نحوه نگارش بیانیه پایان نامه برای مقاله پژوهشی

نحوه نگارش بیانیه پایان نامه برای مقاله پژوهشی

نحوه نگارش بیانیه پایان نامه برای مقاله پژوهشی ، تحقیقات یا مطالعات آکادمیک به اشکال مختلف انجام می شود. اما چه پروژه های تحقیقاتی، چه مقالاتی برای دوره های آموزشی، یا مقالات علمی برای انتشار، همه آنها در یک چیز مشترک هستند. و این یک بیانیه پایان نامه است. بیانیه پایان نامه از یک یا دو جمله تشکیل شده است که به طور خلاصه نکات یا استدلال های اصلی یک نوشته، مانند یک مقاله علمی یا مقاله تحقیقاتی را خلاصه می کند. بیانیه پایان نامه نقش های مختلفی را در یک نوشته ایفا می کند، که کمترین آن پرداختن مستقیم به سؤال تحقیق است.

برای کمک به محققان برای درک بهتر بیانیه پایان نامه، این مقاله به تعریفی از بیانیه پایان نامه می پردازد. علاوه بر این، ما به اهمیت بیانیه پایان نامه خواهیم پرداخت، حتی اگر فقط از یک یا دو جمله تشکیل شده باشد. این مقاله همچنین مراحلی را که محققان می توانند در مورد نحوه نوشتن یک بیانیه پایان نامه بردارند، مورد بحث قرار می دهد.

نحوه نگارش بیانیه پایان نامه برای مقاله پژوهشی
نحوه نگارش بیانیه پایان نامه برای مقاله پژوهشی – تزیسمی

فهرست مطالب

بیانیه پایان نامه چیست؟- نحوه نگارش بیانیه پایان نامه برای مقاله پژوهشی

بیانیه پایان نامه شامل یک یا دو جمله توضیحی است که نکته اصلی یک مقاله یا یک قطعه نوشتاری مانند یک مقاله را خلاصه می کند. بیانیه پایان نامه موضوع مورد بحث و همچنین هدف خود مقاله را مشخص می کند. مهمتر از همه، بیانیه پایان نامه یک مطالعه به وضوح ادعا می کند و موضع نویسنده در مورد موضوع را به خواننده منتقل می کند.

به دلیل ماهیت آن به عنوان یک تراکم استدلال یا تحلیلی که باید دنبال شود (چگونه یک بیانیه پایان نامه بنویسیم، n.d.)، بیانیه پایان نامه معمولاً در پاراگراف های ابتدایی مقاله قرار می گیرد. بسیاری از نویسندگان نیز این بیانیه را در پایان مقدمه قرار می دهند. اگر شغل STEM را انتخاب می کنید، مهم است که بدانید یک بیانیه را کجا قرار دهید و چگونه آن را فرموله کنید تا مختصر باشد و ایده خود را در بر بگیرد.

انواع بیانیه پایان نامه- نحوه نگارش بیانیه پایان نامه برای مقاله پژوهشی

بسته به اهداف نویسنده، بیانیه پایان نامه می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. متداول ترین انواع بیانیه های پایان نامه به شرح زیر است:

توضیحی – بیانیه پایان نامه توضیحی یک موضوع یا موضوع را برای خواننده توضیح می دهد. علاوه بر این، این نوع بیانیه پایان نامه، جنبه های کلیدی موضوع مورد بحث در مقاله یا مقاله تحقیقاتی را فهرست می کند.

تحلیلی – یک بیانیه پایان نامه تحلیلی برای مقالات، مقالات تحقیقاتی و سایر بخش های نوشتاری که به دنبال تجزیه و تحلیل، تفسیر یا ارزیابی جنبه های مختلف یک موضوع هستند استفاده می شود. عبارات پایان نامه تحلیلی معمولاً نقاط کلیدی تجزیه و تحلیل را ترسیم می کند و نتیجه گیری های حاصل را شامل می شود.

استدلالی – بیانیه های پایان نامه استدلالی یک موضوع و همچنین موضع خاص نویسنده در مورد موضوع را نشان می دهد. این اظهارات همچنین نشان می دهد که چرا نویسنده موضع مذکور را برگزیده است. چنین اظهارات پایان نامه معمولاً برای متقاعد کردن خوانندگان استفاده می شود.

اهمیت بیانیه پایان نامه

اولاً، بیانیه پایان نامه هدف مقاله را مشخص می کند و استدلال اصلی نویسنده را تنظیم می کند. این بدان معنی است که بیانیه پایان نامه به خوانندگان کمک می کند تا انتظارات خود را از اظهارات و تحقیقات پشتیبان در مقاله دنبال کنند.

ثانیاً، پایان نامه با بیان صریح هدف یک مقاله یا مقاله تحقیقاتی، به نویسندگان کمک می کند تا بر نوشته خود متمرکز شوند. نویسندگان و محققان با شناسایی یک بیانیه تحقیقاتی واضح می توانند به راحتی استدلال های خود را سازماندهی و توسعه دهند.

در نهایت، بیانیه پایان نامه خواننده را از طریق استدلال اصلی در یک قطعه نوشتاری راهنمایی می کند. این جملات روابط بین شواهد یا تحقیقاتی را که استدلال شما را تأیید می کند، مشخص می کند. (توسعه بیانیه پایان نامه، n.d.)

بیانیه پایان نامه در مقابل فرضیه تحقیق

بیانیه پایان نامه پروژه تحقیقاتی مشابه فرضیه تحقیق عمل می کند، به این معنا که هر دو به سؤال تحقیق می پردازند. با این حال، بیانیه پایان نامه و فرضیه تحقیق کارکردهای متفاوتی را انجام می دهند. بیانیه پایان نامه یک بیانیه کوتاه و مستقیم است که نکته یا استدلال اصلی یک مقاله پژوهشی، مطالعه یا مقاله دانشگاهی را خلاصه می کند. بیان پایان نامه را می توان در روش تحقیق کمی، کیفی و ترکیبی مشاهده کرد.

در این میان، فرضیه تحقیق عبارتی است که بر اساس نتایج طرح پژوهشی پژوهش قابل اثبات یا رد است. بیشتر در تحقیقات تجربی استفاده می شود. بسته به روش تحقیق و انواع طرح تحقیق، فرضیه رابطه بین دو یا چند متغیر را پیشنهاد یا پیش بینی می کند.

اگر هدف تحقیق شما اثبات یا رد یک ادعا یا ادعا است، مطالعه شما باید حاوی یک بیانیه تحقیق نیز باشد. در مواردی که یک تحقیق پژوهشی دارای مجموعه‌ای از فرضیه‌ها است، نوشتن یک بیانیه پایان‌نامه که به منظور جمع‌بندی مشارکت‌های اصلی ناشی از فرضیه‌های مورد مطالعه باشد، الزامی است.

نحوه نگارش بیانیه پایان نامه برای مقاله پژوهشی
نحوه نگارش بیانیه پایان نامه برای مقاله پژوهشی – تزیسمی

مراحل تهیه بیانیه پایان نامه- نحوه نگارش بیانیه پایان نامه برای مقاله پژوهشی

تدوین یک بیانیه پایان نامه فرآیندی است که نباید آن را ساده انگاشت، زیرا اغلب نتیجه یک فرآیند تفکر طولانی است. قبل از اینکه پیام پایان نامه فرموله شود، باید تحقیقات گسترده ای انجام شود و شواهد پشتیبان استدلال یا تحلیل جمع آوری شود.

مراحل تدوین یک بیانیه پایان نامه به شرح زیر است:

1. با یک سوال تحقیق شروع کنید.

نقطه شروع مشترک برای توسعه یک بیانیه پایان نامه با سؤال تحقیق است. هنگامی که سوال تحقیق خود را مشخص کردید، می توانید تحقیقات هدفمندتری را برای کمک به ساخت بیانیه پایان نامه شروع کنید.

به عنوان مثال، با استفاده از یکی از نمونه‌های سؤال تحقیقاتی که قبلاً بیان شد، یک سؤال پژوهشی این خواهد بود که “عواملی که منجر به رفراندوم برگزیت شده است چیست؟” داشتن یک سوال تحقیقی خاص در ذهن می‌تواند به محققین کمک کند تا یک بیانیه پایان‌نامه قوی و صحیح برای رسیدگی به این سوال فرموله کنند.

2. بیانیه ای بسازید که مستقیماً به سؤال تحقیق بپردازد.

هنگامی که سوال تحقیق مشخص شد، می توان تحقیقات اولیه در مورد موضوع را آغاز کرد. تحقیق باید به شما کمک کند تا یک بیانیه پایان نامه آزمایشی بسازید. در این مرحله، محققان به احتمال زیاد تنها یک بیانیه پایان نامه ساده خواهند داشت. این پیش نویس تقریبی بیانیه پایان نامه می تواند به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی و هدایت فرآیند تحقیق و نگارش عمل کند (توسعه بیانیه پایان نامه، n.d.).

اگر انتظار می رود نوشته شما در مورد موضوعی که در سوال تحقیق شما به آن پرداخته شده است موضع بگیرد، بیانیه پایان نامه آزمایشی باید به صراحت موضع شما را نیز نشان دهد. به عنوان مثال، بر اساس مثال ذکر شده در بالا، یک بیانیه تز استدلالی کار به این صورت خواهد بود:

«برگزیت ناشی از نگرانی‌های مهاجرتی بریتانیایی‌ها بود.»

3. گفته خود را با شواهد و استدلال پشتیبانی کنید.

در این مرحله، فرآیند تحقیق به طور جدی آغاز می شود. بیانیه پایان نامه به عنوان راهنما و نقطه شروعی برای فرآیند تحقیق عمل می کند. محققان می توانند از ادبیات تحقیق موجود برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای حمایت از گفته یا استدلال خود استفاده کنند.

در طول فرآیند تحقیق، با کشف شواهد و حقایق پشتیبان برای پایان نامه خود، محققان همچنین می توانند بیانیه پایان نامه آزمایشی خود را بیشتر توسعه دهند و اصلاح کنند. بیانیه پایان نامه نهایی باید شامل نکات کلیدی استدلال شما به همراه نتیجه گیری شما در صورت نیاز باشد. برای کمک به شما در این زمینه، این راهنما را در مورد نحوه نوشتن نتیجه‌گیری برای یک مقاله تحقیقاتی بررسی کنید.

بر اساس مثال بالا، نسخه نهایی بیانیه پایان نامه به صورت زیر خواهد بود:

همه پرسی برگزیت نتیجه نگرانی فزاینده بریتانیایی ها در مورد سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا بود که ناشی از رشد ناگهانی جمعیت مهاجر و ادغام ناکافی این جمعیت در جامعه بریتانیا بود.

4. استدلال های متقابل را پیش بینی کنید.

اگر از بیانیه پایان نامه استدلالی استفاده می کنید، این مرحله می تواند مفید باشد. پیش‌بینی استدلال‌های متقابل احتمالی برای تحقیق به شما کمک می‌کند تا بیانیه پایان‌نامه خود را بیشتر اصلاح کنید. جدای از افزودن سطحی از پیچیدگی به بیانیه پایان نامه شما، این استدلال های متقابل به شما کمک می کند تا استدلال های کلیدی خود را برای قوی تر کردن آنها توسعه دهید.

تمرین ارائه استدلال های متقابل برای بیانیه پایان نامه نیز به شما کمک می کند تا اعتبار بیانیه پایان نامه خود را تعیین کنید. اگر بیانیه پایان نامه شما استدلال مخالف نداشته باشد، ممکن است یک واقعیت یا یک نظر باشد و ممکن است نیاز به تجدید نظر داشته باشد.

چه چیزی یک بیانیه پایان نامه قوی را نشان می دهد؟

چندین ویژگی وجود دارد که نشان دهنده استحکام و استحکام یک بیانیه پایان نامه است. ویژگی های زیر می تواند به عنوان معیاری برای در نظر گرفتن در طول ساخت یک بیانیه پایان نامه باشد.

1. بیانیه پایان نامه قوی اصلی و بدیع است.

فقط برای اطمینان از اینکه علاقه خواننده را در طول مطالعه یا تحقیق حفظ می کنید، باید از بیانیه های عمومی یا فرمولی پایان نامه اجتناب شود. بیانیه پایان نامه شما باید به گونه ای ساخته شود که ایده های اصلی شما را منعکس کند. علاوه بر این، اظهارات قوی پایان نامه جنبه های اصلی یا جدید موضوع را ارائه می دهد یا بر استدلال های بدیع روشن می کند.

یکی از راه های اطمینان از اصالت نکات کلیدی خلاصه شده در بیانیه پایان نامه، انجام تحقیقات کامل در مورد موضوع مورد علاقه خود است. با تجزیه و تحلیل تحقیقات اولیه و ثانویه، می توانید ابهامات، شکاف ها و تناقضات را در آنها شناسایی کنید. این شکاف ها و ابهامات می تواند به محققین کمک کند تا سؤالات پژوهشی امیدوارکننده و بیانیه های پایان نامه را برای رسیدگی به این سؤالات شناسایی کنند.

2. بیانیه پایان نامه قوی واضح و مشخص است.

عبارات پایان نامه باید به گونه ای ساخته شوند که مشخص و مستقیم به موضوع باشند. پیام پایان نامه شما باید به اندازه کافی واضح باشد تا هرگونه ابهام در مورد هدف مطالعه یا مقاله برطرف شود. بیانیه پایان نامه همچنین باید به وضوح استدلال اصلی یا موضع شما را در مورد موضوع مورد بحث تحقیق شما بیان کند. به این ترتیب، خواننده دقیقاً منظور شما را وقتی که بیانیه پایان نامه شما را می خواند، متوجه می شود.

علاوه بر این، اظهارات پایان نامه باید یک استدلال خاص یا متمرکز ارائه دهد که شما بتوانید در محدوده و مرزهای تحقیق خود اثبات کنید. با اطمینان از واضح و مشخص بودن بیانیه پایان نامه، می توانید از سوء تفاهم خوانندگان جلوگیری کنید. اگر می خواهید ایده دقیق تری در این مورد داشته باشید، می توانید نگاهی به این قالب کاری بیندازید.

جدای از واضح و مشخص بودن، بیانیه پایان نامه باید منسجم باشد. این به ویژه در مورد پایان نامه هایی که بیش از یک جمله طولانی هستند صادق است. تمام بخش‌های بیانیه پایان‌نامه باید به یک فکر یا استدلال منسجم اضافه شود و این استدلال باید به بقیه مطالعه یا تحقیق شما مربوط باشد.

3. بیانیه پایان نامه قوی بحث برانگیز است.

فاکتور مهمی که هنگام ایجاد یک بیانیه پایان نامه باید در نظر داشت این است که یک بیانیه پایان نامه باید بحث انگیز یا قابل بحث باشد. گزاره های پایان نامه بیانیه های ساده واقعیت نیستند. آنها در مورد یک موضوع استدلال یا ادعا می کنند. تزهای قوی ادعاهایی هستند که باید با شواهد و تجزیه و تحلیل حمایت شوند.

یکی از راه‌های آزمایش قوی یا معتبر بودن یک بیانیه پایان‌نامه این است که ببینید آیا می‌توانید استدلال‌های متقابلی برای بیانیه پایان‌نامه خود داشته باشید. همانطور که در بالا ذکر شد، یک بیانیه پایان نامه بدون هیچ استدلال متقابل متناظر ممکن است صرفا یک بیانیه واقعیت باشد.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *