متغیر وابسته: تعریف و مثال

متغیر وابسته: تعریف و مثال

متغیر وابسته: تعریف و مثال ، متغیرهای وابسته بخش مهمی از انجام مطالعات پژوهشی هستند. محققان از متغیر وابسته برای مطالعه یک فرضیه و ادامه تحقیقات خود استفاده می کنند. یادگیری نحوه شناسایی و انتخاب یک متغیر وابسته می تواند به شما در تنظیم مطالعات موثر کمک کند. در این مقاله به این موضوع می پردازیم که متغیر وابسته چیست، چگونه می توان آن را شناسایی کرد، چگونه آنها را هنگام برنامه ریزی مطالعه انتخاب کرد و نمونه هایی از متغیرهای وابسته را بررسی کرد.

متغیر وابسته: تعریف و مثال
متغیر وابسته: تعریف و مثال – تزیسمی

فهرست مطالب

متغیر وابسته چیست؟- متغیر وابسته: تعریف و مثال

متغیر وابسته عاملی در آزمایش است که می تواند بسته به متغیر مستقل تغییر کند، عاملی که محقق می تواند در طول مطالعه تغییر دهد. محققان متغیر وابسته را مطالعه می کنند تا مشخص کنند که متغیر مستقل چگونه مستقیماً بر آن تأثیر می گذارد. بر خلاف متغیر مستقل، محقق هنگام انجام آزمایش هیچ تغییری در متغیر وابسته ایجاد نمی کند.

هنگامی که در طول یک معادله در فرمول قرار داده می شود، می توانید متغیر وابسته را به عنوان “y” فهرست کنید. همچنین می توانید به یک متغیر وابسته به عنوان متغیر پاسخ، متغیر نتیجه یا متغیر سمت چپ اشاره کنید.

نحوه شناسایی متغیر وابسته- متغیر وابسته: تعریف و مثال

شما می توانید یک متغیر وابسته را با مراحل زیر شناسایی کنید:

1. مشخص کنید که آزمایش در حال مطالعه چه چیزی است

شما می توانید متغیر وابسته را با در نظر گرفتن آنچه که مطالعه آزمایش می کند، شناسایی کنید. به عنوان مثال، اگر مطالعه ای به دنبال این است که چگونه تعداد ساعات آموزش کارکنان با سرعت انجام وظایف کارکنان مرتبط است، می توانید از این اطلاعات برای شناسایی متغیر وابسته استفاده کنید. در این حالت، زمان انجام وظایف به تعداد ساعات آموزش کارکنان بستگی دارد و آن را به متغیر وابسته تبدیل می کند.

2. یک عنصر از مطالعه را تغییر دهید

برای شناسایی متغیر وابسته می توانید یک عنصر از مطالعه را تغییر دهید. به عنوان مثال، اگر تعداد ساعات آموزش کارکنان را با نرخ حضور و غیاب کارمندان تغییر دهید، به جای ساعات آموزشی، باید مطالعه کنید که چگونه میزان حضور کارکنان در یک سازمان بر سرعت انجام وظایف کارکنان اثر می گذارد. تغییر این عنصر می تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید که سرعت کار یک مطالعه وابسته است زیرا به عامل دیگر بستگی دارد.

3. نتایج بالقوه را در نظر بگیرید

همچنین می توانید در نظر بگیرید که اگر بخواهید یکی از عوامل را برای شناسایی متغیر وابسته تغییر دهید، چه اتفاقی برای نتایج یک مطالعه می افتد. اگر متغیری بر متغیر دیگری تأثیر می‌گذارد، متغیری که تحت تأثیر قرار می‌گیرد، متغیر وابسته است. به عنوان مثال، اگر بخواهید تعداد ساعات آموزش کارکنان را کاهش دهید، بر سرعت تکمیل کار تأثیر می گذارد که نتایج آزمایش را تغییر می دهد. این بدان معناست که سرعت کار کارکنان متغیر وابسته است زیرا به میزان ساعات آموزش کارکنان بستگی دارد.

نحوه انتخاب متغیرهای وابسته- متغیر وابسته: تعریف و مثال

با دنبال کردن مراحل زیر یک متغیر وابسته را برای آزمایش انتخاب کنید:

1. تعیین کنید چه چیزی را می خواهید اندازه بگیرید

هدف آزمایش و آنچه را که می خواهید اندازه گیری کنید در نظر بگیرید. این ممکن است شامل ایجاد فرضیه ای باشد که می خواهید آزمایش کنید. یک فرضیه بنویسید و سپس متغیرهای مختلفی را که می توانید برای آزمایش آن نظریه استفاده کنید، تعیین کنید.

2. متغیر مستقل را شناسایی کنید

از آنجایی که متغیر وابسته به متغیر مستقل وابسته است، ابتدا انتخاب یک متغیر مستقل می تواند مفید باشد. متغیر مستقل بخشی از مطالعه است که شما آن را آزمایش نمی کنید. ممکن است بخشی از مطالعه باشد که می توانید آن را برای اندازه گیری نتایج مطالعه تنظیم کنید.

3. متغیر وابسته را انتخاب کنید

پس از شناسایی متغیر مستقل، ممکن است بهتر متوجه شوید که چه چیزی را به عنوان متغیر وابسته انتخاب کنید. در مورد هدف مطالعه و آنچه می خواهید اندازه گیری کنید فکر کنید. متغیر اولیه ای که می خواهید آزمایش کنید، متغیر وابسته است زیرا این چیزی است که در نتیجه متغیر مستقل اتفاق می افتد. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید در مورد اینکه چگونه تعداد ساعات خواب دانش‌آموز بر معدل کلی آنها تأثیر می‌گذارد تحقیق کنید، آنگاه معدل متغیر وابسته خواهد بود زیرا بر اساس سطوح مختلف خواب تغییر می‌کند.

4. آزمایش را آزمایش کنید

هنگامی که متغیرهای مستقل و وابسته را دارید، می توانید آزمایش را شروع کنید. ممکن است متوجه شوید که برای جمع‌آوری داده‌های مرتبط با مطالعه خود، باید تنظیماتی را در مطالعه انجام دهید. به داده های خود نگاه کنید و تصمیم بگیرید که چگونه دستکاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر می گذارد.

برای مثال، می‌توانید آزمایش نحوه تأثیر تعداد ساعات خواب بر معدل را با فهرست کردن تعداد ساعات خوابی که در هر شب از شرکت‌کنندگان در نظر می‌گیرند آغاز کنید. متوجه می‌شوید که این تعداد بسته به روز متفاوت است، بنابراین تصمیم می‌گیرید مطالعه خود را طوری تنظیم کنید که متغیر مستقل فقط شامل ساعات خواب در روزهای مدرسه باشد. این تغییر می کند که چقدر ساعات خواب بر GPA تأثیر می گذارد، که متغیر وابسته است.

نمونه هایی از متغیرهای وابسته- متغیر وابسته: تعریف و مثال

در اینجا چند نمونه از متغیرهای وابسته آورده شده است که می تواند به شما در درک بهتر اهمیت آنها و نحوه شناسایی آنها کمک کند:

نمونه مطالعات آکادمیک

هدف یک مطالعه این است که یاد بگیرد چگونه تدریس خصوصی با نمرات آزمون ارتباط دارد. متغیر مستقل تعداد ساعات تدریس خصوصی است که هر دانش آموز دریافت می کند. متغیر وابسته به نمرات آزمون اشاره دارد زیرا این بستگی به تعداد ساعات تدریس خصوصی دارد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، محققان دریافتند که هر چه ساعت‌های تدریس خصوصی دانش‌آموزی بیشتر باشد، نمرات آزمون بالاتری دارد. آنها این داده ها را با تنظیم تعداد ساعات تدریس خصوصی که هر دانش آموز دریافت می کند، که متغیر مستقل است، تأیید می کنند، و گزارش می دهند که چگونه بر نمرات آزمون تأثیر می گذارد، که متغیر وابسته است.

نمونه مطالعه پزشکی

یک مطالعه با هدف تعیین چگونگی تأثیر سطوح استرس بر خواب انجام شده است. تعداد ساعاتی که هر شرکت کننده دریافت می کند به سطح استرس آنها بستگی دارد. محققان از خودارزیابی استفاده می کنند تا شرکت کنندگان تشخیص دهند که در زمان مطالعه چقدر استرس دارند. در طول هفته بعد، تعداد ساعات خواب خود را که متغیر وابسته است، می نویسند. محققان دریافتند که در حالی که سطوح بالای استرس نشان دهنده خواب کمتر است، مقادیر متوسط استرس با تعداد ساعات خواب گزارش هر شرکت کننده ارتباطی ندارد.

نمونه مطالعه آموزش و پرورش

دانش آموزی می خواهد تحقیق کند که آیا ترتیب تولد بر میزان فارغ التحصیلی تأثیر دارد یا خیر. آنها از شرکت کنندگان در مطالعه می پرسند که آیا آنها اولین، دومین یا تنها فرزند هستند. سپس بالاترین سطح تحصیلات خود را گزارش می دهند. محققان از ترتیب تولد که متغیر مستقل است برای مقایسه آن با بالاترین سطح تحصیلات که متغیر وابسته است استفاده می کنند. آنها دریافتند که ارتباط کمی بین ترتیب تولد و سطح تحصیلات وجود دارد.

نمونه مطالعه روانشناسی

یک محقق روانشناسی می خواهد بداند کدام نوع مشاوره برای بیماران مبتلا به اضطراب تشخیص داده شده بهترین نتایج را دارد. آنها مطالعه ای را با استفاده از بیماران کلینیک تنظیم کردند و نتایج مطالعه را با یادداشت های پیشرفت مشاور مقایسه کردند. محقق انواع مشاوره را که متغیر مستقل است با گزارش پیشرفت مشاور و بیمار که متغیر وابسته است مقایسه می کند. آنها خاطرنشان می کنند که برخی نظریه های روانشناختی، از جمله درمان شناختی رفتاری و رفتار درمانی دیالکتیکی، همبستگی بیشتری با بهبود علائم اضطراب دارند.

متغیر وابسته: تعریف و مثال
متغیر وابسته: تعریف و مثال – تزیسمی

مثال های متغیر مستقل و وابسته

. در مطالعه ای برای تعیین اینکه چه مدت خواب دانش آموز بر نمرات آزمون تأثیر می گذارد یا خیر، متغیر مستقل مدت زمان خوابیدن است در حالی که متغیر وابسته نمره آزمون است.
. شما می خواهید مارک های دستمال کاغذی را با هم مقایسه کنید تا ببینید کدامیک بیشترین مایع را دارد. متغیر مستقل در آزمایش شما نام تجاری دستمال کاغذی خواهد بود. متغیر وابسته مقدار مایع جذب شده توسط دستمال کاغذی است.
. در آزمایشی برای تعیین اینکه مردم تا چه اندازه می توانند به قسمت مادون قرمز طیف ببینند، طول موج نور متغیر مستقل است و اینکه آیا نور مشاهده می شود (پاسخ) متغیر وابسته است.
. اگر می خواهید بدانید که آیا کافئین بر اشتهای شما تأثیر می گذارد یا خیر، وجود یا عدم وجود مقدار معینی از کافئین متغیر مستقل خواهد بود. میزان گرسنگی شما متغیر وابسته خواهد بود.
. شما می خواهید تعیین کنید که آیا یک ماده شیمیایی برای تغذیه موش ضروری است یا خیر، بنابراین یک آزمایش طراحی می کنید. وجود/عدم وجود ماده شیمیایی متغیر مستقل است. سلامت موش (چه زنده باشد و چه بتواند تولید مثل کند) متغیر وابسته است. اگر تشخیص دهید که این ماده برای تغذیه مناسب ضروری است، یک آزمایش بعدی ممکن است تعیین کند که چه مقدار از ماده شیمیایی مورد نیاز است. در اینجا مقدار ماده شیمیایی متغیر مستقل و سلامت موش متغیر وابسته خواهد بود.

3 آزمایش برای کمک به درک متغیرهای مستقل و وابسته

اگر هنوز در درک رابطه بین متغیر مستقل و وابسته مشکل دارید، ممکن است مشاهده آنها در عمل کمک کند. در اینجا سه آزمایش وجود دارد که می توانید در خانه امتحان کنید.

آزمایش 1: نرخ رشد گیاه

یک راه ساده برای کشف متغیرهای مستقل و وابسته، ساختن یک آزمایش زیست شناسی با بذر است. سعی کنید چند گل آفتابگردان بکارید و ببینید که چگونه عوامل مختلف بر رشد آنها تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، فرض کنید ده نهال آفتابگردان دارید و تصمیم می گیرید که هر روز مقدار متفاوتی آب به هر کدام بدهید تا ببینید آیا این روی رشد آنها تأثیر می گذارد یا خیر. متغیر مستقل در اینجا مقدار آبی است که به گیاهان می دهید و متغیر وابسته میزان رشد گل آفتابگردان است.

آزمایش 2: واکنش های شیمیایی

با این کیت شیمی طیف گسترده ای از واکنش های شیمیایی را کاوش کنید. این شامل بیش از 100 ایده برای آزمایش است – یکی را انتخاب کنید که به آن علاقه دارید و تجزیه و تحلیل کنید که متغیرهای مختلف در آزمایش چه هستند!

آزمایش 3: ماشین های ساده

مجموعه ای از ماشین های ساده و پیچیده را با این کیت K’nex بسازید و آزمایش کنید. چگونه افزایش جرم خودرو بر سرعت آن تأثیر می گذارد؟ آیا می توانید بیشتر با یک قرقره ثابت یا متحرک بلند کنید؟ به یاد داشته باشید، متغیر مستقل چیزی است که شما کنترل/تغییر می کنید، و متغیر وابسته چیزی است که به این دلیل تغییر می کند.

2 دیدگاه دربارهٔ «متغیر وابسته: تعریف و مثال»

  1. بازتاب: تحقیق شبه تجربی: چیست، انواع و مثالها - تزیسمی

  2. بازتاب: مقدمه ای بر آزمایش های تصادفی در پژوهش - تزیسمی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *