متغیرهای تحقیق مستقل در مقابل وابسته: تفاوت ها

متغیرهای تحقیق مستقل در مقابل وابسته: تفاوت ها

متغیرهای تحقیق مستقل در مقابل وابسته: تفاوت ها ، متغیرها اغلب نقش مهمی در تعیین نتایج یک مطالعه تحقیقاتی دارند. متغیرهای مستقل و وابسته در اکثر زمینه های مطالعاتی وجود دارند که آنها را به اجزای کلیدی برای یادگیری هر محقق تبدیل می کند. درک اینکه چگونه این دو متغیر با هم تفاوت دارند و با هم تعامل دارند، می تواند به شما کمک کند تا یک مطالعه تحقیقاتی را به طور موثر ترسیم کنید.

در این مقاله به بررسی متغیرهای تحقیق می‌پردازیم، توضیح می‌دهیم که چه چیزی یک متغیر وابسته یا متغیر مستقل را تشکیل می‌دهد و نمونه‌هایی از هر دو متغیر در چندین زمینه مطالعاتی ارائه می‌کنیم.

متغیرهای تحقیق مستقل در مقابل وابسته: تفاوت ها
متغیرهای تحقیق مستقل در مقابل وابسته: تفاوت ها – تزیسمی

فهرست مطالب

متغیرها در مطالعات پژوهشی چیست؟- متغیرهای تحقیق مستقل در مقابل وابسته: تفاوت ها

یک متغیر در یک مطالعه تحقیقاتی چیزی یا شخصی است که شما سعی در اندازه گیری آن دارید. داده های متغیر می توانند در طول مطالعه تغییر کنند و امکان ارزیابی شرایط منجر به تغییر یا نتایج را فراهم کنند. یک متغیر در یک مطالعه پژوهشی ممکن است وابسته یا مستقل باشد، که هر دو هدف مهمی در یک مطالعه دارند، زیرا هر دو می‌توانند بر نتیجه مطالعه تأثیر بگذارند.

متغیر مستقل چیست؟- متغیرهای تحقیق مستقل در مقابل وابسته: تفاوت ها

متغیر مستقل متغیری است که سایر متغیرهای یک مطالعه پژوهشی بر آن تأثیری ندارند. در حالی که متغیر مستقل ممکن است در طول یک مطالعه تغییر کند، این تغییرات اغلب به دلیل اقدامات محققین یا عوامل خارجی غیرمرتبط با سایر متغیرهای داخل مطالعه رخ می دهد. برای مثال، در مطالعه‌ای که الگوهای رشد گیاهان را نسبت به سطح باران ارزیابی می‌کند، مقدار بارانی که می‌بارد یک متغیر مستقل است زیرا رشد گیاهان تأثیری بر بارانی بودن یک روز ندارد.

متغیر وابسته چیست؟- متغیرهای تحقیق مستقل در مقابل وابسته: تفاوت ها

متغیر وابسته متغیری است که به دلیل تغییر به متغیر دیگری در مطالعه پژوهشی تغییر می کند. نتایج یا مقادیر متغیر به نتایج یا مقادیر یک متغیر متفاوت بستگی دارد. به عنوان مثال، از آنجا که سطح آب می تواند بر رشد گیاه تأثیر بگذارد، نرخ رشد یک متغیر وابسته در رابطه با سطح بارندگی است.

نکاتی برای شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته

شناسایی متغیرهای وابسته و مستقل در یک مطالعه پژوهشی مهم است. اگر مطمئن نیستید که یک متغیر وابسته است یا نه، این نکات می تواند به شما در تعیین این موضوع کمک کند:

. بپرسید که آیا متغیر را کنترل می کنید. اگر شما بر روی یک متغیر کنترل مستقیم دارید، آن یک متغیر وابسته است زیرا ارزش آن به شما بستگی دارد نه ارزش متغیرهای دیگر در مطالعه.
. بپرسید که آیا متغیر تغییر می کند. اگر مقدار یک متغیر هر زمان تغییر کند، متغیر دیگری تغییر کند، این نشانه آن است که متغیر وابسته است زیرا مقدار آن متکی به تغییرات متغیر دیگری است.
. از طریق معاینه شناسایی کنید. اگر هنوز مطمئن نیستید، می توانید متغیری را که روی آن کنترل دارید تنظیم کنید. اگر این باعث تغییر متغیر دوم شود، این یک متغیر وابسته است، زیرا مقدار آن به تغییرات یک متغیر جداگانه پاسخ می‌دهد.

نمونه هایی از متغیرهای مستقل و وابسته در مطالعات پژوهشی

در اینجا چند نمونه وجود دارد که استفاده از متغیرهای وابسته و مستقل را در طیف وسیعی از حرفه‌ها نشان می‌دهد تا به شما در درک بهتر تفاوت‌ها و نحوه استفاده محققان از آنها برای رسیدن به نتیجه‌گیری کمک کند:

تحصیل آکادمیک

در زیر نمونه ای از استفاده از متغیرهای مستقل و وابسته در یک مطالعه دانشگاهی آورده شده است:

یک مربی علاقه مند به تعیین تأثیر افزایش زمان مطالعه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان است. آنها یک نظرسنجی از دانشجویان دانشگاه خود انجام می دهند که در آن از دانشجویان در مورد تعداد ساعاتی که برای مطالعه در یک کلاس صرف می کنند و نمرات آنها در کلاس می پرسند.

پس از جمع‌آوری داده‌ها، معلم متوجه می‌شود که رابطه مستقیمی بین ساعات مطالعه و نمرات کسب شده وجود دارد. آنها علاوه بر این خاطرنشان می کنند که این همبستگی غیرخطی است، با بهبود آهسته نمرات در آغاز و به دنبال آن افزایش مداوم تا تعداد ساعات زیاد، در این مرحله زمانی که دانش آموز به سطح دانشی می رسد که بازدهی کاهشی را در مطالعه ایجاد می کند، بهبود دوباره کند می شود. این چیزی است که معلم تعیین می کند:

. تعداد ساعات مطالعه دانشجو متغیر مستقل است زیرا هیچ چیز مستقیماً بر تعداد ساعات مطالعه تأثیر نمی گذارد.
. نمره ای که دانش آموز در کلاس کسب می کند متغیر وابسته است زیرا مدت زمانی که دانش آموز برای آماده شدن متعهد می شود می تواند بر نمره تأثیر بگذارد.

مطالعه اکولوژیکی

در زیر نمونه ای از استفاده از متغیرهای مستقل و وابسته در یک مطالعه اکولوژیکی آورده شده است:

یک سازمان دولتی مراقبت از محیط زیست را در یک شهر انجام می دهد. برای تعیین تأثیر الگوهای ترافیکی بر هوای یک شهر، کارمندان آژانس مطالعه‌ای را انجام می‌دهند که استفاده از خودرو و کیفیت هوا را در شهرهای سراسر کشور ارزیابی می‌کند.

آنها می آموزند که کیفیت هوا در یک مکان مستقیماً بر تعداد افرادی که در حال رانندگی هستند تأثیر نمی گذارد و افزایش ترافیک اتومبیل می تواند منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای شود که ممکن است کیفیت هوا را در یک منطقه کاهش دهد. این آژانس مطالعه خود را تکمیل می کند و از همبستگی کشف شده هنگام ارائه پیشنهادهایی در مورد چگونگی بهبود جریان ترافیک و افزایش سطح کیفیت هوا در شهر استفاده می کند. در اینجا چیزی است که آنها تعیین می کنند:

. استفاده از خودرو متغیر مستقل است زیرا کیفیت هوا بر تعداد خودروهای موجود در جاده تاثیری ندارد.
. خوانش کیفیت هوا متغیر وابسته است زیرا افزایش ترافیک می تواند منجر به انتشار گازهای گلخانه ای بیشتر شود.

مطالعه بازاریابی

در زیر نمونه ای از یک مطالعه بازاریابی است که از متغیرهای وابسته و مستقل استفاده می کند:

برای بهبود کیفیت تلاش‌های بازاریابی آتی، یک شرکت بازاریابی علاقه‌مند است که تعیین کند کمپین آنها در گروه‌های سنی مختلف چقدر مؤثر است. این شرکت با استفاده از تجزیه و تحلیل ارائه شده توسط پلتفرم های رسانه های اجتماعی که در آنها تبلیغ می کنند، داده ها را بر اساس سن پاسخ دهنده ارزیابی می کند. آنها اطلاعات را در نموداری جمع‌آوری می‌کنند که نرخ پاسخ را برای براکت‌های سنی شامل بازه‌های 10 ساله فهرست می‌کند.

هنگام بررسی داده‌ها، این شرکت متوجه می‌شود که کمپین فعلی‌اش برای مصرف‌کنندگان میانسال مؤثرتر است. آنها هدف گذاری تبلیغات را طوری تنظیم می کنند که بر روی این گروه تمرکز کنند و کار بر روی کمپین های جدیدی را با هدف مخاطبان جوان تر و مسن تر برای بهینه سازی هزینه های خود آغاز می کنند. در اینجا چیزی است که آنها پیدا می کنند:

. سن پاسخ دهندگان متغیر مستقل است زیرا بر میزان احتمال کلیک کردن بر روی یک پیوند تأثیری ندارد.
. نرخ پاسخ برای هر گروه سنی یک متغیر وابسته است که به سن کاربر بستگی دارد.

مطالعه پزشکی

در زیر نمونه ای از استفاده یک مطالعه پزشکی از متغیرهای وابسته و مستقل آورده شده است:

یک شرکت داروسازی در حال توسعه یک درمان پزشکی و انجام آزمایشاتی برای تعیین اثربخشی و عوارض جانبی احتمالی آن است. کارمندان این شرکت کارآزمایی هایی را انجام می دهند که دوزهای مختلف را روی بیمارانی که طیف وسیعی از سنین و مشخصات جمعیتی را پوشش می دهند آزمایش می کنند و نتایجی را که در گروه های داده جمع آوری می کنند، ثبت می کنند. این مطالعه به شرکت داروسازی اجازه می‌دهد تا اندازه دوز ایده‌آل را تعیین کند و هر گروه خطر بالقوه‌ای را که نمی‌توانند از دارو استفاده کنند، یا گروه‌هایی را که دارو در آنها به‌ویژه مؤثر است، شناسایی کند. در اینجا چیزی است که آنها پیدا می کنند:

. متغیرهای مستقل شامل اندازه دوز برای بیماران و گروه‌های جمعیتی است که مطالعه بیماران را به آنها تقسیم می‌کند.
. متغیرهای وابسته میزان بروز هر گونه عوارض جانبی و نتایج مؤثر دارو هستند.

مطالعه علمی

در زیر نمونه ای از استفاده از متغیرهای وابسته و مستقل برای تحقیقات علمی آورده شده است:

دانشمندی که در حال تحقیق در مورد تأثیر یک عنصر خاص در خاک بر روی گیاهان در حال رشد در آن است، ممکن است مطالعه ای را در یک محیط کنترل شده با کاشت همان دانه ها در مخلوط های خاک با سطوح مختلف مواد مغذی انجام دهد. سپس دانشمند رشد هر یک از ترکیبات تجربی را برای تعیین سطوح ایده آل دنبال می کند.

در حالی که دانشمند می تواند سطح مواد مغذی خود را کنترل کند، رشد گیاه ترکیب خاک را تغییر نمی دهد. سرعت رشد گیاهان بر اساس نوع خاکی که بذر در آن رشد می کند تغییر می کند. در اینجا چیزی است که آنها پیدا می کنند:

. متغیر مستقل، سطوح مواد مغذی در خاک است، زیرا نحوه گروه بندی گیاهان در آنها، ترکیب خاک را تغییر نمی دهد.
. سرعت رشد یک متغیر وابسته است زیرا بر اساس نوع خاکی که بذر در آن رشد می کند تغییر می کند و به دانشمند اجازه می دهد غلظت ایده آل عناصر غذایی خاک را تعیین کند.

مطالعه جامعه شناختی

در زیر نحوه استفاده از یک مطالعه جامعه‌شناختی از متغیرهای وابسته و مستقل آورده شده است:

یک جامعه شناس تأثیرات دستمزدهای بالاتر را در یک جامعه با ردیابی عناصر متعدد، مانند عوامل سلامت، ثروت‌سازی و مالکیت خانه، با افراد در گروه‌های دستمزد مختلف بررسی می‌کند. این به جامعه شناس اجازه می دهد تا روندهایی را در داده ها شناسایی کند که می تواند مزایای افزایش حقوق را نشان دهد. ارزیابی تفاوت‌های بین گروه‌های دستمزد به جامعه‌شناس این امکان را می‌دهد تا هر حوزه‌ای را که رابطه وابسته نشان‌دهنده همبستگی است، شناسایی کند. در اینجا چیزی است که آنها پیدا می کنند:

. سطح دستمزد افراد مورد مطالعه در طرح پژوهشی متغیر مستقل آن است.
. عواملی که جامعه شناسان ارزیابی می کنند، مانند میانگین ثروت یا درصد افرادی که در محدوده وزنی سالم قرار دارند، متغیرهای وابسته هستند.

متغیرهای تحقیق مستقل در مقابل وابسته: تفاوت ها
متغیرهای تحقیق مستقل در مقابل وابسته: تفاوت ها – تزیسمی

مثال های متغیر مستقل و وابسته

به عنوان مثال، دانشمندی می خواهد ببیند که آیا درخشندگی نور تأثیری بر جذب پروانه به نور دارد یا خیر. روشنایی نور توسط دانشمند کنترل می شود. این متغیر مستقل خواهد بود. نحوه واکنش پروانه به سطوح مختلف نور (فاصله تا منبع نور) متغیر وابسته خواهد بود.

به عنوان مثال دیگر، بگویید می خواهید بدانید که آیا خوردن صبحانه بر نمرات امتحان دانش آموزان تأثیر می گذارد یا نه. عامل تحت کنترل آزمایشگر وجود یا عدم وجود صبحانه است، بنابراین می دانید که متغیر مستقل است. این آزمایش نمرات آزمون دانش‌آموزانی را که صبحانه می‌خوردند در مقابل افرادی که صبحانه نمی‌خوردند اندازه‌گیری می‌کند. از نظر تئوری، نتایج آزمون به صبحانه بستگی دارد، بنابراین نتایج آزمون متغیر وابسته است. توجه داشته باشید که نمرات آزمون متغیر وابسته است، حتی اگر مشخص شود بین نمرات و صبحانه رابطه وجود ندارد.

برای آزمایش دیگری، دانشمندی می‌خواهد تعیین کند که آیا یک دارو در کنترل فشار خون بالا موثرتر از داروی دیگری است یا خیر. متغیر مستقل دارو و فشار خون بیمار متغیر وابسته است. این آزمایش از جهاتی شبیه آزمایش صبحانه و نمرات آزمون است. با این حال، هنگام مقایسه دو درمان مختلف، مانند داروی A و داروی B، معمولاً متغیر دیگری به نام متغیر کنترل اضافه می شود. متغیر کنترل، که در این مورد یک دارونما است که حاوی همان مواد غیرفعال داروها است، تشخیص اینکه آیا هر یک از داروها واقعاً بر فشار خون تأثیر می گذارد یا خیر، ممکن می سازد.

چگونه متغیرها را از هم جدا کنیم؟

متغیرهای مستقل و وابسته را می توان بر حسب علت و معلول در نظر گرفت. اگر متغیر مستقل تغییر کند، یک اثر در متغیر وابسته دیده می شود. به یاد داشته باشید، مقادیر هر دو متغیر ممکن است در یک آزمایش تغییر کرده و ثبت شوند. تفاوت این است که مقدار متغیر مستقل توسط آزمایشگر کنترل می شود، در حالی که مقدار متغیر وابسته فقط در پاسخ به متغیر مستقل تغییر می کند.

نحوه شناسایی یک متغیر وابسته از یک متغیر مستقل

ما نگاهی به متغیرها، متغیرهای وابسته و مستقل و تفاوت های دقیق بین متغیرهای وابسته و مستقل انداخته ایم.

اما دقیقاً چگونه یک متغیر وابسته را از یک متغیر مستقل متمایز می کنید؟ ما قصد داریم به دو آزمایش یا نمونه نگاه کنیم:

. چگونه ویتامین A به مادران در تولید شیر کمک می کند
. سطح حشرات سبک شبانه (حشرات فعال در شب) جذب می شوند

برای اولین آزمایش، منابع ویتامین A که مادر از غذاهایی مانند روغن ماهی و سبزیجات سبز دریافت می‌کند، متغیر مستقل هستند. به این دلیل که محقق می تواند مقداری که به مادر داده می شود را تغییر دهد [کاهش یا افزایش دهد. چگونگی واکنش بدن مادر در تولید شیر بیشتر، متغیر وابسته است.

برای آزمایش دوم، سطح نور متغیر مستقل است زیرا محقق می تواند آن را تغییر دهد. نحوه واکنش حشرات شبانه به آن سطح از نور متغیر وابسته است.

نتیجه

در این مقاله با تفاوت بین متغیرهای وابسته و مستقل آشنا شدید. نگاه کردیم:

. چه متغیری در تحقیق است
. دو نوع متغیر اصلی (متغیر وابسته و مستقل)
. متغیرهای وابسته و مستقل چیست؟
. و چگونه می توان یک متغیر وابسته را از یک متغیر مستقل متمایز کرد.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *