیل آماری رابطه بین آنها را محاسبه می کند. این نوع تحقیق به دو گروه متفاوت نیاز دارد.

یک ضریب همبستگی همبستگی بین دو متغیر را تعیین می کند که مقادیر آنها بین -1 و +1 است. اگر ضریب همبستگی به سمت +1 باشد نشان دهنده رابطه مثبت بین متغیرها و -1 به معنای رابطه منفی بین دو متغیر است.

4. تحقیقات تشخیصی: در طراحی تشخیصی، محقق به دنبال ارزیابی علت زمینه ای یک موضوع یا پدیده خاص است. این روش به فرد کمک می کند تا در مورد عواملی که موقعیت های دردسرساز را ایجاد می کنند، اطلاعات بیشتری کسب کند.

این طرح دارای سه بخش تحقیق است:

. شروع موضوع
. تشخیص موضوع
. راه حل مسئله

5. تحقیق تبیینی: طراحی تبیینی از ایده ها و افکار محقق در مورد یک موضوع برای بررسی بیشتر نظریه های آنها استفاده می کند. این مطالعه جنبه های ناشناخته یک موضوع را توضیح می دهد و سؤالات تحقیق چیست، چگونه و چرا را توضیح می دهد.

مزایای طراحی تحقیق

داشتن یک برنامه تحقیقاتی خوب طراحی شده مزایای متعددی دارد. شامل:

. وضوح اهداف تحقیق: طرح تحقیق درک روشنی از اهداف تحقیق و نتایج مورد نظر را فراهم می کند.
. افزایش اعتبار و پایایی: برای اطمینان از اعتبار و پایایی نتایج، طراحی تحقیق به حداقل رساندن خطر سوگیری کمک می کند و به کنترل متغیرهای خارجی کمک می کند.
. بهبود جمع‌آوری داده‌ها: طراحی تحقیق به اطمینان از جمع‌آوری داده‌های مناسب و جمع‌آوری داده‌ها به طور سیستماتیک و پیوسته کمک می‌کند.
. تجزیه و تحلیل بهتر داده ها: طراحی تحقیق کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که داده های جمع آوری شده می توانند به طور موثر تجزیه و تحلیل شوند و بینش ها و نتیجه گیری های معناداری را ارائه دهند.
. ارتباطات بهبود یافته: یک تحقیق خوب طراحی شده کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که نتایج در تیم تحقیقاتی و ذینفعان خارجی تمیز و تأثیرگذار هستند.
. استفاده کارآمد از منابع: کاهش خطر اتلاف و به حداکثر رساندن تأثیر تحقیق، طراحی تحقیق به اطمینان از استفاده کارآمد از منابع کمک می کند.

یک برنامه تحقیقاتی به خوبی طراحی شده برای تحقیقات موفق، ارائه بینش روشن و معنادار و اطمینان از کاربردی بودن منابع ضروری است.

طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع
طرح تحقیق: چیستی، عناصر و انواع – تزیسمی

عوامل مؤثر بر طراحی تحقیق

عوامل مختلفی که بر طراحی تحقیق تأثیر می گذارند به شرح زیر است:

1) سوالات تحقیق:

سؤالات تحقیق نقش مهمی در انتخاب روش برای انجام تحقیق دارند. انواع مختلفی از طرح های پژوهشی وجود دارد که شامل روش های خاص خود برای جمع آوری داده ها می باشد.
به عنوان مثال، یک نظرسنجی می تواند برای پاسخ دهندگان انجام شود تا از آنها سؤالات توصیفی یا مرتبط بپرسند، در حالی که یک مطالعه موردی یا یک نظرسنجی میدانی می تواند برای شناسایی فرآیند تصمیم گیری شرکت استفاده شود.

2) محدودیت های زمانی و بودجه:

محققین برای تکمیل مطالعه تحقیقاتی خود را محدود به زمان و بودجه می کنند. محقق زمانی می تواند تحقیقات تجربی یا توصیفی را انتخاب کند که محدودیت زمانی و بودجه ای برای وی مطلوب باشد. در غیر این صورت می توان طرح تحقیق اکتشافی را زمانی که زمان محدود است اتخاذ کرد.

3) هدف تحقیق:

هر تحقیقی برای به دست آوردن نتایجی انجام می شود که به دستیابی به اهدافی کمک می کند. این هدف تحقیق بر انتخاب طرح تحقیق تأثیر می گذارد. محقق باید طرح تحقیقی را اتخاذ کند که برای هدف تحقیق مناسب باشد و بهترین راه حل را در کنار نتیجه ارزشمند ارائه دهد.

4) مسئله تحقیق:

انتخاب طرح تحقیق تا حد زیادی تحت تأثیر نوع مشکلات تحقیق است. برای مثال، محقق طرح تحقیق تجربی را برای یافتن رابطه علت و معلولی مسئله تحقیق انتخاب می کند. به همین ترتیب، اگر مسئله تحقیق شامل مطالعه عمیق باشد، محقق به طور کلی روش طراحی تحقیق تجربی را اتخاذ می کند.

5) تجربیات شخصی:

انتخاب طرح تحقیق نیز به تجربه شخصی محققین بستگی دارد.
به عنوان مثال، محققی که در تجزیه و تحلیل آماری تخصص دارد، می تواند طرح های تحقیق کمی را انتخاب کند. در حالی که آن دسته از محققینی که در جنبه های نظری تحقیق متخصص هستند، مجبور به انتخاب طرح تحقیق کیفی خواهند شد.

6) مخاطبان هدف:

نوع مخاطب نقش بسیار مهمی در انتخاب طرح تحقیق دارد. محقق باید مخاطب هدفی را که تحقیق برای آن انجام می شود در نظر بگیرد. مخاطبان ممکن است عموم مردم، حرفه ای های تجاری یا دولتی باشند.
به عنوان مثال، اگر پژوهشی برای عموم مردم پیشنهاد شده باشد، محقق باید طرح تحقیق کیفی را انتخاب کند. به همین ترتیب، طرح تحقیق کمی برای پژوهشگر مناسب است تا گزارش را در مقابل کارشناسان تجاری معرفی کند.

نتیجه

thesisme یک راه حل جامع برای محققانی که به دنبال انجام تحقیقات هستند ارائه می دهد. thesisme با رابط کاربر پسند، ابزار جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های قوی، و توانایی یکپارچه‌سازی نتایج از منابع متعدد، بستری همه‌کاره برای طراحی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی فراهم می‌کند.

مجموعه قوی از ابزارهای تحقیقاتی ما تمام آنچه را که برای استخراج نتایج تحقیق نیاز دارید در اختیار شما قرار می دهد. پلت فرم نظرسنجی آنلاین ما شامل منطق سفارشی نقطه و کلیک و انواع سؤالات پیشرفته است. بینش هایی را که بیشترین اهمیت را دارند کشف کنید.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *