نمونه گیری چندمرحله ای

نمونه گیری چندمرحله ای

نمونه گیری چندمرحله ای ، نمونه گیری چندمرحله ای multistage sampling، شکل گسترده یافته ی نمونه گیری خوشه ای است. در این روش عناصر نمونه اصلی طی چند مرحله انتخاب می شوند یعنی انتخاب نمونه از نمونه ی دیگر. مثلا می توان در مثال نمونه گیری خوشه ای، ابتدا چند سازمان را به طور تصادفی از یک شهر برگزید و سپس از بین هر سازمان چند واحد سازمانی را معین و پس از آن عناصر نمونه را از هر واحد به طور تصادفی انتخاب کرد. به طور کلی باید گفت در روش نمونه گیری مرحله ای، در هر مرحله یک شرط بر روی اعضای جامعه گذاشته می شود و به این طریق نمونه مورد نظر را انتخاب می کنند.

نمونه گیری چندمرحله ای
نمونه گیری چندمرحله ای – تزیسمی

فهرست مطالب

نمونه گیری چند مرحله ای چیست؟

تعریف: نمونه گیری چند مرحله ای روش نمونه گیری است که جامعه را به گروه ها (یا خوشه ها) برای انجام تحقیق تقسیم می کند. این یک شکل پیچیده از نمونه گیری خوشه ای است که گاهی اوقات به عنوان نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نیز شناخته می شود. در طی این روش نمونه گیری، خوشه های قابل توجهی از افراد انتخاب شده در مراحل مختلف به زیر گروه ها تقسیم می شوند تا جمع آوری داده های اولیه ساده تر شود.

مراحل انجام نمونه گیری چند مرحله ای چیست؟

چهار مرحله چند مرحله ای برای انجام نمونه گیری چند مرحله ای وجود دارد:

مرحله اول: با در نظر گرفتن جمعیت مورد نظر، یک چارچوب نمونه برداری انتخاب کنید. محقق به هر گروه یک عدد اختصاص می دهد و نمونه کوچکی از گروه های جداگانه مربوطه را انتخاب می کند.
مرحله دوم: یک چارچوب نمونه گیری از زیر گروه های جداگانه مربوطه را انتخاب کنید. این کار را از گروه‌های گسسته مرتبط و متفاوتی که در مرحله قبل انتخاب شده‌اند، انجام دهید.
مرحله سوم: در صورت لزوم مرحله دوم را تکرار کنید.
مرحله چهارم: با استفاده از تنوع نمونه‌گیری احتمالی، اعضای گروه نمونه را از زیر گروه‌ها انتخاب کنید.

کاربردهای نمونه گیری چند مرحله ای چیست؟

نمونه گیری چند مرحله ای عمدتاً در این مناطق اعمال می شود:

1. برای طراحی چند مرحله ای که جمعیت آن بسیار زیاد است و تحقیق در مورد هر فرد غیرممکن است، اعمال می شود.
2. برای جمع‌آوری دیدگاه‌های دانشجویان از دانش‌آموزان متعلق به کالج‌های مختلف، تحصیل در دوره‌های مختلف و مستقر در سراسر کشور.
3. بررسی کارمندان یک شرکت چند ملیتی متعلق به چندین مکان در چندین کشور.
4. دفاتر دولتی همیشه از این روش برای استنباط از جمعیت استفاده می کنند.

نمونه برداری چند فازی زمان صرف شده برای تحقیق در یک منطقه را کاهش می دهد. همچنین هزینه های تحقیق را در نظر می گیرد. اطلاعات جمع آوری شده از نمونه ها برای استنتاج از کل جامعه استفاده می شود.

مزایای نمونه گیری چند مرحله ای چیست؟

در اینجا 8 مزیت برتر به دست آمده از نمونه گیری چند مرحله ای آورده شده است:

1. این به محققان اجازه می دهد تا پس از تعیین گروه ها، نمونه گیری خوشه ای یا تصادفی را اعمال کنند.
2. محققان می توانند از نمونه گیری چند مرحله ای برای ساختن خوشه ها و زیر خوشه ها استفاده کنند تا زمانی که محقق به اندازه یا نوع گروه مورد نظر برسد.
3. محققان می توانند جمعیت را به گروه هایی بدون محدودیت تقسیم کنند. این امکان انعطاف پذیری را برای محققین فراهم می کند تا نمونه را با دقت انتخاب کنند.
4. هنگام جمع آوری داده های اولیه از یک جمعیت پراکنده جغرافیایی مفید است.
5. مقرون به صرفه و مقرون به صرفه است زیرا این روش به کاهش جمعیت به گروه های کوچکتر کمک می کند.
6. یافتن نمونه نظرسنجی مناسب برای محققین بسیار راحت است.
7. محقق با هوشیاری مخاطب را انتخاب می کند. مشکلاتی که در طول نمونه گیری تصادفی با آن مواجه می شوند را کاهش می دهد.
8. نیازی به فهرست کاملی از تمام اعضای جامعه هدف ندارد و هزینه آماده سازی نمونه را به طور چشمگیری کاهش می دهد.

انواع نمونه گیری چند مرحله ای چیست؟

دو نوع نمونه گیری چند مرحله ای وجود دارد – نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای. در تحقیقات بازار، نمونه گیری چند مرحله ای، انتخاب نمونه ها در مراحل و انتخاب واحدهای نمونه برداری کوچکتر در هر مرحله است. بیایید این دو رویکرد را با جزئیات بررسی کنیم.

نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای:

نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نوع پیچیده ای از نمونه گیری خوشه ای است. محقق برای جمع آوری، مدیریت و تفسیر بهتر داده ها، جمعیت را در مراحل مختلف به گروه هایی تقسیم می کند. به این گروه ها خوشه می گویند.

برای مثال، محققی می خواهد عادات غذایی متفاوت در اروپای غربی را بداند. جمع آوری داده ها از هر خانواده عملا غیرممکن است. محقق ابتدا کشورهای مورد نظر را انتخاب می کند. از میان این کشورها، او مناطق یا ایالت ها را برای بررسی انتخاب می کند. و از این مناطق، او با انتخاب شهرها و شهرهای خاصی که نماینده منطقه هستند، تحقیقات خود را محدودتر می کند. محقق با تمام ساکنان شهر یا شهرک مصاحبه نمی کند. او همچنین پاسخ دهندگان خاصی را از شهرهای انتخاب شده برای شرکت در تحقیق انتخاب می کند. در اینجا می بینیم که خوشه ها در مراحل مختلف انتخاب می شوند تا زمانی که محقق به نمونه مورد نیاز محدود شود.

نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای:

مفهوم تکنیک نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای شبیه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. اما در این حالت محقق در هر مرحله نمونه ها را به صورت تصادفی انتخاب می کند. در اینجا محقق خوشه ایجاد نمی کند، بلکه با استفاده از نمونه گیری تصادفی، نمونه آسان را محدود می کند.

به عنوان مثال، یک محقق می خواهد عادات تغذیه حیوانات خانگی را در میان افرادی که در ایالات متحده زندگی می کنند، درک کند. برای این کار، او به حجم نمونه 200 پاسخگو نیاز دارد. محقق 10 حالت را از 50 حالت به طور تصادفی انتخاب می کند. علاوه بر این، او به طور تصادفی 5 منطقه را در هر ایالت انتخاب می کند. از میان این 50 ایالت که به طور تصادفی انتخاب شده اند، او 4 خانوار صاحب حیوان خانگی را برای انجام تحقیقات خود انتخاب می کند.

چگونگی انجام نمونه گیری چندمرحله ای

در نمونه گیری چند مرحله ای، شما همیشه در هر مرحله از خوشه های سطح بالاتر به سطح پایین تر می روید. خوشه ها اغلب به عنوان واحدهای نمونه گیری نامیده می شوند.

در مرحله اول نمونه گیری چندمرحله ای، جمعیت را به خوشه‌ها تقسیم می‌کنید و تعدادی از آنها را انتخاب می‌کنید: اینها واحدهای نمونه‌گیری اولیه شما (PSUs) هستند.

در مرحله دوم نمونه گیری چندمرحله ای، PSU های خود را به خوشه های بیشتری تقسیم می کنید و برخی از آنها را به عنوان واحدهای نمونه برداری ثانویه (SSU) انتخاب می کنید.

می توانید در مرحله دوم پایان دهید یا این روند را با هر تعداد مرحله که نیاز دارید ادامه دهید. در مرحله آخر نمونه گیری چندمرحله ای، به نمونه نهایی خود از واحدهای نمونه برداری نهایی (USU) خواهید رسید.

برای نمونه احتمالی، باید از روش نمونه گیری احتمالی برای انتخاب خوشه ها در هر مرحله استفاده کنید. اما می‌توانید با استفاده از روش‌های تصادفی، سیستماتیک یا طبقه‌بندی‌شده ساده، آن را با هم ترکیب کنید تا واحدها را در هر مرحله بر اساس آنچه مرتبط و قابل استفاده برای مطالعه شما است انتخاب کنید.

مرحله اول: واحدهای نمونه برداری اولیه

در مرحله اول نمونه گیری چندمرحله ای، مانند نمونه‌گیری خوشه‌ای، جمعیت خود را به خوشه‌هایی تقسیم می‌کنید که متقابلاً منحصر به فرد و جامع هستند.

سپس، برخی از خوشه‌های خود را به عنوان واحدهای نمونه‌گیری اولیه انتخاب می‌کنید، در حالت ایده‌آل با استفاده از روش نمونه‌گیری احتمالی. شما می توانید از هر یک از روش های نمونه برداری تک مرحله ای برای انتخاب واحد PSU خود استفاده کنید.

نظرسنجی های مقیاس بزرگ اغلب از ترکیبی از نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای در مرحله اول استفاده می کنند تا اطمینان حاصل شود که واحدها نماینده جمعیت بزرگتر هستند. به این نمونه چند مرحله ای طبقه بندی شده می گویند.

شما با طبقه بندی خوشه های خود در مرحله اول شروع می کنید. پس از طبقه بندی، با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی، خوشه ها را انتخاب می کنید.

مرحله دوم: واحدهای نمونه برداری ثانویه

در مرحله دوم نمونه گیری چندمرحله ای، PSU های خود را برای رسیدن به واحدهای نمونه برداری کوچکتر تقسیم می کنید. شما فقط تعدادی از این واحدهای کوچکتر را از داخل هر PSU انتخاب شده انتخاب خواهید کرد: اینها واحدهای نمونه برداری ثانویه (SSU) شما هستند.

اگر نمونه گیری خود را در این مرحله به پایان برسانید، به آن نمونه برداری دو مرحله ای یا دو مرحله ای می گویند. این به معنای جمع آوری داده ها از همه افراد در واحدهای نمونه گیری متوسطه است: همه دانش آموزان مدارس انتخابی.
ادامه روند بیشتر با افزودن مراحل بیشتر اختیاری است، اما اغلب می‌تواند فرآیند تحقیق را ساده‌تر کند.

مرحله نهایی: واحدهای نمونه گیری نهایی

در نمونه گیری چندمرحله ای می‌توانید روند تقسیم هر واحد نمونه‌برداری را ادامه دهید و تعدادی از آنها را برای مرحله بعدی انتخاب کنید. در مرحله نهایی، با واحدهای نمونه گیری نهایی خود پایان می دهید.

نمونه گیری چندمرحله ای
نمونه گیری چندمرحله ای – تزیسمی

نمونه نمونه گیری چند مرحله ای:

در اینجا نمونه ای از طراحی چند مرحله ای آورده شده است. راه اندازی آن آسان است.

بیایید مکان نمونه را ایالات متحده آمریکا در نظر بگیریم. هدف تحقیق ارزیابی روند هزینه های آنلاین مردم در ایالات متحده از طریق یک پرسشنامه آنلاین است. پژوهشگران می توانند گروه نمونه خود را شامل 200 خانوار به روش زیر تشکیل دهند:

1. ابتدا، تعداد حالت ها را با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده (یا هر نمونه احتمالی دیگری) انتخاب کنید. به عنوان مثال، ده حالت را انتخاب کنید.
2. ثانیاً، پنج ناحیه در هر ایالت را با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک (یا هر نمونه احتمالی دیگری) انتخاب کنید.
3. ثالثاً، با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک یا نمونه گیری تصادفی ساده، از هر منطقه چهار خانوار انتخاب کنید. در نهایت 200 خانه خواهید داشت که می توانید در گروه نمونه برای تحقیق قرار دهید.

نکاتی برای نمونه برداری چند مرحله ای کارآمد:

در اینجا نکاتی وجود دارد که باید هنگام انجام تحقیقات نمونه گیری چند مرحله ای در نظر داشته باشید.

1. با احتیاط فکر کنید – این تمرین خوب است که در مورد راهی برای اجرای رویکرد چند مرحله ای طوفان فکری کنید.
2. به خاطر داشته باشید که از آنجایی که تعریف دقیقی از نمونه‌گیری چند فازی وجود ندارد، هیچ روش مرسوم در مسیری برای ترکیب روش‌های نمونه‌گیری (مانند نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، تصادفی طبقه‌ای و تصادفی ساده) وجود ندارد.
3. طراحی فرآیند باید به گونه ای باشد که هم مقرون به صرفه باشد و هم زمان.
4. حفظ تصادفی بودن و حجم نمونه آن ضروری است.
5. هنگامی که برای اولین بار از این روش استفاده می کنید، با یک متخصص با تجربه و ماهر مشورت کنید.

تفاوت نمونه گیری یک مرحله ای در مقابل نمونه گیری چند مرحله ای

در نمونه‌ گیری تک مرحله‌ای، شما یک جمعیت را به واحدها (به عنوان مثال، خانوارها یا افراد) تقسیم می‌کنید و با جمع‌ آوری داده‌ها از همه افراد در واحدهای انتخابی، نمونه‌ای را مستقیماً انتخاب می‌کنید.
در نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، جامعه را به گروه‌های کوچک‌تر و کوچک‌تر تقسیم می‌کنید تا با استفاده از چندین مرحله، یک نمونه ایجاد کنید. می توانید از گروه بندی های سلسله مراتبی (به عنوان مثال، از استان به شهر به منطقه دیگر) برای ایجاد نمونه ای استفاده کنید که جمع آوری داده ها از آن هزینه کمتر و زمان بر است.
در نمونه گیری تک مرحله ای و چند مرحله ای می توانید از روش های نمونه گیری احتمالی یا نمونه گیری غیر احتمالی استفاده کنید. اما برای اعتبار خارجی یا تعمیم‌پذیری، بهتر است از روش‌های نمونه‌گیری احتمالی استفاده شود که امکان استنتاج آماری قوی‌تری را فراهم می‌کند.

نمونه گیری یک مرحله ای

در نمونه‌ گیری احتمالی تک مرحله‌ای، شما با یک چارچوب نمونه‌ گیری شروع می‌کنید که فهرستی از هر عضو در کل جامعه است. باید تا حد امکان کامل باشد، به طوری که نمونه شما به طور دقیق جمعیت شما را منعکس کند. بزارید مثالی بزنم:

نمونه چارچوب نمونه پژوهش
شما در حال بررسی بیماران کرونایی در تهران در یک مطالعه در مقیاس بزرگ هستید. جامعه هدف شما بیماران کرونایی 23 تا 29 ساله و حجم نمونه ایده آل شما 400 بیمار است. چارچوب نمونه‌گیری برای مطالعه شما فهرستی از تمام بیماران کرونایی ثبت‌ شده در بیمارستان های تهران است. برای به دست آوردن این لیست، می توانید با بیمارستان ها یا وزارت بهداشت به صورت جداگانه تماس بگیرید و لیستی از بیماران را درخواست کنید. می‌توانید از روش‌های نمونه‌گیری تصادفی ساده، سیستماتیک، طبقه‌ای یا خوشه‌ای برای انتخاب نمونه احتمالی از چارچوب نمونه‌گیری خود استفاده کنید.

نمونه گیری خوشه ای در مقابل نمونه گیری طبقه ای

در نمونه‌گیری خوشه‌ای و نمونه‌ گیری طبقه‌ای، شما جمعیت خود را به گروه‌هایی تقسیم می‌کنید که متقابلاً منحصر به فرد و جامع هستند. در نمونه‌ گیری خوشه‌ای، جمعیت به خوشه‌هایی تقسیم می‌شود که معمولاً بر اساس جغرافیا (به عنوان مثال، شهرها یا استان ها) یا سازمان (مثلاً مدارس یا دانشگاه‌ها) هستند. در نمونه‌ گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای، شما به‌ طور تصادفی برخی از خوشه‌ها را برای نمونه خود انتخاب می‌کنید و داده‌ها را از همه افراد درون آن خوشه‌ها در یک مرحله جمع‌ آوری می‌کنید.

نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای

شما چارچوب نمونه‌گیری را بر اساس جغرافیا به بالا تقسیم می‌کنید و در نهایت به 98 گروه بیمار کرونایی مبتنی بر منطقه می‌رسید. شما 15 خوشه را با استفاده از انتخاب تصادفی انتخاب می کنید و همه اعضای آن خوشه ها را در نمونه خود قرار می دهید.

نمونه گیری طبقه ای تک مرحله ای

شما چارچوب نمونه گیری را به سه لایه از وضعیت اجتماعی-اقتصادی مختلف تقسیم می کنید. شما از انتخاب تصادفی برای انتخاب شرکت کنندگان از هر طبقه به طور جداگانه استفاده می کنید تا اطمینان حاصل کنید که شرکت کنندگان کافی از هر سطح اجتماعی-اقتصادی در نمونه خود دارید.

جمع بندی

نمونه‌گیری چندمرحله‌ای یکی از روش‌های نمونه‌گیری است که پس از تعیین حجم نمونه می‌توان از آن استفاده کرد. این روش برای جوامع بزرگ و ناهمگن مناسب است که افراد جامعه از پراکندگی زیادی برخوردار هستند. برای انتخاب نمونه از جامعه آماری شهروندان یا مشتریان استفاده از این شیوه اثربخشی زیادی دارد.

1 دیدگاه دربارهٔ «نمونه گیری چندمرحله ای»

  1. بازتاب: نمونه گیری تصادفی ساده - تزیسمی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *