روش تحقیق در پایان نامه

روش تحقیق در پایان نامه

روش تحقیق در پایان نامه ، روش‌ تحقیق، یکی از مهم ترین مباحث در پژوهش بخصوص پایان نامه است. با توجه به پیشرفت روزافزون دانش و گسترش شاخه های آن، در عصر حاضر، روش تحقیق نیز دچار تغییرات زیادی شده است. بگونه ای که در شیوه های سنتی، جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسناد قدیمی انجام می گرفت. اما در طول زمان و با ورود به عصر پیشرفت تکنولوژی، روش های جدید دسترسی به اطلاعات و جمع آوری داده ها تغییر پیدا کرد. امروزه وجود پایگاه های اطلاعاتی جامع و کامل و دسترسی آسان به آخرین یافته های محققین از طریق اینترنت، کار تحقیق و پژوهش را آسان کرده است.

روش تحقیق در پایان نامه
روش تحقیق در پایان نامه – تزیسمی

فهرست مطالب

روش تحقیق در پایان نامه چیست؟

روش تحقیق در پایان نامه دارای 6 فصل اصلی است که فصل دوم از نگارش آن به معرفی روش تحقیق در انجام تحقیقات اختصاص خواهد داشت. منظور از روش تحقیق ابزار و راه حل‌های رسیدن به نتیجه در رابطه با یک مسئله خاص است و هدف از نگارش آن کمک به فهم بیشتر نتایج برای خوانندگان پایان نامه است.

روش تحقیق چیست؟

روش تحقیق روشی است برای توضیح اینکه یک محقق چگونه قصد انجام تحقیق خود را دارد. این یک برنامه منطقی و سیستماتیک برای حل یک مشکل تحقیقاتی است. روش شناسی رویکرد محقق به تحقیق را برای اطمینان از نتایج قابل اعتماد و معتبری که اهداف و مقاصد آنها را مورد توجه قرار می دهد، شرح می دهد. این شامل چه داده‌هایی است که قرار است جمع‌آوری کنند و از کجا، و همچنین نحوه جمع‌آوری و تحلیل آن‌ها.

چگونگی نگارش روش تحقیق در پایان نامه

روش تحقیق یا متودولوژی روشی است که به واسطه آن نویسنده یا دانشجو در یک مقاله یا پایان نامه اقدام به اندازه گیری و سنجش روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته می کند. در روش تحقیق دو فاکتور reliability and validity یعنی روایی و پایایی ابزار پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین معنا که تا چه اندازه روش و ابزار اندازه گیری و سنجش در تحقیق قابل اتکا و معتبر هستند تا به واسطه آن بتوان به نتایج بدست آمده اعتماد و اطمینان کرد. در بخش روش تحقیق یا متدولوژی (Methodology) باید بتوانید به این سوالات پاسخ دقیق بدهید:

1. نوع تحقیق که استفاده کرده اید چه بوده است؟ تحقیق ها انواع کمی، کیفی، بنیادی، کاربردی و غیره را شامل می شوند.

2. چطور داده های مربوط به تحقیق را جمع آوری کرده اید؟ کدامیک از روش مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده و غیره را استفاده کرده اید؟

3. چگونه و با چه روشی داده های خودتان را تجزیه و تحلیل کرده اید؟ از میان ابزارهای مختلف تحلیل آماری مانند لیزرل، اسمارت پی ال اس، اس پی اس اس و غیره کدام یک را مورد استفاده قرار داده اید؟

4. دلیل شما برای استفاده از این روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن چه بوده است؟

پاسخ به این سوالات علاوه بر درک بالا نسبت به مباحث آماری و روش تحقیق به دانش وسیعی در زمینه ادبیات موضوع در حوزه تجزیه و تحلیل آماری نیز نیازمند است. از دانشجویان مقطع دکتری انتظار می رود که تسلط بالایی به این مباحث داشته و بتوانند از ابزارهای موجود به درستی و به صورت دقیق استفاده کنند. در زمان نگارش بخش روش تحقیق یا متدولوژی در پایان نامه باید دقت کنید که این بخش نیز مانند تمامی بخش های قبلی شامل سه قسمت مقدمه، متن اصلی و نتیجه گیری می شود که ما به صورت خلاصه در این مطلب به شما می آموزیم چطور آن را نگارش کنید.

1. روش تحقیق خود را تبیین کنید (مقدمه متدولوژی پایان نامه): در اولین قسمت و مقدمه بخش متدولوژی در پایان نامه باید توضیح دهید به دنبال بررسی و ارزیابی چه موضوعی هستید و چطور قصد دارید آن را بررسی کنید. معمولا در این بخش نویسنده بیان میکند روش تحقیق مورد استفاده او در پایان نامه از نوع کمی یا کیفی است و برای مثال از ابزار گردآوری پرسشنامه یا ابزارهای دیگری برای سنجش گویه های تحقیق استفاده کرده است و منبع مورد استفاده او برای استخراج پرسشنامه یا ابزار دیگر به منظور اندازه گیری فاکتورهای مستقل و وابسته در تحقیق نمونه مقاله X بوده است. در این بخش علاوه بر مباحث ذکر شده نویسنده باید مقدماتی در مورد روایی و پایایی تحقیق را نیز ذکر کرده و نتایجی که اعتبار و موثق بودن ابزارهای تحقیق را تایید میکند، ارائه نماید.

2. نتایج اولیه مربوط به بررسی گویه ها و ارتباط بین آنها را نشان دهید (متن اصلی متدولوژی پایان نامه): متن اصلی متدولوژی در پایان نامه شامل این بخش می شود که دانشجو باید اطلاعات کلی در مورد ویژگی های دموگرافیک، بار عاملی گویه ها، بررسی اعتبار مدل، CR, AVE, HTMT، همبستگی و تمامی فاکتورهایی که نشانگر ارتباط بین گویه های تحقیق هستند را بیان کند. بخاطر داشته باشید که بیشتر آماره ها و اطلاعات موجود در این بخش در قالب جداول ارائه شده و توضیح و تفسیر همراه آنها نیز ارائه خواهد شد.

3. ارزیابی نتایج بدست آمده و ارائه تفسیر آماری (نتیجه گیری متدولوژی پایان نامه): تحلیل و ارزیابی نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیات تحقیق و اثبات و رد کردن آنها در بخش نتیجه گیری متدولوژی در پایان نامه انجام می شود. در این بخش باید تفسیر کنید که با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل آماری تا چه اندازه پژوهش شما توانسته است روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را کشف کرده و فرضیات را اثبات یا رد کند.

انواع روش تحقیق در پایان نامه

روش تحقیقات معمولاً بسته به فاکتورهای مختلف به گروه‌های مختلفی تقسیم خواهد شد:

انواع روش تحقیق در پایان نامه از نظر هدف

تحقیقات بسته به هدف خود به 3 گروه بنیادی، کاربردی و اقدام پژوهی تقسیم می‌شوند.

تحقیق بنیادی
تحقیقات بنیادی یا تحقیقات محض به تحقیقاتی گفته می‌شود که به طور مستقیم روی یک موضوع کاربردی تمرکز نمی‌کنند و تنها علم و سواد جامعه علمی را در یک زمینه تخصصی بالا می‌برند. نتایج این تحقیقات معمولاً به طور غیر مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب که تحقیقات کاربردی و عملی توسط محققان آینده، از نتایج این تحقیقات بهره مند خواهند شد.

تحقیق کاربردی
تحقیقات کاربردی به تحقیقاتی اطلاق می‌شود که به طور مستقیم بر روی یک موضوع کاربردی و عملی تمرکز می‌کنند و به دنبال یافتن راه حل‌هایی برای مشکلات حاضر هستند. این تحقیقات معمولاً بر پایه تحقیقات بنیادی انجام شده توسط محققان پیشین انجام می‌گیرد.

تحقیق اقدام پژوه
تحقیقات اقدام پژوه نیز تحقیقاتی هستند که روی یک موضوع و شرایط خاص متمرکز می‌شوند و به دنبال یافتن راه حل برای آن هستند.

روش تحقیق در پایان نامه
روش تحقیق در پایان نامه – تزیسمی

انواع روش تحقیق در پایان نامه از نظر نحوه گردآوری اطلاعات

تحقیقات بسته به نحوه جمع آوری داده به 2 گروه توصیفی و آزمایشی تقسیم می‌شوند.

تحقیق توصیفی

روش تحقیق توصیفی خود به 4 دسته تحقیقات پیمایشی، تحقیقات همبستگی، تحقیقات اقدام پژوهشی و تحقیقات علی پس از وقوع تقسیم می‌شود.

منظور از تحقیق پیمایشی تحقیقی است که برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری به کار گرفته می‌شود و به 3 روش مقطعی، طولی و روش دلفی انجام می‌گیرد. روش مقطعی بررسی یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی به خصوص و روش طولی نیز بررسی یک صفت در طول یک بازه زمانی را در بر می‌گیرد. منظور از روش دلفی بررسی اتفاق نظر جمعی از اعضا در رابطه با یک اتفاق خاص است.

در تحقیقات همبستگی رابطه بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق مشخص می‌شود.

تحقیقات اقدام پژوهشی مربوط به توصیف شرایط یا پدیده‌های مربوط به یک فرایند را شامل می‌شوند.

و در نهایت تحقیقات علی به تحقیقاتی گفته می‌شود که در آن محقق به بررسی علل مربوط به متغیر وابسته می‌پردازد.

تحقیق آزمایشی

تحقیقات آزمایشی نیز به 3 نوع آزمایشگاهی، میدانی و طبیعی تقسیم می‌شود.

تحقیقات آزمایشگاهی به تحقیقاتی اطلاق می‌شود که آزمایش در یک محیط کاملاً تحت کنترل و با توانایی ثابت نگه داشتن سایر متغیرها انجام می‌شود.

منظور از تحقیقات میدانی تحقیقاتی هستند که محقق تنها توانایی کنترل برخی از متغیرهای تأثیرگذار را دارد.

تحقیقات طبیعی نیز تحقیقاتی هستند که معمولاً پس از وقوع برخی اتفاقات طبیعی مانند سیل و زلزله انجام می‌گیرند و قصد اندازه‌گیری تلفات حادثه و بررسی واکنش افراد را دارند.

انواع روش تحقیق در پایان نامه از نظر موضوع

تحقیقات بسته به موضوع، سؤالات و دامنه پژوهش به 2 گروه میدانی و آزمایشگاهی تقسیم می‌شوند.

تفاوت تحقیقات میدانی و آزمایشگاهی همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، به توانایی محقق در رابطه با کنترل متغیرهای تأثیرگذار بر نتیجه مربوط است. در تحقیقات آزمایشگاهی تمامی متغیرهای تأثیرگذار کنترل می‌شود، در حالی که در تحقیقات میدانی محقق تنها قادر است برخی از آنها را تحت کنترل درآورد.

انواع روش تحقیق در پایان نامه از نظر زمان

تحقیقات بسته به زمان مد نظر تحقیقات به 2 گروه گذشته نگر و آینده نگر تقسیم می‌شوند.

تحقیقات گذشته نگر

این تحقیقات به بررسی اثرات و پیامدهای احتمالی اتفاقی می‌پردازند که در گذشته اتفاق افتاده است و اثرات آن در حال حاضر قابل مشاهده است.

تحقیقات آینده نگر

در این نوع از تحقیقات محقق به بررسی اثرات احتمالی یک حادثه و پیامدهای آن در آینده خواهد پرداخت.

آیا تا به حال تجربه استفاده از انواع روش تحقیق در پایان نامه را داشته‌‍‌اید؟ از کدام نوع روش تحقیق در پایان نامه خود استفاده کرده‌اید و چرا؟ نظرات و تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *