تعریف آزمون فرضیه

تعریف آزمون فرضیه

تعریف آزمون فرضیه ، آزمایش فرضیه ده ها سال است که وجود داشته و کاربردهای مختلفی دارد. چندین حوزه شغلی از آزمون فرضیه ها از جمله بازاریابی، مهندسی، دولت، داروشناسی، آموزش، محیط زیست و موارد دیگر استفاده می کنند. درک اصول اولیه آزمون فرضیه صرف نظر از مسیر شغلی انتخابی شما مفید است.

در این مقاله تست فرضیه، نحوه استفاده از آن را توضیح می دهیم و مثال واضحی از آزمون ارائه می دهیم.

تعریف آزمون فرضیه
تعریف آزمون فرضیه – تزیسمی

فهرست مطالب

فرضیه چیست؟- تعریف آزمون فرضیه

فرضیه یک توضیح پیشنهادی است که بر اساس شواهد محدود به عنوان نقطه شروعی برای ارزیابی بیشتر است. یک فرضیه نیز به عنوان یک حدس تحصیلی توصیف می شود و عبارتی است که می تواند از نظر علمی آزمایش شود. هنگام نوشتن یک فرضیه، باید از قالب کلی «اگر/آنگاه» پیروی کنید. در زیر چند نمونه از اینکه یک گزاره فرضیه چگونه باید باشد آورده شده است.

. اگر روغن اکالیپتوس کک‌ها را دفع می‌کند، نگه داشتن روغن روی گربه باعث دور شدن کک‌ها می‌شود.
. اگر خوردن شکر باعث مشکلات دندانی می شود، افرادی که شیرینی زیاد می خورند دندان های بدی دارند.
. اگر قورباغه ها از طریق پوست نفس می کشند، دیگر هیچ فایده ای برای بینی ندارند.

آزمون فرضیه چیست؟- تعریف آزمون فرضیه

آزمون فرضیه روش رسمی است که آماردانان برای آزمایش اینکه آیا یک فرضیه قابل قبول است یا خیر استفاده می کنند. برای تشخیص اینکه آیا فرضیه اولیه درست است یا خیر استفاده می شود.

اشکال آزمون فرضیه برای اولین بار در دهه 1700 توسط افرادی به نام جان آربوتنوت و پیر سیمون لاپلاس استفاده شد. هر دوی آنها نسبت جنسی انسان را در بدو تولد تجزیه و تحلیل کردند. در دنیای مدرن، آزمون فرضیه به طور مکرر در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین یک روش مهم در بازاریابی آنلاین است.

نمونه‌ای از آزمون فرضیه‌ای که در بازاریابی آنلاین استفاده می‌شود، ارزیابی عملکرد کلیکی در دو کمپین بازاریابی مختلف است. هدف از این آزمایش تعیین این است که آیا تفاوت قابل توجهی در نرخ کلیک بین کمپین 1 و کمپین 2 وجود دارد یا خیر.

برای تعیین این، یک آزمون انتخاب می شود و سپس نتایج از یک فرمول خاص محاسبه می شود. بر اساس نتایج دو کمپین، یک نتیجه‌گیری از نتایج حاصل می‌شود و مشخص می‌کنید که آیا تفاوت معناداری بین این دو کمپین وجود دارد یا خیر.

انواع فرضیه ها- تعریف آزمون فرضیه

هفت نوع فرضیه اصلی وجود دارد:

. فرضیه ساده: یک فرضیه ساده نشان دهنده رابطه بین دو متغیر، یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته است.
. فرضیه پیچیده: فرضیه پیچیده رابطه بین دو یا چند متغیر مستقل و دو یا چند متغیر وابسته را منعکس می کند.
. فرضیه کاری یا تحقیق: فرضیه کاری یک راه حل پیشنهادی برای یک مسئله است تا زمانی که بتوان تحقیقات بیشتری انجام داد یا ایده بهتری به ذهن خطور کرد.
. فرضیه صفر: فرضیه صفر فرضیه ای است که بیان می کند هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد.
. فرضیه جایگزین: فرضیه جایگزین بیان می کند که بین دو متغیر رابطه وجود دارد. برعکس فرضیه صفر است.
. فرضیه منطقی: فرضیه منطقی فرضیه ای است که با شواهد منطقی تأیید می شود.
. فرضیه آماری: فرضیه آماری فرضیه ای است که از نظر آماری تأیید می شود. یک روش استنتاج آماری است.

چگونه یک فرضیه را آزمایش کنیم- تعریف آزمون فرضیه

محققان معمولاً هنگام مقایسه دو یا چند گروه از آزمون فرضیه استفاده می کنند. چهار مرحله آزمون فرضیه عبارتند از:

1. فرضیه صفر را مشخص کنید

یک فرضیه صفر تلاش می کند تا نشان دهد که هیچ گونه تغییری بین متغیرها وجود ندارد، یا اینکه یک متغیر منفرد با میانگین آن تفاوتی ندارد. این بیانیه عدم تأثیر بین دو یا چند عامل یا گروه است. در صورت انجام مطالعات پژوهشی، محققان معمولاً علاقه مند به رد فرضیه صفر هستند.

2. فرضیه جایگزین را مشخص کنید

فرضیه جایگزین برعکس فرضیه صفر است. بیان می کند که بین این دو متغیر تفاوت وجود دارد. اغلب، محققان علاقه مند به اثبات فرضیه جایگزین هستند.

3. سطح اهمیت را تنظیم کنید

سطح معناداری احتمال رد فرضیه صفر در صورت صحت است. سطح معنی داری معمولاً 0.05 تنظیم می شود.

4. آمار آزمون و P-value مربوطه را محاسبه کنید

آمار آزمون با استفاده از یک فرمول با میانگین و انحراف محاسبه می شود. آمار آزمون معمولاً ارتباط بین متغیرها را بررسی می کند یا گروه ها را با هم مقایسه می کند. P-value از نتیجه آماری آزمون تعیین می شود. P-value احتمال یافتن نتایج مشاهده شده زمانی است که فرضیه صفر درست باشد.

نحوه تفسیر نتایج آزمون فرضیه

نحوه تفسیر نتایج آزمون فرضیه به این صورت است:

1. نتایج آزمون را ارزیابی کنید و قانون تصمیم خود را اعمال کنید.
2. بسته به مقدار آماره آزمون، فرضیه صفر را رد یا قبول کنید.

نمونه آزمون فرضیه

فرض کنید می خواهید قدرت درمانی اسانس نعناع را آزمایش کنید. آزمون فرضیه به صورت زیر خواهد بود:

1. فرضیه صفر را بیان کنید. اسانس نعناع فلفلی بر علائم اضطراب تأثیر نمی گذارد.
2. فرضیه جایگزین را بیان کنید. اسانس نعناع فلفلی علائم اضطراب را کاهش می دهد.
3. سطح اهمیت را تنظیم کنید. سطح معنی داری .25 است. سطح 25/0 شانس بهتری در اثبات فرضیه جایگزین می دهد.
4. مقدار P را محاسبه کنید. مقدار P 0.05 است.

نتیجه گیری آزمون فرضیه

به یک گروه از افراد اسانس نعناع و به گروه دیگر دارونما داده شد. اعضای هر دو گروه خود سطوح اضطراب خود را گزارش می دهند و تفاوت بین گروه ها با P-value 0.05 از نظر آماری معنی دار است. P-value بسیار کمتر از سطح معنی داری 0.25 است. نتیجه گیری می شود که مطالعه از فرضیه جایگزین پشتیبانی می کند. اسانس نعناع می تواند علائم اضطراب را کاهش دهد.

مزایای آزمون فرضیه

کارمندان باید بدانند که چگونه تصمیمات آنها بر کسب و کارشان تأثیر می گذارد. قبل از هر تصمیمی، یک کارمند می تواند تصمیمات خود را در آزمون های فرضیه آزمایش کند و نسبت به تصمیمات خود اطمینان بیشتری داشته باشد.

آزمون فرضیه همچنین راهی را برای کارمندان فراهم می کند تا داده های خود را به درستی تجزیه و تحلیل کنند. استفاده از آزمون‌های فرضیه به تصمیم‌گیری در زمینه‌هایی مانند بودجه بازاریابی، نحوه تأثیر قیمت‌ها بر مشتریان، هزینه جذب مشتری، تعیین مکان کسب‌وکار و موارد دیگر کمک می‌کند.

تعریف آزمون فرضیه
تعریف آزمون فرضیه – تزیسمی

انجام آزمون فرضیه

روش کلی برای انجام آزمون فرضیه این است که فرضیه صفر را درست فرض کنیم. سپس با توجه به شرایط فرض صفر، احتمال وقوع آمار آزمون را پیدا می کنیم. اگر این مقدار کمتر از یک درصد معین باشد که به سطح معنی داری ( ) معروف است، می توانیم فرضیه صفر را رد کنیم. در غیر این صورت، ما شواهد کافی برای رد باطل نداریم. توجه: گاهی اوقات مردم می گویند “ما باطل را می پذیریم” که کاملاً دقیق نیست اما گاهی اوقات پذیرفته می شود.

سطح معنی داری همیشه در شروع آزمون بیان می شود اما معمولاً 5٪ است.

همچنین می توان از ما خواسته شد که ناحیه بحرانی و مقادیر یک توزیع احتمال را پیدا کنیم. منطقه بحرانی به عنوان ناحیه (های) توزیع احتمال تعریف می شود که اگر آمار آزمون در داخل آن قرار گیرد، فرضیه صفر رد می شود. مقدار بحرانی اولین مقداری است که در این منطقه قرار می گیرد. در یک آزمایش یک دنباله، یک ناحیه / مقدار بحرانی خواهیم داشت، در حالی که، در آزمون دو دنباله، دو عدد از هر کدام وجود خواهد داشت، زیرا باید هر دو انتهای توزیع را در نظر بگیریم.

آزمون فرضیه | راهنمای گام به گام با مثال های آسان

مرحله 1: فرضیه صفر و جایگزین خود را بیان کنید

پس از توسعه فرضیه تحقیق اولیه خود (پیش بینی که می خواهید بررسی کنید)، مهم است که آن را به عنوان یک فرضیه صفر (Ho) و جایگزین (Ha) مجدداً بیان کنید تا بتوانید آن را به صورت ریاضی آزمایش کنید.

فرضیه جایگزین معمولاً فرضیه اولیه شماست که رابطه بین متغیرها را پیش بینی می کند. فرضیه صفر پیش بینی عدم رابطه بین متغیرهای مورد علاقه شما است.

مرحله 2: جمع آوری داده ها

برای اینکه یک آزمون آماری معتبر باشد، انجام نمونه گیری و جمع آوری داده ها به روشی که برای آزمون فرضیه شما طراحی شده است، مهم است. اگر داده‌های شما نماینده نیستند، نمی‌توانید استنباط آماری در مورد جمعیت مورد نظر خود داشته باشید.

مرحله 3: انجام یک آزمون آماری

آزمون‌های آماری مختلفی وجود دارد، اما همه آنها بر اساس مقایسه واریانس درون گروهی (تفاوت واریانس درون گروهی) در مقابل واریانس بین گروهی (تفاوت دسته‌ها با یکدیگر) است.

اگر واریانس بین گروهی به اندازه کافی بزرگ باشد که همپوشانی کمی بین گروه ها وجود داشته باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد، آزمون آماری شما با نشان دادن مقدار p پایین آن را منعکس می کند. این بدان معنی است که بعید است که اختلافات بین این گروه ها تصادفی باشد.

از طرف دیگر، اگر واریانس درون گروهی بالا و واریانس بین گروهی کم وجود داشته باشد، آزمون آماری شما آن را با مقدار p بالا منعکس خواهد کرد. این بدان معنی است که احتمال دارد هر تفاوتی که بین گروه ها اندازه گیری می کنید به دلیل شانس باشد.

انتخاب آزمون آماری شما بر اساس نوع متغیرها و سطح اندازه گیری داده های جمع آوری شده شما خواهد بود.

مرحله 4: تصمیم بگیرید که آیا فرضیه صفر خود را رد کنید یا رد کنید

بر اساس نتیجه آزمون آماری خود، باید تصمیم بگیرید که آیا فرضیه صفر خود را رد کنید یا رد کنید.

در بیشتر موارد شما از p-value تولید شده توسط آزمون آماری برای هدایت تصمیم خود استفاده خواهید کرد. و در بیشتر موارد، سطح اهمیت از پیش تعیین شده شما برای رد فرضیه صفر 0.05 خواهد بود – یعنی زمانی که احتمال کمتر از 5% وجود دارد که در صورت صحت فرضیه صفر، این نتایج را مشاهده کنید.

در برخی موارد، محققان سطح محافظه‌کارانه‌تری از اهمیت را انتخاب می‌کنند، مانند 0.01 (1%). این امر خطر رد نادرست فرضیه صفر (خطای نوع I) را به حداقل می رساند.

مرحله 5: یافته های خود را ارائه دهید

نتایج آزمون فرضیه ها در بخش نتایج و بحث مقاله، پایان نامه یا پایان نامه شما ارائه می شود.

در بخش نتایج باید خلاصه‌ای از داده‌ها و خلاصه‌ای از نتایج آزمون آماری خود را ارائه دهید (به عنوان مثال، تفاوت تخمین زده شده بین میانگین گروه و مقدار p مرتبط). در بحث، می توانید در مورد اینکه آیا فرضیه اولیه شما توسط نتایج شما تأیید شده است یا خیر، بحث کنید.

در زبان رسمی آزمون فرضیه، در مورد رد یا عدم رد فرضیه صفر صحبت می کنیم. احتمالاً در تکالیف آماری از شما خواسته می شود که این کار را انجام دهید.

آزمون فرضیه و کاربرد آن در موارد دیگر

آزمون فرضیه در آمار و تحلیل داده‌ها در بسیاری از زمینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله در علوم اجتماعی، روانشناسی، آموزش، اقتصاد، و بسیاری زمینه‌های دیگر.

در علوم اجتماعی، آزمون فرضیه برای بررسی روابط بین متغیرهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در یک پژوهش اجتماعی ممکن است بخواهیم بررسی کنیم که آیا تحصیلات یک فرد تأثیری بر درآمد وی دارد یا خیر. در اینجا، فرض صفر ما این است که تحصیلات فرد هیچ تأثیری بر درآمد وی ندارد و فرض جایگزین ما این است که تحصیلات فرد تأثیری بر درآمد وی دارد.

در روانشناسی، آزمون فرضیه برای بررسی تأثیر یک عامل خاص بر رفتار و روانشناسی افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در یک پژوهش روانشناسی ممکن است بخواهیم بررسی کنیم که آیا یک داروی خاص تأثیری بر کاهش اضطراب در افراد دارد یا خیر.

در اینجا، فرض صفر ما این است که داروی خاص هیچ تأثیری بر کاهش اضطراب در افراد ندارد و فرض جایگزین ما این است که داروی خاص تأثیری بر کاهش اضطراب در افراد دارد. همچنین، آزمون فرضیه در آموزش و پژوهش‌های آموزشی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال، ممکن است بخواهیم بررسی کنیم که آیا یک روش آموزش جدید تأثیری بر بهبود عملکرد دانش‌آموزان دارد یا خیر. در اینجا، فرض صفر ما این است که روش آموزش جدید هیچ تأثیری بر بهبود عملکرد دانش‌آموزان ندارد و فرض جایگزین ما این است که روش آموزش جدید تأثیری بر بهبود عملکرد دانش‌آموزان دارد.

بنابراین، آزمون فرضیه در بسیاری از زمینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و به ما کمک می‌کند تا با استفاده از داده‌های موجود، فرضیات خود را بررسی کرده و تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأثیر یک عامل خاص بر یک متغیر خاص را براساس داده‌های قابل اعتماد انجام دهیم.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *