هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟

هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟

هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟ ، هدف از بیانیه پایان نامه ارائه یک استدلال واضح و مشخص است که به عنوان یک راهنما برای خواننده عمل می کند تا او بداند که از مقاله شما چه انتظاری دارد. یک پایان نامه باید به سؤال یا درخواستی که شما به آن پاسخ می دهید مربوط باشد، اما باید استدلال خاصی ارائه دهد که فراتر از بیان مجدد ساده موضوع باشد. پایان نامه به عنوان ستون فقرات مقاله شما عمل می کند و شما از ادعاهایی که در پایان نامه خود در سراسر مقاله مطرح می کنید پشتیبانی خواهید کرد. یک پایان نامه خوب همچنین به شما کمک می کند زیرا نویسنده می داند که چگونه مقاله خود را ساختار دهد و چه زمانی اطلاعاتی را که مربوط به پایان نامه نیست کنار بگذارد.

هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟
هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟ – تزیسمی

فهرست مطالب

بیانیه پایان نامه چیست؟- هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟

هدف از آن این است که خواننده شما بداند مقاله یا مقاله شما در مورد چیست. این به خواننده شما کمک می کند تا زمینه و دامنه موضوع شما را بیشتر درک کند، به علاوه به خوانندگان شما اجازه می دهد بدانند از بقیه کار چه انتظاری دارند.

مزیت ثانویه بیانیه پایان نامه این است که جستجوی مقالات در مورد یک موضوع خاص را آسان تر می کند، به ویژه در حوزه نگارش دانشگاهی مانند مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها (که گاهی اوقات به عنوان پایان نامه زمانی که برای مقطع دکترا نوشته می شود شناخته می شود).

به عنوان مثال، اگر مقاله ای از خودتان می نویسید، می خواهید مقالات دیگری را جستجو کنید تا از آنها به عنوان مدرک و منبع استفاده کنید.

شما می توانید به سادگی بیانیه های پایان نامه چندین مقاله را اسکن کنید تا ببینید کدام یک با موضوع شما مطابقت دارد و می تواند منابع ارزشمندی برای استناد باشد.

بیانیه پایان نامه در ابتدای مقاله، در پاراگراف آغازین قرار دارد و آن را راهی ضروری برای شروع یک مقاله می کند. بیانیه پایان نامه لزوما اولین جمله در یک مقاله نیست.

معمولاً قبل از درج ایده یا استدلال اصلی خود در پاراگراف اول، می خواهید خواننده را به روشی جذاب در جمله ابتدایی قلاب کنید.

یک بیانیه پایان نامه اغلب با یک جمله موضوعی، اولین جمله در یک پاراگراف، اشتباه گرفته می شود، زیرا هر دو ایده اصلی آنچه را که در ادامه می آید معرفی می کنند. می توانید عبارات پایان نامه را به عنوان جمله موضوعی کل مقاله خود در نظر بگیرید.

انواع بیانیه پایان نامه- هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟

1. توضیحی

بیانیه پایان نامه توضیحی که به عنوان بیانیه توضیحی نیز شناخته می شود مبتنی بر شواهد است و به واقعیت ها بستگی دارد. این نوع شامل هیچ نظر شخصی نیست و همه چیز را در مورد موضوع با داده های واقعی توضیح می دهد.

به عنوان مثال: اتخاذ تغییراتی در شیوه زندگی مانند داشتن یک رژیم غذایی متعادل، نوشیدن آب کافی، و ترک الکل و سیگار به شما کمک می کند پوستی بدون چین و چروک داشته باشید.

2. استدلالی

بیانیه پایان نامه استدلالی مبتنی بر نظر نویسنده است و با مثال ها و شواهد دیگر پشتیبانی می شود. این اظهارات وابسته به موضوعات قابل بحث است و با استدلال و دلایل منطقی نویسنده ادعا می شود.

به عنوان مثال: لباس فرم مدرسه ممکن است یک هزینه اولیه برای خانواده ها باشد، اما تفاوت های بصری در درآمد بین دانش آموزان را ریشه کن می کند و فضای برابر تری را در مدرسه ایجاد می کند.

3. تحلیلی

بیانیه پایان نامه تحلیلی یک ایده را به بخش های مختلف تقسیم می کند و موضوع را ارزیابی می کند و آن را به ترتیبی که نویسنده می فهمد تجزیه و تحلیل می کند و نتیجه را در قالب یک بیانیه پایان نامه ارائه می دهد.

به عنوان مثال: اگرچه جنگ جهانی اول دلایل مختلفی داشت، ناسیونالیسم در حال رشد حس تهاجم را برانگیخت که در نهایت به آغاز و گسترش جنگ انجامید.

آیا پایان نامه شما به هدف خود عمل می کند؟- هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟

فرض کنید در مورد قانون اساسی ایالات متحده می نویسید. شما بیانیه پایان نامه زیر را می نویسید: “قانون اساسی ایالات متحده اصولی را بیان می کند که هنوز برای دولت ما بسیار مهم هستند.” حال، از خود بپرسید که آیا این پایان نامه در خدمت هدف خود است؟ آیا استدلال خاصی است؟ نه واقعا. این بحثی است که هیچ کس با آن مخالفت نمی کند، و آنقدر گسترده است که شما باید کتابی بنویسید تا تمام موضوعاتی را که این پایان نامه پوشش می دهد، بنویسید. آیا به عنوان راهنمای خواننده عمل می کند؟ نه، زیرا خواننده نمی داند که قرار است درباره چه اصولی بنویسید یا چرا اینقدر مهم هستند. یک تز بهتر ممکن است چیزی شبیه به این باشد: “بند تجارت” در ماده 1، بخش 8 مهمترین خط واحد در قانون اساسی بوده است که بر اندازه و دامنه دولت فدرال فعلی تأثیر می گذارد. این استدلالی است که برای دفاع از آن به اندازه کافی مشخص است و به خواننده شما اجازه می دهد دقیقاً بداند که مقاله شما در مورد چه چیزی خواهد بود.

هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟
هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟ – تزیسمی

ویژگی های یک بیانیه پایان نامه خوب چیست؟- هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟

وقتی در حال نوشتن یک مقاله هستید، باید تصور کنید که خوانندگان خود را از طریق زمین های ناآشنا راهنمایی می کنید. شما باید به خوانندگان خود در سراسر مقاله خود سیگنال های واضحی بدهید تا به آنها اطلاع دهید که به کجا می روند. مهمترین آنها پایان نامه شما است، که معمولاً یک جمله است که استدلال خاصی را بیان می کند که در سراسر مقاله خود از آن حمایت خواهید کرد.

این یک استدلال است

تز شما یک استدلال است، نه فقط یک مشاهده یا بیان مجدد درخواست یا سوال. این باید استدلالی باشد که موضعی داشته باشد که ممکن است مردم با آن مخالف باشند. به عنوان مثال، اگر در مورد جنگ داخلی می نویسید، تز “جنگ داخلی ایالات متحده به دلایل زیادی خوب و بد انجام شد” کافی نیست. آن بیانیه موضع نمی گیرد و استدلال نمی کند، صرفاً یک واقعیت را بیان می کند و مشاهده می کند.

این خاص است

برای هر مقاله، مهم است که پایان نامه شما خاص باشد. نه تنها یک پایان نامه خاص به عنوان راهنمای بهتری برای خواننده شما عمل می کند، بلکه با اطمینان از اینکه می توانید از پایان نامه خود پشتیبانی کنید، به خوبی به شما کمک خواهد کرد. هر ایده در مقاله شما باید از استدلال شما پشتیبانی کند، بنابراین یک پایان نامه خاص به شما کمک می کند تا بدانید چه زمانی ایده ها بی ربط هستند. تز «تأثیر پایدار جنگ داخلی بیشترین تأثیر را در شکل‌گیری سیاست امروز آمریکا دارد» استدلالی است که موضع می‌گیرد، اما آنقدر گسترده است که برای حمایت از آن در یک مقاله مشکل خواهید داشت و خوانندگان شما اطلاعات کمی دارند. فکر کنید که آنها را به کجا هدایت می کنید.

این یک ایده متحد کننده را بیان می کند

همانطور که پایان نامه شما خاص است، باید تمام ایده ها و استدلال های فرعی دیگر در مقاله شما را متحد کند، زیرا این ایده ها همه از پایان نامه پشتیبانی می کنند. پایان نامه ستون فقرات همه استدلال های دیگر در مقاله شما است، بنابراین باید همه آنها را پوشش دهد. تز «نبردهای خونریزی کانزاس مستقیماً بر جنگ داخلی تأثیر گذاشت و جنوب عمدتاً برای محافظت از نهاد برده‌داری می‌جنگید» خیلی خوب کار نمی‌کند، زیرا استدلال‌ها از هم گسیخته و بر ایده‌های مختلف متمرکز شده‌اند. پشتیبانی همزمان از هر دوی این استدلال ها دشوار خواهد بود.

یک مثال خوب

تز مانند “جنگ داخلی در درجه اول یک جنگ اقتصادی بود که توسط دولت های کشاورزی جنوب از دست دادن قدرت به شمال به سرعت در حال صنعتی شدن تسریع شد.” این بیانیه استدلال می کند و باعث بحث می شود. ممکن است مردم با استدلال شما موافق نباشند، اما حمایت از آن آسان تر خواهد بود زیرا به یک نکته خاص اشاره می کند. خوانندگان شما می‌دانند که مقاله به کجا می‌رود، زیرا شما روشن کردید که قرار است در مورد مسائل اقتصادی که منجر به جنگ شد صحبت کنید، و استدلال می‌کنید که اینها مهمترین عوامل تاریخی بودند که منجر به جنگ شدند.

 

بیانیه پایان نامه باید شامل چه مواردی باشد؟

صرف نظر از نوع مقاله یا سخنرانی که می نویسید، یک بیانیه پایان نامه قوی باید شامل پنج عنصر زیر باشد:

· بیان مجدد موضوع: شما باید موضوع اصلی پایان نامه خود را قبل از بیانیه پایان نامه خود، معمولاً در جمله اول یا دوم بیان کنید. سپس بیانیه پایان نامه باید به این موضوع بازگردد.

· اعلام موقعیت: پس از بیان مجدد موضوع اصلی مقاله، دیدگاه شخصی خود را در مورد موضوع اعلام کنید.

· دیدگاه مخالف: بسیاری از موضوعات مانند سقط جنین، مجازات اعدام و واکسن ها کاملاً بحث برانگیز هستند و می توانند دیدگاه های بی شماری را در بر گیرند. یک بیانیه پایان‌نامه مؤثر عبارت است از دیدگاهی مخالف، حتی اگر موضوع اصلی قابل بحث نباشد. به عنوان مثال، اگر موضوع اصلی مقاله شما در مورد این است که آلودگی چقدر برای محیط زیست مضر است، پایان نامه شما ممکن است نظرات شخصی شما را در مورد بدترین اثرات آلودگی ارائه دهد. این نظرات همان چیزی است که دیدگاه های مخالفی خواهد داشت.

· دلایل حمایت از موضع شما: برای یک تز قوی، تنها بیان آنچه معتقدید کافی نیست. شما باید دلایلی برای این باور ارائه کنید. در یک مقاله استاندارد پنج پاراگراف، داشتن حداقل سه دلیل/نکته بحث برای حمایت از پایان نامه شما کافی است.

· شواهدی برای حمایت از موضع شما: خواه قصد شما متقاعد کردن، اطلاع رسانی، سرگرم کردن یا آموزش مخاطبان باشد، مطمئن شوید که پایان نامه شما دارای شواهدی از منابع معتبر برای حمایت از نکات بحث شما باشد.

۵ گام ضروری برای نوشتن بیانیه پایان‌نامه

طبیعی است که راه‌های متفاوتی برای نوشتن بیانیه پایان‌نامه وجود دارد ولی تزیسمی در این قسمت قصد دارد تا راه‌هایی که در کوتاه‌ترین زمان و به‌سادگی قابل‌اجراست را برای علاقه‌مندان شرح دهد.

مرحله ۱: یک موضوع انتخاب کنید

قبل از نوشتن هر چیزی، احتیاج به یک موضوع پایان نامه دارید. پس از انتخاب موضوع، در نظر بگیرید که چه چیزی را می‌خواهید با این موضوع بگویید. این همان نقطه‌ای است که بیانیه پایان‌نامه را تأثیرگذار می‌کند.

مرحله ۲: خاص و منحصربه‌فرد باشید

شروع به بسط و گسترش ایده خود کنید. چرا این موضوع را انتخاب کردید و مشکل چه بود؟ برای تأثیرگذار بودن باید خاص بود. اگر موضوع انتخابی هیچ تفاوت منحصربه‌فردی با موضوعات دیگر نداشته باشد، دیده نخواهد شد و شانس تأیید پایان‌نامه را از دست خواهید داد. نظر شما در مورد موضوع می‌تواند به گونه ایی استثنایی خاص باشد. کنید و جمله‌ای تأثیرگذار بنویسید.

مرحله ۳: قابل‌بحث بودن بیانیه پایان‌نامه ضروری است

به دنبال بیانیه پایان‌نامه خاصی باشید که قابل‌بحث کردن باشد. چرا این موضوع و چرا این نظر؟ فکر کنید. چالش‌برانگیز باشید تا خواننده مشتاق خواندن بقیه مقاله بشود. بر روی نکات کلیدی تأکید کنید. سعی کنید ذهن خواننده را درگیر کنید.

مرحله ۴: شمای کلی مقاله را ایجاد کنید

اساساً با بیانیه پایان‌نامه یک طرح کلی واضح و روشن از مقاله را به خواننده ارائه می‌کنید و خواننده می‌داند که در پاراگراف‌های بعدی انتظار چه چیزی را باید داشته باشند. ولی هنوز کار به انتها نرسیده است.

هرچند خواننده متوجه موضوع و موضع مقاله می‌شود ولی هنوز در مورد متن مقاله چیزی نمی‌داند. دوباره تجدیدنظر کنید و برای موضوع مشخص و قابل‌بحث، یک طرح کلی ایجاد کنید.

مرحله ۵: انتخاب کلماتی خردمندانه و آگاهانه

سوالاتی که به ذهنتان می‌رسد را مرور کنید. چرا؟ چطور؟ آیا کلمات مناسبی را انتخاب کرده‌اید؟ جمله‌بندی‌ها را بهینه‌سازی و اصلاح کنید. با بهینه‌سازی می‌توانید جملاتی کامل‌تر و با کلماتی کوتاه‌تر را به کاربرید.

هرگاه توانستید نوشته کوتاهی بنویسید که شامل موضوع و نظریه شما باشد، درعین‌حال واضح، مشخص و قابل‌بحث بوده و برای خواننده کلیات مطلب قابل‌درک باشد، درواقع بیانیه پایان‌نامه خود را نوشته‌اید. در این صورت خواهید دید که جملات تأثیرگذارتر شده‌اند.

هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟
هدف از بیانیه پایان نامه چیست؟ – تزیسمی

اهمیت بیانیه پایان نامه

. این محتوا برای بدنه نوشته شما تولید می کند
. به جلب توجه مخاطبان و درگیر کردن آنها در موضوع کمک می کند
. به خوانندگان کمک می کند تا هدف مقاله را بدانند
. مدعی استدلال نویسنده است
. به سوالی که خواننده شما به دنبال آن است پاسخ دهید
. این به مقاله شما جهت می دهد و به کنترل ایده های اصلی در مقاله شما کمک می کند
. این به متقاعد کردن خوانندگان در مورد نقطه نظرات استدلال شما کمک می کند

چگونه یک بیانیه پایان نامه قوی بنویسیم؟

1. برای ایده ها طوفان فکری کنید

برای نوشتن یک بیانیه پایان نامه قوی، باید موضوعی را مطرح کنید که علاقه شما را برانگیزد و دانش کافی در مورد آن داشته باشید. چون چه کسی می خواهد موضوع را بدون تکمیل آن وسط بگذارد و تمام وقت و تلاش خود را تلف کند، درست است؟ اما اگر قبلاً موضوعی به شما داده شده است، عالی است! شما با اولین قدم خود تمام کرده اید.

2. در مورد موضوع خود تحقیق کنید

هنگامی که به موضوع رسیدید، تحقیقات اولیه خود را انجام دهید. در مورد آن بخوانید و همه چیز را در مورد موضوع یاد بگیرید تا اطلاعات مناسبی برای نوشتن داشته باشید.

3. موضوع خود را محدود کنید

مفهوم گسترده ای را در نظر نگیرید. شما نمی توانید موضوع خود را توجیه کنید زیرا پوشش دادن همه چیز در مقاله شما دشوار می شود. موضوع خود را به یک مفهوم خاص محدود کنید تا اطلاعات کافی برای پوشش دادن داشته باشید. با این حال، آن را خیلی محدود نکنید تا یافتن اطلاعات برای شما دشوار باشد.

4. سوال بپرسید

درباره آنچه می خواهید بنویسید سؤال بپرسید و به این سؤالات پاسخ دهید تا یک بیانیه پایان نامه واضح و مختصر داشته باشید.

5. بیانیه پایان نامه خود را اصلاح کنید

وقت آن است که بیانیه پایان نامه خود را صیقل دهید. آن را بخوانید، ویرایش کنید و دوباره بخوانید، این کار آن را کامل می کند. و اگر هنوز در مورد بیانیه خود ترس دارید، به دوستانتان اجازه دهید تا بخوانند و تفسیر کنند که آنها فکر می کنند مقاله شما چیست.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *