دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری

دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری

دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری ، این مقاله دستورالعمل های جامعی برای نوشتن پروپوزال پایان نامه دکتری برای دانشجویان دکتری ارائه می دهد، اما می تواند برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مفید باشد. این مجموعه ای از مقالات قبلی است که در مورد نحوه نوشتن فصول مختلف یک پروپوزال و نحوه فرمت پروپوزال پایان نامه دکتری نوشته شده است.

پروپوزال پایان نامه دکتری دارای سه بخش مجزا است که در زیر به هر یک از آنها پرداخته می شود. این سه بخش عبارتند از: موضوع جلو، متن اصلی و موضوع پشت.

 

فهرست مطالب

پروپوزال پایان نامه چیست؟- دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری

پروپوزال یک نقشه راه توجیهی از طرح پژوهشی است که مسیر رسیدن به هدف این طرح را نشان می‌دهد. هر یک از دانشجویان قبل از تأیید موضوع پایان‌نامه موظف به ارائه یک پروپوزال هستند. پروپوزال با راهنمایی و مشورت استاد راهنما تهیه می‌شود و در صورت تأییدشدن ازسوی اعضای هیئت‌علمی دانشکده، موضوع پایان‌نامه به نام دانشجو ثبت می‌شود.

دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری
دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری – تزیسمی

موضوع اول پروپوزال پایان نامه دکتری- دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری

موضوع صفحه دارای تعدادی صفحه است که الزامات آنها ممکن است از یک موسسه دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت باشد. بنابراین برای دانشجویان دکتری مهم است که هنگام نوشتن پروپوزال پایان نامه خود به کتابچه راهنمای پروپوزال خود مراجعه کنند. صفحات اول مطالب عبارتند از:

صفحه عنوان

صفحه عنوان اولین صفحه پایان نامه است. شامل: عنوان پایان نامه دکتری، نام دانشجوی دکتری، مدرسه یا گروه و دانشگاهی که تحصیل در آن انجام شده است، شهر و کشوری که دانشگاه در آن واقع شده است و در نهایت ماه و سالی که در آن مدرک اعطا شد.

اعلامیه داوطلب و تایید پایان نامه

اصالت برای پایان نامه ها و رساله های مقطع دکتری بسیار مهم است. در این بخش، داوطلب دکتری اعلام می‌کند که آثارش تا جایی که می‌داند در جای دیگری منتشر نشده است. این اعلامیه به دنبال تایید پایان نامه است و شامل اسامی تمام افرادی است که پایان نامه را بررسی و تایید کرده اند. اینها می توانند سرپرستان، رئیس گروه/مدرسه و/یا رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی باشند. عبارات موجود در این صفحه ممکن است از یک موسسه به موسسه دیگر متفاوت باشد، بنابراین برای داوطلبان مهم است که به کتابچه راهنمای خود مراجعه کنند.

خلاصه- دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری

چکیده خلاصه کوتاهی از پایان نامه است که معمولاً یک پاراگراف طول دارد. چکیده ها می توانند ساختارمند یا بدون ساختار باشند. چکیده ساختاریافته به چکیده ای گفته می شود که زیر هر عنوان دارای سرفصل و متن باشد، در حالی که چکیده بدون ساختار عنوان ندارد و به صورت پاراگراف نوشته می شود.

فهرست مطالب

فهرست مطالب، طرح کلی پایان نامه را ارائه می دهد و تمامی عناوین و زیرعنوان پایان نامه و شماره صفحات آنها را نشان می دهد.

فهرست ارقام

لیست شکل ها عناوین تمام چهره های پایان نامه و شماره صفحات آنها را نشان می دهد.

لیست جداول

مانند لیست شکل ها، لیست جداول عنوان تمام جداول پایان نامه و شماره صفحات آنها را نشان می دهد.

فهرست اختصارات

تمام کلمات اختصاری و اختصارات آنها که در سراسر پایان نامه استفاده می شود باید در صفحه جداگانه خود با عنوان فهرست اختصارات برجسته شوند.

سپاسگزاریها

در پایان نامه دکتری، قدردانی از تمام کسانی که در سفر دکتری شما به شما کمک کردند، الزامی است. این موارد عبارتند از: سرپرستان شما، سایر اعضای هیئت علمی که کار شما را بررسی کرده یا مشاوره داده اند، افرادی که کار شما را تصحیح می کنند، مؤسساتی که به شما کمک کرده اند به داده هایتان دسترسی داشته باشید، پاسخ دهندگان تحقیقی، همکاران دیگر و غیره.

فداکاری

برخی از داوطلبان دکترا پایان نامه خود را به افرادی که برایشان عزیز هستند، به عنوان مثال، والدین، خواهر و برادر، همسر/همسر، فرزندان و غیره اختصاص می دهند. اما این بخش اجباری نیست.

دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری
دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری – تزیسمی

متن اصلی پروپوزال- دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری

متن اصلی پایان نامه، گوشت پایان نامه است و در بیشتر موارد شامل فصل اول (مقدمه)، فصل دوم (بررسی ادبیات) و فصل سوم (روش شناسی تحقیق) است. همچنین ممکن است از موسسه ای به موسسه دیگر متفاوت باشد.

فصل 1 مقدمه

فصل 1 پروپوزال پایان نامه دارای حدود 10 بخش است که در زیر مورد بحث قرار می گیرد:

مقدمه فصل

این اولین بخش از فصل 1 پروپوزال پایان نامه است. معمولاً در حدود یک پاراگراف کوتاه است. هدف آن این است که به خوانندگان اطلاع دهد که این فصل درباره چه چیزی است.

پیشینه مطالعه
این بخش طولانی ترین بخش در فصل 1 پروپوزال پایان نامه است.

زمینه ای را فراهم می کند که مطالعه در آن انجام خواهد شد.

توضیحی تاریخی از موضوع مورد بررسی می دهد.

استفاده از داده ها و آمارهای موجود برای نشان دادن بزرگی موضوع مهم است. ادبیات خاکستری (به عنوان مثال، گزارش‌های دولت، سازمان‌های غیردولتی، نهادهای محلی و سازمان‌های بین‌المللی در میان دیگران) نقش مهمی در ارائه پیش‌زمینه مطالعه دارند.

پس زمینه اغلب با شروع از یک دیدگاه کلی نوشته می شود و به یک چشم انداز خاص محدود می شود.

پس زمینه مطالعه باید به اندازه کافی واضح و جامع باشد به طوری که خوانندگان شما پس از خواندن بخش، صرف نظر از دانش قبلی خود در موضوع تحقیق شما، در یک صفحه قرار بگیرند.

در حین مرور ادبیات این بخش، یک تمرین خوب ساختن نقشه های ذهنی است که مفاهیم مهم موضوع مطالعه و چگونگی ارتباط آن مفاهیم با یکدیگر را برجسته می کند.

بیان مسأله
همچنین به عنوان بیان مشکل یا موضوع تحت بررسی نیز گفته می شود.

بیان مشکل فیل در اتاق “فصل 1” است. این چیزی است که اکثر دانشجویان با آن دست و پنجه نرم می کنند و منطقه ای است که می تواند دفاع از پروپوزال را ایجاد کند یا شکست دهد.

هنگام نوشتن بیان مشکل، بخش را با مشکل شروع کنید، مانند: مشکل (یا مسئله) مورد بررسی ….

پس از بیان مشکل، آن را با توضیح علت مشکل پیگیری کنید.

برای دانشجویان دکترا، مشکل مورد بررسی باید به اندازه کافی پیچیده باشد که یک مطالعه در سطح دکترا را تضمین کند و در عین حال باید به مجموعه دانش در رشته تحصیلی انتخابی شما بیافزاید. دومی – علاوه بر دانش – چیزی است که یک پایان نامه در سطح دکترا را از یک پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد متمایز می کند.

در حین تهیه بیان مسئله، یادآوری این نکته نیز مهم است که مسئله بر اهداف تحقیق و روش تحقیق نیز تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین دانش آموز باید از طریق این جنبه ها به دقت فکر کند.

توجیه مطالعه
توجیه برای رفع نیاز به انجام مطالعه و رسیدگی به مشکل استفاده می شود. بنابراین از بیانیه مشکل پیروی می کند.

همچنین از آن به عنوان منطق مطالعه یاد می شود و به «چرا» مطالعه می پردازد: چرا این مشکل نیاز به بررسی دارد؟ هدف از انجام مطالعه چیست؟

اهمیت مطالعه
در حالی که توجیه مطالعه به نیاز مطالعه می پردازد، اهمیت مطالعه مزایایی را که پس از تکمیل مطالعه به دست می آید برجسته می کند.

اهمیت را از دو منظر می توان بررسی کرد:
. دیدگاه آکادمیک
. دیدگاه عملی

برای دیدگاه دانشگاهی، اهمیت مستلزم این است که چگونه مطالعه به مجموعه دانش موجود در موضوع انتخاب شده کمک می کند. آیا به متدولوژی اضافه خواهد شد؟ تئوری؟ داده های جدید؟ آیا جمعیت یا پدیده ای را که مورد غفلت قرار گرفته است مورد مطالعه قرار خواهد داد؟

برای دانشجویان دکترا، افزودن به مجموعه دانش کلیدی است و همیشه باید در پشت ذهن دانشجو باشد.

برای دیدگاه عملی، اهمیت مطالعه تأثیر و مزایایی است که ذینفعان مختلف از یافته های مطالعه به دست می آورند.

بسته به مطالعه، ذینفعان ممکن است شامل: دولت، سیاست گذاران، وزارتخانه های مختلف و سازمان های آنها، نهادهای مختلف، افراد، یک جامعه و غیره باشند. این از یک مطالعه به مطالعه دیگر متفاوت است.

اهداف مطالعه و/یا سوالات تحقیق
سؤالات تحقیق فرم سؤال اهداف تحقیق است. بسته به موسسه و/یا دپارتمانی که دکترای خود را در آن می گذرانید، ممکن است هم اهداف و هم سوالات تحقیقاتی یا یکی از آنها را داشته باشید.

دو نوع هدف وجود دارد: هدف کلی و هدف خاص. هدف کلی انعکاسی از موضوع مطالعه است در حالی که اهداف خاص تجزیه و تحلیل هدف کلی است.

دستیابی به اهداف تحقیقاتی خوب یک گام مهم در هر پروپوزال پایان نامه دکتری است. به این دلیل که اهداف تحقیق تعیین می کند که آیا به مسئله تحقیق به اندازه کافی پرداخته می شود و در عین حال بر روش تحقیقی که مطالعه اتخاذ می کند تأثیر می گذارد.

بنابراین اهداف تحقیق باید از مسئله تحقیق ناشی شود.

در حین ترسیم اهداف، به همه چیزهایی فکر کنید که دوست دارید برای مطالعه خود به آنها برسید و اگر با انجام آنها به طور کلی به مشکل تحقیق بپردازید.

هنگامی که تمام فعالیت هایی که می خواهید انجام دهید را یادداشت کردید، موارد مشابه را با هم گروه کنید تا آنها را به 4 یا 5 هدف قوی محدود کنید.

تعداد اهداف پژوهشی که دانشجویان دکترا باید به آن برسند، بر اساس الزامات موسسه آنها تعیین می شود. با این حال، اهداف باید به اندازه کافی کافی باشند تا بتوان از هر هدف یک مقاله تولید کرد. این امر در حصول اطمینان از اینکه دانشجوی دکترا مقالات مورد نیاز موسسه خود را منتشر می کند، مهم است.

اهداف معمولاً با استفاده از افعال عمل بیان می شوند. به عنوان مثال: بررسی کردن، تجزیه و تحلیل کردن، درک کردن، بررسی کردن، بررسی کردن … و غیره.

درک معنای افعال کنشی مورد استفاده در اهداف تحقیق بسیار مهم است، زیرا افعال عملی مختلف متضمن رویکردهای روش‌شناسی متفاوتی هستند. به عنوان مثال: تحلیل مستلزم رویکرد کمی است، در حالی که کاوش مستلزم رویکرد کیفی است.

بنابراین، اگر یک مطالعه از روش تحقیق کمی صرف استفاده کند، افعال عمل برای اهداف تحقیق باید به شدت آن را منعکس کند. همین مورد در مورد مطالعات کیفی نیز صدق می کند. مطالعاتی که از رویکرد ترکیبی استفاده می کنند می توانند ترکیبی از افعال کنشی داشته باشند.

نکته مفید: برای داشتن ایده خوب از افعال عملی که محققان استفاده می کنند، یک فایل اکسل با سه ستون ایجاد کنید: 1) فعل عمل، 2) مثال هدف تحقیق، و 3) روش تحقیق استفاده شده. سپس هر بار که مقاله ای را می خوانید، اهداف ذکر شده در آن مقاله را یادداشت کرده و به ترتیب سه ستون را پر کنید. علاوه بر مقالات مجلات، پایان نامه ها و رساله های دکتری گذشته منبع خوبی برای چگونگی بیان اهداف تحقیق هستند.

نکته مهم دیگری که باید به خاطر داشت این است که اهداف تحقیق اساس فصل بحث را تشکیل خواهند داد. هر هدف تحقیق به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد و زیر فصل خود را در زیر فصل بحث تشکیل می دهد. به همین دلیل است که پیچیدگی اهداف تحقیق به ویژه برای دانشجویان دکتری مهم است.

محدوده مطالعه
محدوده مطالعه به سادگی به معنای مرزها یا فضایی است که مطالعه در آن انجام می شود.

اکثر مطالعات دارای پتانسیل پوشش دادن دامنه وسیع تری از آنچه گفته شد هستند، اما به دلیل محدودیت های زمانی و بودجه، دامنه محدودتر می شود.

هنگام تعریف دامنه مطالعه دکترا، نباید خیلی باریک یا خیلی گسترده باشد، بلکه باید به اندازه کافی برای برآوردن الزامات برنامه کافی باشد.

دامنه انتخاب شده توسط دانش آموز باید همیشه توجیه شود.

محدودیت ها و محدودیت های مطالعه
محدودیت ها به عواملی اشاره دارد که ممکن است بر یک مطالعه تأثیر بگذارد که تحت کنترل دانش آموز نیست.

از سوی دیگر محدودیت ها عواملی هستند که ممکن است بر مطالعه ای که دانش آموز کنترل آن را دارد تأثیر بگذارد.

بنابراین محدودیت ها ناشی از شرایط است در حالی که تعیین حدود یک موضوع انتخابی دانش آموز است.

بنابراین برای دانشجو مهم است که محدودیت های خود را توجیه کند و محدودیت های مطالعه خود را کاهش دهد.

نمونه هایی از محدودیت های مطالعه:

. ناآرامی های سیاسی در یک منطقه مورد علاقه: با انتخاب منطقه دیگری برای مطالعه می توان این موضوع را کاهش داد.
. محدودیت‌های کووید-19 ممکن است جمع‌آوری فیزیکی داده‌ها را محدود کند: این می‌تواند با جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه تلفنی یا ارسال پرسشنامه‌های ایمیلی برای پاسخ‌دهندگان کاهش یابد.

نمونه هایی از حدود مطالعاتی:

. انتخاب یک جامعه خاص به عنوان واحد مطالعه: در این مورد دانش آموز باید توجیه کند که چرا آن جامعه خاص بر دیگران انتخاب شده است.
. فقط استفاده از روش تحقیق کمی: در این مورد دانشجو باید دلیل انتخاب روش تحقیق را بر تحقیق ترکیبی توجیه کند.

تعریف اصطلاحات
تعریف اصطلاحات کلیدی مورد استفاده در مطالعه مهم است زیرا به خوانندگان کمک می کند تا مفاهیم اصلی مطالعه را درک کنند. همه خوانندگان اطلاعات پیش زمینه یا دانش در مورد تمرکز مطالعه ندارند.

با این حال، تعاریف مورد استفاده باید به جای تعاریف معنایی (فرهنگی) تعاریف دلالتی باشد. بنابراین زمینه ای که در آن اصطلاحات استفاده شده اند باید ارائه شود.

خلاصه ی فصل

این آخرین بخش از فصل مقدمه است و اساساً به خواننده اطلاع می‌دهد که فصل چه چیزی را پوشش داده است.

مانند مقدمه فصل، خلاصه فصل باید کوتاه باشد: طول حدود یک پاراگراف.

دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری
دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری – تزیسمی

فصل دوم: بررسی ادبیات- دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری

مقدمه فصل
این بخش در مورد یک پاراگراف طولانی است و به خوانندگان درباره آنچه در این فصل خواهد پرداخت اطلاع می دهد.

بررسی نظری
در این بخش از دانشجو انتظار می رود که نظریه های پشت موضوع مورد بررسی خود را مرور کند. باید بحث کرد که چه کسی این نظریه را ارائه کرده است، دلایل اصلی نظریه، و چگونه این نظریه برای مطالعه مشکل مورد بررسی به کار گرفته شده است.

یک موضوع معین ممکن است چندین نظریه برای توضیح آن داشته باشد. دانشجو باید تمامی آن نظریات را مرور کند اما در انتها نظریه اصلی را که حکایت از مطالعه او دارد ذکر کند و در عین حال انتخاب آن نظریه را توجیه کند.

به دلیل وجود نظریه‌ها و مدل‌های فراوانی که توسط سایر محققین ایجاد شده است، از دانشجو انتظار می‌رود که تحلیل تطبیقی نظریه‌ها و مدل‌هایی را انجام دهد که در مطالعه‌اش کاربرد دارند.

بررسی تجربی
پس از بحث در مورد نظریه ها و مدل هایی که به مطالعه شما کمک می کند، از دانشجو انتظار می رود مطالعات تجربی مرتبط با مشکل مورد بررسی خود را مرور کند. ادبیات تجربی به مطالعات اولیه ای اطلاق می شود که توسط سایر مطالعات از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده است. نتایج حاصل از چنین مطالعاتی بر اساس داده ها است تا نظریه ها.

این بخش به جای بیان آنچه که نویسندگان انجام داده اند و آنچه یافته اند نیاز به تفکر انتقادی و تحلیل دارد. از دانشجو انتظار می رود مطالعاتی را که بررسی می کند نقد کند و در عین حال به سایر مطالعات مشابه و یافته های آنها اشاره کند.

به عنوان مثال، اگر دو مطالعه در مورد یک موضوع به نتایج متضادی برسند، دانش‌آموز باید بتواند دلیل متفاوت بودن نتایج را تجزیه و تحلیل کند: به عنوان مثال. جامعه مورد مطالعه می تواند متفاوت باشد، روش مورد استفاده می تواند متفاوت باشد و غیره.

دو روش برای سازماندهی ادبیات تجربی وجود دارد: زمانی و موضوعی:

سازماندهی زمانی مرور ادبیات تجربی

در این روش، مرور ادبیات تجربی بر اساس تاریخ انتشار سازماندهی می‌شود و از ادبیات قدیمی‌تر تا جدیدترین ادبیات شروع می‌شود.

مزیت استفاده از این روش این است که نشان می دهد چگونه وضعیت دانش مسئله مورد بررسی در طول زمان تغییر کرده است.

نقطه ضعف مرور تجربی زمانی این است که جریان بحث روان نیست، زیرا مطالعات مشابه بسته به زمان انتشار آنها به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرند.

سازمان موضوعی مرور ادبیات تجربی

در این روش مطالعات مشابه با هم مورد بحث قرار می گیرند.

مطالعات بر اساس متغیرهای تحقیق سازماندهی شده است. هر متغیر بخش مخصوص به خود را برای بحث دارد. همه مطالعاتی که یک متغیر را مورد بررسی قرار می‌دهند با هم مورد بحث قرار می‌گیرند و اجماع بین مطالعات و همچنین نقاط اختلاف را برجسته می‌کنند.

مزیت این روش این است که یک جریان روان در بحث از ادبیات ایجاد می کند. همچنین شناسایی شکاف های تحقیق در هر متغیر مورد بررسی را آسان تر می کند.

در حالی که انتخاب بین مرور تجربی زمانی و موضوعی از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر متفاوت است، ترکیب موضوعی به ویژه برای برنامه‌های سطح دکترا ترجیح داده می‌شود.

پس از بررسی نظری و تجربی، انتظار می رود که دانشجو چارچوب مفهومی خود را توسعه دهد. چارچوب مفهومی یک نمایش نموداری از متغیرهای یک مطالعه و رابطه بین آن متغیرها است.

چارچوب مفهومی
چارچوب مفهومی با بررسی ادبیات گزارش شده است. توسعه یک چارچوب مفهومی شامل سه مرحله اصلی است:
. تمام متغیرهایی را که در مطالعه شما تجزیه و تحلیل خواهند شد، شناسایی کنید.
. رابطه بین متغیرها را همانطور که در بررسی ادبیات گزارش شده است مشخص کنید.
. نموداری با متغیرها و رابطه بین آنها رسم کنید.

شکاف های تحقیقاتی
هدف اصلی از انجام مرور ادبیات، مستندسازی آنچه شناخته شده و ناشناخته است.

شکاف های تحقیقاتی چیزی است که هنوز در مورد موضوع مورد بررسی شناخته نشده است.

سهم شما در دانش از پرداختن به آنچه هنوز شناخته نشده است حاصل می شود.

بنابراین برای دانشجویان دکترا مهم است که ابتدا ادبیات موجود برای حوزه تحصیلی خود را قبل از تصمیم گیری در مورد موضوع نهایی مرور کنند.

بعلاوه، هنگام مرور متون، دانشجو باید تمام مطالعات اخیر را مرور کند تا از تلاش های تکراری جلوگیری شود. اصالت به ویژه برای مطالعات دکترا مهم است.

انواع مختلفی از شکاف های تحقیقاتی وجود دارد:

. شکاف در مفاهیم یا متغیرهای مورد مطالعه
. شکاف در روش تحقیق
. شکاف در محدوده مطالعه. اینها می توانند عبارتند از: محدوده جغرافیایی به عنوان مثال روستایی در مقابل شهری. زمان به عنوان مثال گذشته در مقابل اخیر; و جمعیت شناسی به عنوان مثال مردان در مقابل زنان، تحصیل کرده در مقابل بی سواد و غیره

فصل سوم: روش تحقیق- دستورالعمل های جامع برای نگارش پروپوزال پایان نامه دکتری

معرفی
بخش اول مقدمه‌ای مختصر بر فصل است که در آن فصل درباره چه چیزی است.

طرح پژوهش
این بخش به طرح تحقیقی می پردازد که مطالعه از آن استفاده خواهد کرد. طراحی تحقیق باید بر اساس سوالات تحقیقی باشد که دانشجو می خواهد به آنها پاسخ دهد. طرح تحقیق می تواند: طرح کمی، کیفی یا ترکیبی باشد.

در تحقیقات کمی، مطالعه به جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه داده های عددی در قالب آمار می پردازد. آمار می تواند توصیفی، استنباطی یا ترکیبی از هر دو باشد.

در تحقیق کیفی، مطالعه داده هایی را جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه می کند که در قالب کلمات، نظرات یا افکار پاسخ دهندگان است. تمرکز آن بر تجربیات زندگی شده پاسخ دهندگان با توجه به مشکل مورد بررسی است.

در تحقیق ترکیبی، پژوهش از ترکیب روش های تحقیق کمی و کیفی استفاده می کند. بنابراین برخی از سؤالات تحقیق خود را به تحقیقات کمی و برخی دیگر به تحقیقات کیفی می پردازند.

هر یک از این طرح های تحقیقاتی مزایا و معایب خود را دارند.

جمعیت و نمونه گیری
جمعیت مطالعه به کل فهرست موضوعات مورد علاقه شما اشاره دارد. اگر جمعیت بسیار کم باشد، دانش‌آموز می‌تواند همه موضوعات را در مطالعه قرار دهد. با این حال، اگر جمعیت زیاد باشد، گنجاندن همه افراد در مطالعه – هم از نظر زمانی و هم از نظر منابع – دشوار می شود.

یک نمونه زیر مجموعه ای از جامعه مورد مطالعه است که از آن داده ها جمع آوری می شود تا دانش آموز بتواند جامعه را درک کند.

نمونه گیری فرآیندی است که طی آن یک نمونه از یک جامعه جمع آوری می شود. روش‌های نمونه‌گیری به دو دسته تقسیم می‌شوند: نمونه‌گیری تصادفی و غیرتصادفی. استفاده از هر کدام به طرح تحقیق شما بستگی دارد.

روش ها و ابزار جمع آوری داده ها
در این بخش، از دانش‌آموز انتظار می‌رود که به تفصیل درباره نوع داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کند، یعنی داده‌های اولیه یا ثانویه (یا هر دو) و نحوه جمع‌آوری داده‌ها از نمونه صحبت کند. روش ها و ابزارهای مورد استفاده نیز به طرح تحقیق بستگی دارد. آنها عبارتند از: پرسشنامه، مصاحبه، بحث گروهی متمرکز، مشاهده، و بررسی اسناد در میان دیگران.

ملاحظات اخلاقی
این بخش ملاحظات اخلاقی را که در طول فرآیند جمع آوری داده ها رعایت می شود، برجسته می کند. ملاحظات اخلاقی از مطالعه ای به مطالعه دیگر متفاوت است و عبارتند از:

رضایت: محقق باید قبل از شروع جمع‌آوری داده‌ها، رضایت آگاهانه را از پاسخ‌دهنده کسب کند. به عنوان مثال، هنگام اجرای پرسشنامه یا انجام مصاحبه، محقق باید با اطلاع دادن به پاسخ دهنده شروع کند که مطالعه در مورد چیست، چگونه پاسخ دهنده انتخاب شده است، و مزایای مطالعه و سپس برای ادامه مطالعه مجوز بگیرد. رضایت نامه می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.

غرامت برای مشارکت: در حالی که شرکت در مطالعه باید داوطلبانه باشد، برخی از تحقیقات برای غرامت پولی کمک هزینه دارند. پاسخ دهندگان باید از هرگونه برنامه ای برای جبران خسارت آنها مطلع شوند، اما پس از شرکت در مطالعه، نه قبل از آن.

محرمانه بودن: محقق باید به پاسخ دهندگان اطمینان دهد که پاسخ های آنها محرمانه خواهد ماند.

انتشار یافته های مطالعه با پاسخ دهندگان: باید برنامه ای برای دانش آموز وجود داشته باشد تا نتایج مطالعه را برای شرکت کنندگان، به عنوان مثال، از طریق کارگاه های اعتبارسنجی یا انتشارات مکتوب منتشر کند.

علاوه بر این، اکثر مؤسسات دانشگاهی از دانشجویان خود می خواهند که برای تحقیقات خود از مقامات مربوطه مجوز اخلاقی دریافت کنند. دانش آموزان باید بررسی کنند که آیا این الزام در مورد آنها صدق می کند یا خیر و مراحل لازم را دنبال کنند.

تحلیل داده ها
در این بخش، دانش آموز باید در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده صحبت کند. روش ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها بسته به کمی یا کیفی بودن داده ها متفاوت است.

برای تحقیقات کمی، علاقه تجزیه و تحلیل داده ها اعدادی است که می توان از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی به دست آورد.

آمار توصیفی معمولاً اولین گام در تجزیه و تحلیل داده های کمی است. سه دسته آمار توصیفی وجود دارد: معیارهای فراوانی، معیارهای گرایش مرکزی و معیارهای متغیر.

تجزیه و تحلیل استنباطی یک گام فراتر می رود و به این می پردازد که آیا نتایج حاصل از نمونه را می توان به جامعه گسترده تر تعمیم داد یا خیر. برای مطالعاتی که شامل مداخلات هستند، از تحلیل استنباطی برای بررسی اینکه آیا مداخله تاثیری بر جمعیتی که در آن اجرا شده است یا خیر، استفاده می‌شود.

انتخاب تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها به نوع داده های دانش آموز بستگی دارد. به عنوان مثال، یک متغیر وابسته که پیوسته است، از تکنیک تحلیل متفاوتی از متغیر وابسته که ماهیت طبقه‌بندی دارد، استفاده می‌کند. علاوه بر این، انتخاب تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها باید با توجه به سوالات تحقیق انجام شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل باید قادر به ارائه پاسخ به سؤالات تحقیق باشد.

برای تحقیقات کیفی، تجزیه و تحلیل داده ها شامل تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه ها و بحث های گروهی متمرکز است. محتوا می تواند به اشکال مختلف مانند ضبط مصاحبه و یادداشت های دست نویس باشد.

ضبط ها باید ابتدا رونویسی شوند و یادداشت ها باید قبل از انجام تجزیه و تحلیل به خوبی سازماندهی شوند.

تجزیه و تحلیل داده های کیفی شامل کدگذاری داده ها، نمایه سازی داده ها و چارچوب بندی داده ها برای شناسایی موضوعاتی است که از داده ها پدید می آیند.

علاوه بر بحث در مورد تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها، دانشجو باید نرم افزارهایی را که برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود ذکر کند. نرم افزارهای زیادی در بازار وجود دارد که برای تجزیه و تحلیل داده های کمی (مانند SPSS و STATA) و برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی (مانند NVivo) استفاده می شود.

محدودیت های مطالعه
آخرین بخش در فصل روش شناسی تحقیق، محدودیت های بالقوه مطالعه و چگونگی کاهش محدودیت ها را مورد بحث قرار می دهد. نمونه ای از محدودیت های مطالعه، نرخ پاسخ پایین پرسشنامه ها است که می تواند از طریق مثلث بندی کاهش یابد.

محدودیت های مطالعه از یک مطالعه به مطالعه دیگر متفاوت است و به زمینه ای که مطالعه در آن انجام می شود بستگی دارد.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *