چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟

چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟

چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟ ، دامنه مطالعه به عناصری اشاره دارد که در یک پروژه تحقیقاتی پوشش داده خواهد شد. مرزهای تحقیق را مشخص می کند. دامنه همیشه در مراحل اولیه مطالعه تعیین می شود. تصمیم گیری در مراحل بعدی ابهامات زیادی را در مورد اهداف تحقیق ایجاد می کند. هدف اصلی محدوده مطالعه این است که میزان کاوش در حوزه تحقیق را توضیح دهد و در نتیجه پارامترهایی را که در مطالعه مشاهده می شود مشخص می کند. به عبارت دیگر، محقق را قادر می سازد تا تعریف کند که مطالعه شامل چه مواردی می شود و چه عناصری را پوشش نمی دهد. تعریف دامنه به محقق کمک می کند تا سطح بالایی از قابلیت تحقیق و نگارش را به دست آورد.

چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟
چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟ – تزیسمی

فهرست مطالب

محدوده مطالعه چیست؟- چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟

دامنه مطالعه میزان کاوش در حوزه تحقیقاتی شما و پارامترهایی که مطالعه انجام خواهد شد را توضیح می دهد. این به خواننده و نویسنده بینشی می دهد که هدف مطالعه چیست و چه چیزی باید پیش بینی شود.

این بدان معناست که دامنه مطالعه باید هدف مطالعه شما، حجم نمونه و کیفیت، موقعیت جغرافیایی، چارچوب زمانی که مطالعه در آن اجرا می‌شود، نظریه‌هایی که مطالعه بر روی آنها تمرکز می‌کند و غیره را مشخص کند.

دامنه مطالعه فقط جنبه ای از نگارش تحقیق است و باید توجه زیادی شود تا فراتر از آنچه انتظار می رود نرود. بنابراین، دامنه مطالعه به مناطقی که مطالعه شما پوشش می دهد و آنچه که بر آن تمرکز می کند، روشن می کند. چیزی که منطقه مطالعه شما قرار نیست روی آن تمرکز کند، هیچ ارتباطی با مطالعه تحقیقاتی شما ندارد و دامنه مطالعه آن را حذف می کند.

 

اهداف تعیین محدوده مطالعه- چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟

مراحل زیر می تواند به محقق کمک کند تا به طور موثر اهداف ایجاد دامنه مطالعه را تعریف کند.

شناسایی پروژه یا نیازهای پژوهشی

اولین قدم شناسایی نیازهای پژوهشی است. این به آنها کمک می کند تا از همان گام اول یک معیار تعیین کنند. شناسایی «چی» و «چرا» محقق را قادر می‌سازد تا اهداف و مقاصد تحقیق و نحوه اجرای آنها را به وضوح تعیین کند.

تأیید اهداف و مقاصد تحقیق

اهداف و اهداف تعریف شده در محدوده پروژه باید با دستورالعمل های SMART (مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع بینانه و زمانی) همسو باشد که عبارتند از:

. Specific- این شامل یک مشخصه واضح از آنچه محقق می خواهد به آن دست یابد. این شامل مشخص کردن چه چیزی، چرا و چگونه انجام خواهد شد. این امر احتمال ابهامات و هرگونه سوء تفاهم را در آینده کاهش می دهد.
. قابل اندازه گیری- اهداف باید قابل اندازه گیری و پویا باشند تا بتوان بازخورد ثابتی برای بهبود ایجاد کرد.
دست یافتنی- اهداف تحقیق باید با منابع موجود قابل دستیابی باشد.
. واقع گرایانه- اهداف باید آسان تر ارائه شوند تا از عوارضی که می توانند کیفیت تحقیق را مختل کنند جلوگیری شود. ملاحظات دیگری که باید در نظر داشت بودجه و جدول زمانی است.
. چارچوب زمانی- در نهایت، محقق باید تخمین بزند که آیا می توان به اهداف تعیین شده در چارچوب زمانی معین دست یافت یا خیر.

انتظارات و پذیرش

محقق باید انتظارات تحقیق و میزان پذیرش یافته های محقق را مورد توجه خواننده قرار دهد. به عنوان مثال، آیا یافته های مطالعه شما به سیاست گذاری کمک می کند یا خیر؟

شناسایی محدودیت ها

همیشه موانع خاصی در انجام تحقیقات وجود دارد، مانند شرایط محیطی، ناکارآمدی فناوری و کمبود منابع. شناسایی این محدودیت ها و راه حل های احتمالی آنها از قبل به دستیابی بهتر به اهداف کمک می کند.

شناسایی تغییرات لازم

پس از تعیین اهداف اولیه، محقق باید بخشی از تحقیق را انجام دهد تا تغییرات لازم که منجر به اتلاف وقت و منابع در مراحل بعدی شود، کاهش یابد. به عنوان مثال، در حین انجام مصاحبه، اگر محقق بر این باور باشد که حجم نمونه تصمیم گیری شده با توجه به حیطه تحقیق بسیار بزرگ یا بسیار کوچک است، در این صورت محقق می تواند تغییرات لازم را به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و منابع انجام دهد.

 

راهنمایی برای نوشتن محدوده مطالعه- چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟

مهم‌ترین نکاتی که محقق باید در حین نگارش دامنه تحقیق در نظر داشته باشد به شرح زیر است.

. دوره زمانی: در حین نگارش دامنه مطالعه، محقق ابتدا باید دوره های زمانی را که مطالعه در بر می گیرد، ذکر یا به طور قطعی بیان کند. به طور کلی، محققان دامنه مطالعه را با محدودیت مطالعه ترکیب می کنند. این چیزها کاملاً در هم تنیده شده اند. تفاوت اصلی بین این دو این است که محدودیت‌ها مواردی مانند محدودیت‌های پولی یا عدم همکاری را از طرف مخاطب هدف پوشش می‌دهند.
. جغرافیا: علاوه بر این نکته مهم دیگری که محقق باید در نظر داشته باشد این است که دامنه مطالعه باید جنبه خاصی از داده هایی را که باید جمع آوری شود مانند مکان های جغرافیایی و متغیرها بیان کند.
. جامعه پژوهش: یکی دیگر از جنبه های عمده ای که باید در نگارش دامنه مطالعه درگیر باشد، حجم نمونه یا جامعه ای است که محقق برای مطالعه انتخاب کرده است. طرح نمونه باید به وضوح جهان نمونه، جامعه هدف، مشخصات و حجم نمونه را با توجیه مشخص کند.
. نظریه ها: محقق باید نظریات آکادمیکی را که در مورد داده های جمع آوری شده به کار می رود بیان کند تا خواننده لنز تحلیل را بهتر بشناسد. این در بخش “چارچوب نظری” ارائه شده است.
. هدف: دامنه مطالعه باید هدف پشت آن را نشان دهد. باید به طور خلاصه تصویر بزرگتر، یعنی هدف کلی را که محقق در تلاش برای دستیابی به آن است، تعریف کند.
. محدودیت ها: اجتناب از موانع در تحقیقات غیرممکن است. هر تحقیقی از نظر دامنه محدود است و دارای محدودیت های خاصی است. با اذعان به این محدودیت ها و اینکه چگونه آنها مطالعه را محدود می کنند، یافته های آن را بیش از پیش معتبرتر می کند.

مثال

موضوع “تجزیه و تحلیل نقش رسانه های اجتماعی در توسعه آموزشی در هند از 2000-2015” را در نظر بگیرید. دامنه مطالعه برای این موضوع پژوهشی باید شامل چندین نقش در بازه زمانی ذکر شده باشد. علاوه بر این، باید انواع رسانه های جمعی را که در تجزیه و تحلیل مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند، شامل مکان و حجم نمونه نیز پوشش دهد.

 

محدوده مطالعه- چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟

با افزایش تعداد کاربران رسانه های اجتماعی و استفاده از آن در ارتباطات روزمره در سطوح فردی و سازمانی، افزایش متناظری در ادغام آن در توسعه آموزشی و به ویژه در کشوری مانند هند وجود داشته است. با توجه به این وضعیت، پژوهش حاضر به تحلیل نقش رسانه های اجتماعی بر رشد آموزشی دانش آموزان می پردازد. برای این منظور، این مطالعه همچنین تغییرات استفاده از رسانه های اجتماعی در زمینه آموزشی را در بازه زمانی 2000-2015 پوشش خواهد داد. دامنه مطالعه محدود به پلتفرم های رسانه های اجتماعی منتخب، به ویژه فیس بوک، توییتر و یوتیوب است. مطالعه تجربی در این تحقیق محدود به پنج دانشگاه واقع در سراسر هند است که در آن نظرات 30 معلم در جلسات مصاحبه مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این، این مطالعه همچنین شامل تجزیه و تحلیل دیدگاه دانشجویان در مورد نقش رسانه های اجتماعی در آموزش از همان دانشگاه است. بنابراین دامنه این مطالعه محدود به هند و به طور خاص به کسانی است که دوره های مرتبط با هنر و علم را ارائه می دهند.

 

چگونه یک محدوده مطالعه بنویسیم؟

در نوشتن محدوده مطالعه کار پژوهشی، باید نکات قابل توجهی را لحاظ کنید که مخاطبان (خوانندگان) خود را راهنمایی کند و اطلاعات کافی در مورد منطق و حدود مطالعه خود در اختیار آنها قرار دهد.

برای نوشتن دامنه مطالعه خود، باید مشکل تحقیق و اهداف مطالعه خود را مجدداً بیان کنید. شما باید دوره ای را که مطالعه شما روی آن تمرکز می کند را مشخص کنید. روش های تحقیق مورد استفاده در مطالعه شما نیز باید بیان شود. این شامل داده هایی مانند حجم نمونه، موقعیت جغرافیایی، متغیرها و روش تجزیه و تحلیل است. همچنین باید تئوری های آکادمیک اعمال شده روی داده ها را بیان کنید. این لنز تحلیلی را که شما استفاده می کنید به خواننده منتقل می کند. جمع آوری تمام داده ها در مورد یک موضوع و کاوش در تمام جنبه های یک موضوع غیرممکن است. بنابراین، تمامی تحقیقات از نظر دامنه محدود و دارای محدودیت هایی هستند.

هنگام نوشتن دامنه مطالعه خود، باید توجه داشته باشید که اگر آن را بیش از حد گسترش دهید، ممکن است نتوانید عدالت را در مورد مطالعه رعایت کنید. یعنی ممکن است مدت زمان بیشتری طول بکشد تا تکمیل شود. همچنین، محدود کردن دامنه شما ممکن است یافته‌های شما را محدود کند و تحقیق را در پایان شما آسان‌تر کند. قبل از اینکه محدوده کار خود را تعریف کنید، باید امکان سنجی مطالعه خود را تجزیه و تحلیل کنید.

به عنوان مثال، اگر در حال نوشتن با موضوع “تأثیر آژانس های مبارزه با فساد در انتخابات نیجریه از 2009-2018” هستید، دامنه شما شامل تمام تأثیرات (مثبت یا منفی) در بازه زمانی اعلام شده خواهد بود. آژانس های ضد فساد مورد تجزیه و تحلیل نیز شامل می شوند. به دست آوردن داده ها برای این بازه زمانی نیز ممکن است وظیفه ای باشد.

چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟
چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟ – تزیسمی

چگونه محدوده تحقیق را تعیین کنم؟- چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟

محدوده تحقیق در ابتدای فرآیند تحقیق شما و قبل از مرحله جمع آوری داده ها تعیین می شود. که گاهی اوقات به آن “حوزه مطالعه” گفته می شود، محدوده شما مشخص می کند که چه چیزی در پروژه شما پوشش داده می شود و چه چیزی نخواهد بود. این به شما کمک می کند کار و زمان خود را متمرکز کنید و اطمینان حاصل کنید که می توانید به اهداف و نتایج خود برسید.

تعریف محدوده می تواند در هر پروژه تحقیقاتی، از پروپوزال تحقیقاتی گرفته تا پایان نامه یا پایان نامه، بسیار مفید باشد. یک دامنه برای همه انواع تحقیق مورد نیاز است: روش های کمی، کیفی و ترکیبی.

برای تعیین محدوده تحقیق خود به موارد زیر توجه کنید:

. محدودیت‌های بودجه یا هر نوع ویژگی بودجه کمک بلاعوض
. جدول زمانی و مدت زمان پیشنهادی شما
. مشخصات مربوط به جمعیت مطالعه شما، حجم نمونه پیشنهادی شما و روش تحقیقی که دنبال می کنید
. هرگونه معیار ورود و خروج
. هر گونه کنترل پیش بینی شده، متغیرهای اضافی یا گیج کننده که در صورت عدم استفاده صحیح می تواند تحقیق شما را سوگیری کند.

 

نحوه نوشتن محدوده و حدود: راهنمای گام به گام- چگونه محدوده مطالعه را بنویسیم؟

برای نوشتن بخش محدوده و حدود تحقیق خود، این مراحل را دنبال کنید:

1. اهداف و بیان مشکل مطالعه خود را مرور کنید

پوشش مطالعه شما به اهداف آن متکی است. بنابراین، فقط در صورتی می توانید این بخش را بنویسید که بدانید در حال تحقیق در مورد آن هستید. علاوه بر این، مطمئن شوید که مشکلاتی را که باید به آنها پاسخ دهید، درک می کنید.

هنگامی که موارد ذکر شده در بالا را درک کردید، می توانید شروع به نوشتن محدوده و حدود مطالعه خود کنید.

2. اطلاعات کلیدی را برای توضیح پوشش و مرزهای مطالعه خود بیان کنید

آ. هدف اصلی تحقیق
این به مفهومی اشاره دارد که شما در تحقیق خود روی آن تمرکز می کنید. چند نمونه به شرح زیر است:

. سطح آگاهی یا رضایت گروه خاصی از مردم
. همبستگی بین دو متغیر
. اثربخشی یک محصول جدید
. مقایسه بین دو روش/رویکرد
. تجربیات زیسته چند نفر

برای تعیین هدف اصلی تحقیق خود با بخش اهداف مطالعه یا بیان مسئله مشورت کنید.

ب. متغیرهای مستقل و وابسته گنجانده شده است
متغیر مستقل مطالعه شما متغیری است که شما آن را دستکاری می کنید. در این میان، متغیر وابسته، متغیری است که نتیجه آن به متغیر مستقل بستگی دارد. هر دوی این متغیرها در صورت مشخص شدن باید واضح و مشخص باشند.

فرض کنید رابطه بین استفاده از رسانه های اجتماعی و مهارت های زبانی دانش آموزان را مطالعه می کنید. اینها متغیرهای ممکن برای مطالعه هستند:

. متغیر مستقل: تعداد ساعاتی که در روز صرف استفاده از فیس بوک می شود
. متغیر وابسته: نمرات دانش آموزان درجه 10 در امتحان فصلی در زبان انگلیسی.

توجه داشته باشید که متغیرهای ذکر شده در بالا چقدر خاص هستند. برای متغیر مستقل، آن را فقط به فیس بوک محدود می کنیم. از آنجایی که روش های زیادی برای ارزیابی «مهارت های زبانی» وجود دارد، نمرات امتحان انگلیسی دانش آموزان را به عنوان متغیر وابسته خود صفر می کنیم.

ج. موضوع مطالعه
این به پاسخ دهندگان یا شرکت کنندگان مطالعه شما اشاره دارد.

در مثال قبلی ما، شرکت کنندگان تحقیق دانش آموزان کلاس 10 هستند. با این حال، تعداد زیادی دانش‌آموز کلاس 10 در فیلیپین وجود دارد. بنابراین، ما باید فقط از یک مدرسه خاص انتخاب کنیم – به عنوان مثال، دانش آموزان کلاس 10 از یک دبیرستان ملی در مانیل.

د. محدوده زمانی و محل مطالعه
ماه(ها)، سه ماهه(ها)، یا سال(ها) را به عنوان مدت زمان مطالعه خود مشخص کنید. همچنین، محل جمع آوری داده های مورد نیاز برای تحقیق خود را مشخص کنید.

ه. شرح مختصری از طرح و روش تحقیق
همچنین می‌توانید کمی یا کیفی بودن تحقیقتان، روش نمونه‌گیری (خوشه‌ای، طبقه‌ای، هدفمند) و نحوه انجام آزمایش را نیز درج کنید.

با استفاده از مثال قبلی، دانش آموزان پایه 10 را می توان با استفاده از نمونه گیری طبقه ای انتخاب کرد. پس از آن، محققان می توانند نمرات امتحان سه ماهه انگلیسی خود را از معلمان مربوطه خود دریافت کنند. شما می توانید این موارد را به محدوده مطالعه خود اضافه کنید.

3. مشخص کنید که کدام متغیرها یا عوامل تحت پوشش تحقیق شما نیستند

اگرچه قبلاً پوشش و مرزهای مطالعه خود را در مرحله 2 تعیین کرده اید، ممکن است به صراحت مواردی را که از تحقیق خود حذف کرده اید نیز ذکر کنید.

با بازگشت به مثال قبلی، می توانید بیان کنید که ارزیابی شما شامل جنبه های واژگانی و شفاهی مهارت مهارت زبان انگلیسی نمی شود.

 

چرا باید محدوده و حدود مقاله تحقیقاتی خود را بنویسم؟

در یک مقاله یا پایان نامه تحقیقاتی چیزهای زیادی برای کشف وجود دارد. با این حال، منابع و زمان اختصاص داده شده شما به آن کمیاب است. بنابراین، با توجه به این محدودیت ها، باید مطالعه خود را محدود کنید.

فرض کنید در حال مطالعه ارتباط بین مقدار کود آلی و رشد گیاه هستید. آزمایش با چندین نوع گیاه به دلیل چندین محدودیت غیرممکن است. بنابراین، شما تصمیم گرفتید فقط از یک نوع گیاه استفاده کنید.

اطلاع رسانی به خوانندگان خود در مورد این تصمیم ضروری است. بنابراین، شما باید آن را در محدوده و حدود خود بیان کنید. همچنین به عنوان یک “سلب مسئولیت” عمل می کند که نتایج شما برای کل قلمرو گیاهی قابل اجرا نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *