سنتزپژوهی

سنتزپژوهی

سنتزپژوهی ، سنتزپژوهی (Research synthesis) شکل خاصی از مرور پژوهش به روش کیفی است که اشاره به ساخت یک کل درون چیزی، فراتر از دلالت بخش‌های مجزا دارد. هدف از سنتز‌پژوهی تولید دانش جدید از طریق روشن ساختن روابط و تنش‌ها‌ و اختلافات بین گزارشات مطالعات منفردی است که بیش از این دیده نشده‌اند. این روش شامل انتخاب هدفمند، مرور، تحلیل و ترکیب گزارشات پژوهشی دست اول در یک موضوع مشابه است. این روش به صورت کدگذاری مقالات و تحقیقات همراستا انجام می شود.

سنتز‌پژوهی معمولاً به نظریه‌های مرتبط توجه دارد، به تحلیل انتقادی پژوهش‌های تحت پوشش خود می‌پردازد، و برای حل تناقضات در ادبیات و همچنین شناسایی مسائل محوری برای پژوهش آتی تلاش می‌کند. این روش شباهت زیادی به تحلیل فراترکیب و فراقوم نگاری دارد. معمولا این روش با روش هایی مانند فراتحلیل انجام می شود. در نهایت نیز با تکنیک مثلث سازی به اجماع می رسد.

سنتزپژوهی
سنتزپژوهی – تزیسمی

فهرست مطالب

سنتز پژوهی چیست؟

سنتز پژوهی یکی از روش های مهم تحقیق کیفی است که در منابع فارسی کمتر به آن پرداخته شده است. سنتز پژوهی شکل خاصی از مرور پژوهش است که تنها توصیفی، آگاهی­ دهنده و یا ارزیابانه نیست، بلکه ارتباط دهنده نیز است. سنتز اشاره به ساخت یک کل درون چیزی، فراتر از دلالت بخش های مجزا دارد. هدف از سنتز پژوهی تولید دانش جدید از طریق روشن ساختن روابط و تنش­ ها­ و اختلافات بین گزارشات مطالعات منفردی است که بیش از این دیده نشده­ اند. این روش شامل انتخاب هدفمند، مرور، تحلیل و ترکیب گزارشات پژوهشی دست اول در یک موضوع مشابه است.

دانشی که دانسته های مطالعات گوناگون را گردهم می آورد. ارزش این نوع پژوهش در ایجاد همخوانی بین دانش، نیاز و نیز مهارتهایی است که به وسیله آنها فرآیندهای ترکیب و تلفیق دانش انجام می پذیرد. این امر چیزی بیش از کنار هم نهادنِ صرف دسته ای از اطلاعات است.

رابرتس، عنصر مشترک راهبردهای گوناگون رویکرد سنتز پژوهی راتحلیل و دسته بندی مجدد اطلاعات به نحوی که برای مراجعان به سهولت قابل بهره برداری باشد دانسته است.

راه های سنتزپژوهی

یکی از راه های مقابله با این مشکل، بررسی دوره ای تحقیقات موجود در یک زمینه خاص است. تکنیک های انجام این کار در دهه گذشته به طور قابل توجهی بهبود یافته است. از جمله به این دلیل که انبوهی از یافته های تحقیقاتی در حال رشد این رویکرد را سودآورتر کرده است.

ترکیب تحقیق نباید با «تحلیل ثانویه» داده های موجود، یعنی تحلیل مجدد داده هایی که در ابتدا توسط شخص دیگری جمع آوری شده است، مخلوط شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها، چه اولیه و چه ثانویه، «یافته‌هایی» را تولید می‌کند، مانند توزیع یک متغیر خاص در یک جمعیت خاص و همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها. ترکیب تحقیقاتی در مورد گردآوری چنین «یافته‌هایی» از مطالعات مختلف برای به دست آوردن دیدگاه گسترده‌تر و کاهش تعصب است.

سنتز تحقیقات سنتی در بررسی‌های متون دوره‌ای، مانند مقالات «به‌روزترین» در مجلات علمی یا کتاب‌های راهنما در مورد یک موضوع خاص انجام می‌شود. چنین مطالعاتی معمولاً توسط متخصصان ارشد انجام می شود و دارای بخش هایی در مورد توسعه زمینه تحقیق، خلاصه یافته های اصلی و دستور کار تحقیقات آینده است. به این سنتز تحقیق روایی می گویند. اصطلاح «روایت» هم نشان می‌دهد که بازبین‌ها یافته‌های تحقیق را برای ساختن داستانی بزرگ‌تر تفسیر می‌کنند و هم اینکه به شدت از تفاسیر موجود در ادبیات مورد بررسی استفاده می‌کنند. ترکیب تحقیقاتی از این نوع اغلب مبتنی بر نظریه است و داده های موجود را برای شواهد موافق یا علیه یک نظریه خاص غربال می کند.

اخیراً، تکنیک‌هایی برای متاآنالیز کمی در صحنه ظاهر شده‌اند. در این رویکرد تمرکز بر حقایق مشاهده شده است تا تفسیرها. هدف فراتحلیل کمی در وهله اول توصیف دقیق واقعیت، هم از روندهای کلی و هم از تغییرات زمینه ای است. امروزه این رویکرد توسط ابزارهای آماری جدید و برنامه های کامپیوتری تخصصی (مانند نرم افزار NCSS برای متاآنالیز) تسهیل می شود. این رویکرد مستلزم وجود مجموعه ای وسیع و همگن از یافته های پژوهشی است. به عنوان شرایطی که بیشتر در حوزه پزشکی وجود دارد تا در علوم اجتماعی.

امروزه حدود 1000 مطالعه در مورد شادی هر سال ظاهر می شود و انبوهی از یافته ها آنقدر بزرگ شده است که توسط بررسی های تحقیقاتی روایی قابل بررسی نیست، اما برای فراتحلیل کمی مناسب تر است. با این حال، فراتحلیل مستلزم سرمایه گذاری در جمع آوری تحقیقات مرتبط و همگن سازی یافته ها است. اگر کسی بخواهد کل تحقیقات جهان را پوشش دهد، این سرمایه گذاری بسیار زیاد است. چنین سرمایه گذاری هایی در زمینه های سرمایه بر مانند تحقیقات فارماکولوژیک انجام می شود، اما در علوم اجتماعی غیر معمول است. متاآنالیزهای کمی از تحقیقات تجربی شادکامی بر اساس مجموعه‌های کوچکی انجام شده است. تاکنون، تمام متاآنالیزها یکبار مصرف بوده اند و هیچ پایگاه داده مشترکی برای ساختن باقی نگذاشته اند. هر محقق جدید باید شروع جدیدی داشته باشد. جای تعجب نیست که تعداد کمی این کار را انجام می دهند.

چرا سنتز مهم است؟

. ترکیب اطلاعات از منابع متعدد را یکپارچه می کند، که نشان می دهد شما تحقیقات لازم را برای تعامل بیشتر با یک موضوع انجام داده اید.
. تحقیق شامل ترکیب منابع زیادی برای درک و/یا پاسخ به یک سوال تحقیق است و کشف این ارتباطات بین منابع به شما کمک می کند تا گفتگوهای پیرامون موضوع خود را بهتر تحلیل و درک کنید.
. سنتز موفقیت آمیز پیوندهایی بین ایده های شما ایجاد می کند و به “جریان” و اتصال بهتر کاغذ شما کمک می کند.
. Synthesis از ظاهر شدن مقالات شما مانند فهرستی از منابع کپی و پیست شده از نویسندگان مختلف جلوگیری می کند.
. سنتز فرآیندی درجه بالاتر در نوشتن است – این منطقه ای است که شما به عنوان نویسنده می توانید بدرخشید و استدلال خود را به مخاطبان خود نشان دهید.

انواع سنتز

شباهت

نشان می دهد که چگونه دو یا چند منبع با یکدیگر توافق دارند.

مثال:

ماهیت مشارکتی آموزش های نوشتن توسط محققانی مانند آندریا لونسفورد و استفن نورث مورد بحث قرار گرفته است. در این مقالات، آنها سودمندی و پیچیدگی‌های همکاری بین معلمان و دانش‌آموزان را در زمینه‌های مرکز نوشتن بررسی می‌کنند.

تضاد

نشان می دهد که چگونه دو یا چند منبع از یک نکته اصلی به روش های مختلف پشتیبانی می کنند.

مثال:

در حالی که برخی از محققان مانند برلین در درجه اول تمرکز خود را بر تاریخ دانشگاه های بزرگ و مشهور قرار داده اند، سایر محققان مانند Yahner و Murdick  ارزشی را در پیوند دادن تاریخ های محلی خود برای تضاد یا برجسته کردن گرایش های موجود در دانشگاه های بزرگتر یافته اند. .

تجمع

نشان می دهد که چگونه یک منبع بر ایده منبع دیگر بنا می شود.

مثال:

اگرچه مقاله نورث برای بسیاری از مراکز نویسندگی امروزی اساسی است، لانسفورد با شناسایی مدل‌های مختلف مرکز نوشتار و همچنین گسترش ایده‌های نورث در مورد اینکه چگونه مراکز نویسندگی می‌توانند به دانش‌آموزان نویسندگان بهتری تبدیل شوند، ایده‌های خود را یک گام جلوتر می‌برد.

علیت

نشان می دهد که چگونه یک منبع درباره تأثیرات ایده های منبع دیگر بحث می کند.

مثال:

در حالی که هیلی به نگرانی های مربوط به داشتن قرار ملاقات های ایمیلی در مراکز نوشتن اشاره می کند، او همچنین خاطرنشان می کند که محدودیت هایی مانند بودجه، منابع و زمان بر نحوه شکل گیری منابع آنلاین تأثیر می گذارد. برای مراکز نوشتن، ایمیل مقرون به صرفه ترین و کاربردی ترین گزینه برای کسانی است که می خواهند خدمات آنلاین ارائه دهند اما نمی توانند زمان یا هزینه خود را به سایر روش های تدریس آنلاین اختصاص دهند. در نتیجه، در Neaderheiser and Wolfe’s  نشان می‌دهد که از بین تمام گزینه‌های آنلاین موجود در آموزش عالی، بیش از 91 درصد موسسات از آموزش آنلاین از طریق ایمیل استفاده می‌کنند، به این معنی که این محدودیت‌ها به‌طور قابل‌توجهی بر انواع خدماتی که مراکز نوشتن ارائه می‌دهند تأثیر می‌گذارد.

فرایند سنتزپژوهی

برای تعیین میزان کفایت دانش حاصل از فرایند سنتز پژوهی، چهار ملاک را به ترتیب زیر ارائه می‌دهد:

۱) به متغیرها و تعامل مهم توجه داشته باشد (شمول).

۲) از اصطلاحاتی بهره گیرد که معانی مبهم نداشته باشند (دو پهلو نبودن).

۳) راهنمایی بر عمل باشد (عملی بودن).

۴) معرف نوعی توافق جمعی باشد که برای پژوهشگران و دست اندرکاران قابل قبول بوده و با نیازهای ایشان مرتبط باشد (اجماع)

سنتزپژوهی
سنتزپژوهی – تزیسمی

مراحل سنتز پژوهی

سنتز پژوهی شامل شش مرحله است. شایان ذکر است که چنانچه خواهیم دید، جامعه، نمونه، شیوه‌ی نمونه برداری و تحلیل در فرایند این شش مرحله، تعریف و مشخص شده‌اند.

مرحله اول- تعیین معیارهای ورود: برای اینکه مطالعه‌ای بتواند در یک سنتزپژوهی مورد استفاده قرار گیرد باید دارای یک سری ویژگی‌ها باشد. به این ویژگی‌ها که بر اساس هدف و یا سؤال سنتز‌پژوهی تعین می‌شوند، معیارهای ورود یا شایستگی گفته می‌شود.

مرحله دوم- جستجو: در این مرحله از سنتز پژوهی ابتدا کلید واژه‌‌ها تعیین و تعریف می‌شود؛ کلیدواژه‌های مربوط به موضوع تحقیق که در اهداف و سئوالات تحقیق مشخصاً اشاره شده است.

مرحله سوم- غربالگری: برای اطمینان از اینکه پژوهش‌هایی که در مرحله جستجو شناسایی و انتخاب شده در سنتز پژوهی بودند، از معیارهای ورود (مرحله اول) برخوردار می‌باشند، در یک فرایند غربالگری دو مرحله‌‌ای، داوری و گزینش می‌شوند؛ بدین صورت که ابتدا چکیده گزارش پژوهش‌ها بررسی و در مرحله بعد، از بین پژوهش‌های باقی‌مانده، جهت بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر، متن کامل پژوهش‌ها مورد مداقه قرار می‌گیرد.

مرحله چهارم- کدگذاری و نقشه‌برداری: هر چند در سنتز پژوهی معیارهای ورود و غربالگری را می‌توان شکلی از سنجش پژوهش‌ها دانست اما سنجش واقعی بعد از مرحله کدگذاری و نقشه‌برداری اتفاق می‌افتد چرا‌ که تنها بعد از این مرحله می‌باشد که اطلاعات کافی برای مرحله ارزیابی پژوهش‌ها (مرحله پنجم) موجود است. در این مرحله، پژوهش‌‌های غربال‌شده، بر اساس ویژگی‌های آنها هم‌چون طرح و روش، سؤالات و متغیرهای وابسته، نوع مداخله، جامعه و نمونه، روش‌های گردآوری و تحلیل داد‌ه‌ها و یافته‌ها، مرتب می‌شوند از اطلاعات گردآوری شده در این مرحله برای ارزیابی اسناد و مطالعات بر اساس معیارهای کیفیت و ارتباط (مرحله پنجم) استفاده می‌شود.

مرحله پنجم- ارزیابی: در این مرحله، پژوهش‌ها بر اساس دو معیار کلی کیفیت و مرتبط‌بودن (متناسب با هدف بودن) مورد تحلیل و واکاوی انتقادی قرار می‌گیرند؛ بدین معنا که پژوهش‌ها از طریق سئوالاتی چون: آیا تمرکز پژوهش با هدف سنتزپژوهی حاضر سازگار است؟ آیا با توجه به ویژگی‌های پژوهش (از جمله ویژگی‌های نمونه، ماهیت مداخله، نوع ابزار استفاده شده و …) می‌توان آن را متناسب با سؤال سنتز پژوهی حاضر دانست؟ آیا روشی که در پژوهش برای پاسخ به سؤال‌ها انتخاب شده بود، مناسب است؟ آیا پژوهش به‌خوبی اجرا شده؟، آیا داده‌ها به خوبی تحلیل یا تفسیر شده است؟، مورد داوری قرار می‌گیرد و در نهایت معتبرترین و مرتبط‌ترین آنها، انتخاب می‌شود.

مرحله ششم- سنتز: سنتز تجمیعی و سنتز ترکیبی، دو رویکرد اصلی در سنتزپژوهی است. سنتزپژوهی تجمیعی به دنبال جمع ­کردن (مجموع‌کردن) یافته‌های پژوهش‌های دست اول برای آزمون نظریه‌ها یا فرضیه‌ها است. این نوع سنتز که عموماً شکل قیاسی دارند، به دنبال ترکیب‌کردن مطالعات همگن می‌باشند. در مقابل، سنتز‌پژوهی ترکیبی که رویکرد مطالعه حاضر می‌باشد، فرایندی تفسیری است که مستلزم بررسی الگوها در داده‌ها یا تفسیر مفاهیم جهت تولید سطح بالاتری از تبیین‌ها می‌باشد. این رویکرد از سنتز را می‌توان به موزاییکی تشبیه نمود که درآن یافته‌های مطالعات برای ایجاد یک کل منسجم، در یکدیگر جای می‌گیرند. هدف در این جا خلق الگویی جدید و متفاوت می‌باشد. چنانچه روشن است، سنتز پژوهی ترکیبی یک فرایند استقرایی است.

سنتزپژوهی از منظر کوپر

سنتزپژوهی گاهی مترادف با «فراتحلیل کیفی» بکار می‌رود. در این حالت سنتزپژوهشی ترکیب مشخصه‌های ویژه‌ای از ادبیات پژوهش است. هدف این که پژوهش‌های تجربی را برای ایجاد تعمیم‌ها، ترکیب کند. سنتزپژوهی به نظریه‌های مربوط توجه دارد، پژوهشی را که پوشش می‌دهد به‌شیوه منتقدانه تحلیل می‌کند و کوشش دارد با حل تعارض‌های موجود در ادبیات پژوهش، موضوع‌های اصلی را برای پژوهش‌های آینده مشاخص نماید.

در گام نخست باید منابع و مقاله‌های مرتبط با موضوع شناسایی شود. برای این منظور می‌توان از پایگاه‌های داده معتبر مانند ساینس دایرکت، امرالد، اشپرینگر یا وب‌آوساینس استفاده کرد. داده‌های اصلی و نتایج مطالعات به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این گام کمک می‌کند تا پژوهشگر به صورتی فراگیر و نظام‌مند یک بازنگری دقیق و ژرف انجام دهد. یافته‌های پژوهشی به نوعی یکپارچه می‌شود تا پدیده مورد بررسی، نتایجی بیش از مجموع اجزایش حاصل کند.

گام بعدی دسته‌بندی کدهای شناسایی شده است. این گام مشابه با کدگذاری محوری (Axial Coding) در نظریه اشتراوس و کوربین یا کدگذاری نظری (Theoretical Coding) در نظریه گلیسر است. در این گام کدها، مقوله‌ها و مفاهیم چنان ترکیب، یکپارچه و تلخیص می‌شوند که به صورتی روشن به فهم بهتر پدیده موردمطالعه منجر شوند.

خلاصه و جمع‌بندی

سنتز پژوهی یک روش پژوهش کیفی است که در میان پژوهشگران جایگاه خود را دارد و دانشجویان دکتری به آن علاقه‌مند هستند. این روش، شکل ویژه‌ای از مرور نظام‌مند است که تنها توصیفی، آگاهی­ دهنده و یا ارزیابانه نیست، بلکه ارتباط دهنده نیز است. سنتز اشاره به شناخت یک پدیده براساس مطالعات موجود فراتر از مجموع نتایج آن مطالعات است. در این شیوه از تحلیل، پژوهشگر با ترکیب درست و هدفمند یافته‌های پژوهش‌های دیگر به معرفتی جدید و شناختی ژرف از موضوع دست پیدا می‌کند.

هدف از سنتز پژوهی تولید دانش جدید از طریق روشن ساختن روابط و تنش­ ها­ و اختلافات بین گزارشات مطالعات منفردی است که بیش از این دیده نشده­ اند. این روش شامل انتخاب هدفمند، مرور، تحلیل و ترکیب گزارشات پژوهشی دست اول در یک موضوع مشابه است. سنتز پژوهی معمولاً به نظریه­ های مرتبط توجه دارد، به تحلیل انتقادی پژوهش­ های تحت پوشش خود می ­پردازد، و برای حل تناقضات در ادبیات و همچنین شناسایی مسائل محوری برای پژوهش آتی تلاش می‌کند.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *