تحقیق ترکیبی چیست؟

تحقیق ترکیبی چیست؟

تحقیق ترکیبی چیست؟ ، تحقیق با روش‌های ترکیبی امروزه روشی محبوب برای تحقیق است که با استفاده از ترکیبی از داده های کمی و داده های کیفی امکان کاوش عمیق‌تر یک سؤال تحقیق را فراهم می‌کند.

با ترکیب داده‌های کمی و کیفی، تحقیق با روش‌های ترکیبی امکان کاوش کامل‌تر یک سؤال پژوهشی را فراهم می‌کند. می تواند به پرسش های پژوهشی پیچیده ای پاسخ دهد که با تحقیق کیفی یا کمی قابل حل نیستند.

تحقیق ترکیبی چیست؟
تحقیق ترکیبی چیست؟ – تزیسمی

فهرست مطالب

تحقیق ترکیبی چیست؟

روش تحقیق ترکیبی عناصر دو نوع تحقیق را ترکیب می کند: کمی و کیفی.

داده های کمی از طریق استفاده از نظرسنجی ها و آزمایش ها جمع آوری می شوند، به عنوان مثال، حاوی معیارهای عددی مانند سن، امتیاز و درصد.

داده‌های کیفی شامل معیارهای غیر عددی مانند باورها، انگیزه‌ها، نگرش‌ها و تجربیات است که اغلب از طریق مصاحبه و تحقیقات گروهی متمرکز برای دستیابی به درک عمیق‌تری از یک سؤال یا پدیده تحقیق به دست می‌آید.

پژوهش با روش های ترکیبی اغلب در علوم رفتاری، بهداشتی و اجتماعی استفاده می شود، زیرا امکان جمع آوری داده های عددی و غیر عددی را فراهم می کند.

زمان استفاده از روش های ترکیبی تحقیق- تحقیق ترکیبی چیست؟

زمانی که داده های کمی یا کیفی به تنهایی نمی توانند به اندازه کافی به یک سوال تحقیق پاسخ دهند، تحقیق با روش های ترکیبی یک انتخاب عالی است. با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های کمی و کیفی در یک مطالعه، می‌توانید نتایج معناداری بیشتری کسب کنید.

دلایل متعددی وجود دارد که چرا تحقیق با روش های ترکیبی می تواند سودمند باشد، از جمله تعمیم پذیری، زمینه سازی و اعتبار.

به عنوان مثال، فرض کنید در حال انجام یک نظرسنجی در مورد ترجیحات مصرف کننده برای یک محصول خاص هستید. شما می‌توانید فقط داده‌های کمی را جمع‌آوری کنید، مانند اینکه چند نفر هر محصول را ترجیح می‌دهند و جمعیت آن‌ها. یا می‌توانید داده‌های کمی خود را با داده‌های کیفی، مانند مصاحبه‌ها و گروه‌های متمرکز، تکمیل کنید تا درک بهتری از اینکه چرا مردم یک محصول را بر محصول دیگر ترجیح می‌دهند، داشته باشید.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که روش تحقیق ترکیبی تنها به معنای جمع آوری هر دو نوع داده نیست. بلکه مستلزم در نظر گرفتن دقیق رابطه بین این دو و انعطاف پذیری روش است.

ممکن است با ترکیب داده های کمی و کیفی نتایج متفاوت یا حتی متناقضی پیدا کنید. این بر عهده محقق است که نتایج را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و آنها را در چارچوب سؤال تحقیق در نظر بگیرد تا نتیجه‌گیری معنادار حاصل شود.

هنگام طراحی یک مطالعه ترکیبی، مهم است که رویکرد تحقیق، سؤالات تحقیق و داده های موجود را در نظر بگیرید. به این فکر کنید که چگونه می توانید از تکنیک های مختلف برای ادغام داده ها برای ارائه پاسخ به سؤال تحقیق خود استفاده کنید.

طرح تحقیق ترکیبی- تحقیق ترکیبی چیست؟

طرح تحقیق ترکیبی روشی برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های کمی و کیفی در یک مطالعه واحد است.

طراحی های ترکیبی امکان انعطاف پذیری روش را فراهم می کند و می تواند نتایج متفاوت و حتی متناقضی ارائه دهد. نمونه هایی از طرح های تحقیق با روش های ترکیبی شامل موازی همگرا، ترتیبی توضیحی و ترتیبی اکتشافی است.

با ادغام داده‌ها از منابع کمی و کیفی، محققان می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در مورد موضوع تحقیق خود به دست آورند. برای مثال، مطالعه‌ای که به تأثیر فناوری بر یادگیری می‌پردازد، می‌تواند از نظرسنجی برای اندازه‌گیری داده‌های کمی در مورد استفاده دانش‌آموزان از فناوری در کلاس درس استفاده کند. در عین حال، مصاحبه ها یا گروه های متمرکز می توانند داده های کیفی در مورد تجربیات و نظرات دانش آموزان ارائه دهند.

انواع طرح های تحقیق به روش ترکیبی- تحقیق ترکیبی چیست؟

محققان اغلب تلاش می کنند تا تحقیق با روش های ترکیبی را در عمل پیاده کنند، زیرا چالش برانگیز است و می تواند منجر به سوگیری تحقیقاتی شود. اگرچه تحقیق با روش های ترکیبی می تواند تفاوت ها یا نتایج متضاد بین مطالعات را آشکار کند، اما می تواند انعطاف پذیری روش را نیز ارائه دهد.

طراحی یک مطالعه ترکیبی را می توان به چهار نوع تقسیم کرد: موازی همگرا، تعبیه شده، ترتیبی توضیحی و ترتیبی اکتشافی.

موازی همگرا

طراحی موازی همگرا زمانی است که جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی به طور همزمان اتفاق می افتد و به طور جداگانه تجزیه و تحلیل می شود. هدف این طراحی ایجاد مجموعه‌هایی از داده‌های متقابل منحصر به فرد است که یکدیگر را مطلع می‌کنند.

برای مثال، ممکن است با افرادی که در یک محله زندگی می‌کنند مصاحبه کنید و در عین حال یک نظرسنجی نیز از همان افراد انجام دهید تا میزان رضایت آنها را از آن منطقه مشخص کنید.

طراحی تعبیه شده

طراحی تعبیه شده زمانی است که داده های کمی و کیفی به طور همزمان جمع آوری می شوند، اما داده های کیفی در داده های کمی جاسازی می شوند. این طرح زمانی به بهترین وجه استفاده می‌شود که می‌خواهید روی داده‌های کمی تمرکز کنید، اما هنوز باید بدانید که چگونه داده‌های کیفی آن را بیشتر توضیح می‌دهند.

به عنوان مثال، می‌توانید از دانش‌آموزان درباره نظراتشان در مورد یک پلتفرم یادگیری آنلاین نظرسنجی کنید و مصاحبه‌های فردی انجام دهید تا بینش بیشتری در مورد پاسخ‌های آنها به دست آورید.

طراحی ترتیبی توضیحی

در یک طرح متوالی توضیحی، ابتدا داده های کمی و سپس داده های کیفی جمع آوری می شوند. این طرح زمانی استفاده می شود که بخواهید مجموعه ای از داده های کمی را با اطلاعات کیفی اضافی توضیح دهید.

یک نمونه از این موارد این است که شما از کارکنان یک شرکت در مورد رضایت آنها از شغلشان نظرسنجی کنید و سپس مصاحبه هایی انجام دهید تا اطلاعات بیشتری در مورد اینکه چرا آنها به این شیوه پاسخ دادند، به دست آورید.

طراحی متوالی اکتشافی

طراحی متوالی اکتشافی ابتدا داده های کیفی و سپس داده های کمی را جمع آوری می کند. این نوع تحقیق با روش‌های ترکیبی زمانی استفاده می‌شود که هدف بررسی موضوعی قبل از جمع‌آوری داده‌های کمی باشد.

نمونه ای از این می تواند مطالعه نحوه تعامل والدین با فرزندان خود از طریق انجام مصاحبه و سپس استفاده از نظرسنجی برای بررسی و اندازه گیری بیشتر این تعاملات باشد.

ادغام داده ها در مطالعات روش های ترکیبی می تواند چالش برانگیز باشد، اما با برنامه ریزی دقیق می توان آن را با موفقیت انجام داد.

مهم نیست که چه نوع طرحی را انتخاب می کنید، درک و به کارگیری این اصول می تواند به شما کمک کند تا از تحقیقات خود نتایج معناداری بگیرید.

تحقیق ترکیبی چیست؟
تحقیق ترکیبی چیست؟ – تزیسمی

نقاط قوت تحقیق با روش های ترکیبی- تحقیق ترکیبی چیست؟

طرح‌های تحقیقاتی ترکیبی، نقاط قوت داده‌های کمی و کیفی را ترکیب می‌کنند، نتایج کیفی را با داده‌های کمی عمیق‌تر و غنی می‌کنند و یافته‌های کمی را با داده‌های کیفی اعتبار می‌بخشند. این روش در طراحی تحقیق، ترکیب نظریه و آزمون فرضیه، انعطاف‌پذیری بیشتری را ارائه می‌دهد و کمتر به رشته‌ها و پارادایم‌های تحقیقاتی تثبیت شده وابسته است.

مطالعه ای را مثال بزنید که تأثیر ورزش بر سلامت روان را بررسی می کند. تحقیق با روش های ترکیبی امکان نگاهی جامع به موضوع را از زوایای مختلف فراهم می کند.

محققان می‌توانند با جمع‌آوری داده‌های کمی از طریق نظرسنجی‌ها شروع کنند تا دیدی کلی از سطح فعالیت بدنی و سلامت روان شرکت‌کنندگان به دست آورند. مصاحبه های کیفی به دنبال این خواهد بود تا پویایی های اساسی تجربیات شرکت کنندگان از ورزش، فعالیت بدنی و سلامت روان را با جزئیات بیشتر بررسی کنند.

از طریق یک رویکرد ترکیبی، محققان می توانند به راحتی نتایج خود را برای درک بهتر پدیده به عنوان یک کل مقایسه و مقایسه کنند.

علاوه بر این، تحقیق با روش های ترکیبی زمانی مفید است که نتایج متناقض یا متفاوت در مطالعات مختلف وجود داشته باشد. با ترکیب داده‌های کمی و کیفی، تحقیق با روش‌های ترکیبی می‌تواند بینش‌هایی را درباره دلیل وجود این تفاوت‌ها ارائه دهد.

به عنوان مثال، اگر یک نظرسنجی کمی یک نتیجه را به همراه داشته باشد در حالی که یک مصاحبه کیفی نتیجه دیگری را به همراه داشته باشد، تحقیق با روش های ترکیبی می تواند به شناسایی عوامل موثر بر این تفاوت ها با یکپارچه سازی داده ها از هر دو منبع کمک کند.

به طور کلی، طرح‌های تحقیق با روش‌های ترکیبی طیف وسیعی از مزیت‌ها را برای مطالعه پدیده‌های پیچیده ارائه می‌دهند. آنها می توانند بینشی در مورد عناصر مختلف یک پدیده به روش هایی ارائه دهند که با داده های کمی یا کیفی به تنهایی امکان پذیر نیست. علاوه بر این، آنها به محققان اجازه می‌دهند تا داده‌ها را از منابع متعدد ادغام کنند تا به درک عمیق‌تری از پدیده مورد نظر دست یابند.

چالش های تحقیق با روش های ترکیبی- تحقیق ترکیبی چیست؟

تحقیق با روش های ترکیبی کار فشرده است و اغلب به تیم های بین رشته ای از محققان برای همکاری نیاز دارد. همچنین این پتانسیل هزینه بیشتری نسبت به انجام یک مطالعه کیفی یا کمی دارد.

تفسیر نتایج تحقیق با روش های ترکیبی می تواند مشکل باشد، زیرا می تواند نتایج متناقض یا متفاوتی را در بر داشته باشد. محققان باید راه هایی برای مقایسه سیستماتیک نتایج حاصل از منابع و روش های مختلف برای جلوگیری از سوگیری پیدا کنند.

به عنوان مثال، موقعیتی را تصور کنید که در آن تیمی از محققین از یک طرح متوالی توضیحی برای مطالعه روش های ترکیبی خود استفاده کرده اند. پس از جمع‌آوری داده‌ها از هر دو مرحله کمی و کیفی، تیم متوجه شد که دو مجموعه داده نتایج متفاوتی ارائه می‌دهند. این می تواند برای تیم چالش برانگیز باشد، زیرا آنها اکنون باید تصمیم بگیرند که چگونه به طور موثر این دو نوع داده را ادغام کنند تا به نتایج معنادار برسند. تیم باید انعطاف پذیری روش را شناسایی کند و هنگام ادغام داده ها استراتژیک باشد تا از نتایج متناقض نتیجه گیری کند.

چارچوب های پیشرفته در تحقیق با روش های ترکیبی- تحقیق ترکیبی چیست؟

تحقیقات روش های ترکیبی ابزارهای قدرتمندی را برای بررسی فرآیندها و سیستم های پیچیده، مانند بهداشت و مراقبت های بهداشتی ارائه می دهد.

علاوه بر سه طرح پایه ترکیبی – ترتیبی اکتشافی، ترتیبی توضیحی، و موازی همگرا – می توانید از یکی از چهار چارچوب پیشرفته برای گسترش طرح های تحقیق با روش های ترکیبی استفاده کنید. اینها شامل چند مرحله ای، مداخله، مطالعه موردی و مشارکتی است.

چند مرحله ای

این چارچوب روش‌های جمع‌آوری داده‌های کمی و کیفی را در مراحل مختلف ترکیب می‌کند تا دیدگاه دقیق‌تری از سؤال تحقیق جمع‌آوری کند. نمونه‌ای از این مطالعه‌ای است که ابتدا یک نظرسنجی آنلاین برای جمع‌آوری داده‌های اولیه دارد و پس از آن مصاحبه‌های عمیق برای کسب بینش بیشتر انجام می‌شود.

مداخله

این طراحی شامل جمع آوری داده های کمی و سپس انجام اقدام، معمولاً در قالب یک برنامه مداخله یا مداخله است. نمونه‌ای از این می‌تواند یک تیم تحقیقاتی باشد که داده‌های گروهی از شرکت‌کنندگان را جمع‌آوری می‌کند، آن‌ها را ارزیابی می‌کند و سپس یک برنامه مداخله را بر اساس یافته‌های خود اجرا می‌کند.

مطالعه موردی

این از هر دو روش تحقیق کیفی و کمی برای تجزیه و تحلیل یک مورد استفاده می کند. محقق برای درک عوامل مؤثر بر آن مورد خاص را به تفصیل بررسی خواهد کرد. نمونه ای از این می تواند مطالعه یک سازمان تجاری خاص برای درک پویایی ها و فرهنگ سازمانی در سازمان باشد.

مشارکتی

این نوع تحقیق بر مشارکت شرکت کنندگان در فرآیند تحقیق متمرکز است. این شامل مشارکت فعال شرکت کنندگان در تدوین و توسعه سؤالات تحقیق، جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل است.

نمونه ای از این می تواند مطالعه ای باشد که شامل تشکیل گروه های متمرکز با شرکت کنندگانی است که به طور فعال سؤالات تحقیق را توسعه می دهند و سپس در طی مراحل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها بازخورد ارائه می دهند.

انعطاف‌پذیری طرح‌های تحقیق با روش‌های ترکیبی به این معنی است که محققان می‌توانند هر ترکیبی از چهار چارچوب ذکر شده در بالا و سایر روش‌ها، مانند موازی همگرا، ترتیبی توضیحی و ترتیبی اکتشافی را متناسب با نیازهای خاص خود انتخاب کنند.

از طریق انعطاف پذیری این روش، محققان می توانند دیدگاه های متعددی را به دست آورند و نتایج متفاوت یا حتی متناقض را هنگام یکپارچه سازی داده ها کشف کنند.

وقتی صحبت از یکپارچه سازی در سطح روش ها می شود، چهار رویکرد وجود دارد.

. اتصال شامل جمع آوری داده های کیفی و کمی در طول مراحل مختلف تحقیق است.
. ساختمان شامل جمع آوری داده های کمی و کیفی در یک فاز است.
. ادغام شامل جمع آوری همزمان داده های کیفی و کمی است.
. جاسازی شامل گنجاندن داده های کیفی در یک مطالعه کمی یا بالعکس است.

تحقیق ترکیبی چیست؟
تحقیق ترکیبی چیست؟ – تزیسمی

تکنیک های یکپارچه سازی داده ها در مطالعات روش ترکیبی- تحقیق ترکیبی چیست؟

ادغام داده‌ها گام مهمی در طرح‌های تحقیقاتی ترکیبی است. این به محققان اجازه می دهد تا درک بیشتری از تحقیقات خود به دست آورند و به فرآیند یکپارچه سازی اعتبار می بخشد. سه تکنیک اصلی برای یکپارچه‌سازی داده‌ها در مطالعات روش‌های ترکیبی وجود دارد: پروتکل مثلث‌سازی، دنبال کردن یک رشته، و ماتریس روش‌های ترکیبی.

پروتکل مثلث سازی

این روش یکپارچه سازی روش های مختلف را با نتایج متفاوت یا متضاد ترکیب می کند تا یک پاسخ واحد ایجاد کند.

به عنوان مثال، اگر محققی بخواهد بداند نوجوانان از گوش دادن به چه نوع موسیقی لذت می برند، ممکن است از یک نظرسنجی از 1000 نوجوان و همچنین پنج مصاحبه گروهی متمرکز برای بررسی این موضوع استفاده کند. نتایج ممکن است متفاوت باشد. نظرسنجی ممکن است نشان دهد که رپ محبوب‌ترین ژانر است، در حالی که گروه‌های کانونی ممکن است پیشنهاد کنند موسیقی راک به طور گسترده‌تری به آن گوش داده می‌شود.

سپس محقق می‌تواند از پروتکل مثلث‌سازی برای دستیابی به یک پاسخ واحد استفاده کند – مانند اینکه موسیقی رپ و راک هر دو ژانرهای محبوب برای شنوندگان نوجوان هستند.

دنبال کردن یک موضوع

این یکی دیگر از روش های ادغام است که در آن محقق همان موضوع یا ایده را از یک روش جمع آوری داده به روش بعدی دنبال می کند.

یک طرح تحقیقی که از یک موضوع پیروی می کند با جمع آوری داده های کمی در مورد یک موضوع خاص شروع می شود و پس از آن داده های کیفی برای توضیح نتایج جمع آوری می شود. این به هر کسی که تحقیق را انجام می دهد این امکان را می دهد تا هرگونه اطلاعات متناقضی را شناسایی کند و اطلاعات متناقض را بیشتر بررسی کند تا بفهمد واقعاً چه چیزی در حال وقوع است.

به عنوان مثال، محققی که از این روش تحقیق استفاده کرده است ممکن است داده های کمی را در مورد میزان رضایت کارکنان از شغل خود در یک شرکت خاص جمع آوری کند و به دنبال آن مصاحبه های کیفی برای بررسی اینکه چرا سطح رضایت شغلی پایین است، جمع آوری کند. سپس آنها می توانند از نتایج برای بررسی هر گونه نتایج متناقض یا متفاوت استفاده کنند و به آنها امکان می دهد درک عمیق تری از رضایت شغلی در شرکت به دست آورند.

با دنبال کردن یک موضوع، محقق می تواند موضوعات مختلف پژوهشی مرتبط با موضوع اصلی را بررسی کند و دید جامع تری نسبت به موضوع پیدا کند.

ماتریس روش های ترکیبی

این تکنیک نمایشی بصری از انواع مختلف طرح‌های تحقیقاتی ترکیبی و ترتیبی است که آنها باید اجرا شوند. این پژوهشگران را قادر می سازد تا به سرعت طرح تحقیق خود را ارزیابی کرده و آن را در صورت نیاز تنظیم کنند.

ماتریس از چهار جعبه با چهار نوع مختلف طرح تحقیق با روش های ترکیبی تشکیل شده است: موازی همگرا، ترتیبی توضیحی، ترتیبی اکتشافی و انعطاف پذیری روش.

به عنوان مثال، محققی را تصور کنید که می خواهد بفهمد چرا مردم به طور منظم ورزش نمی کنند. برای پاسخ به این سوال، آنها می‌توانند از یک طراحی موازی همگرا استفاده کنند که داده‌های کمی (به عنوان مثال، پاسخ‌های نظرسنجی) و کیفی (مثلاً مصاحبه) را به طور همزمان جمع‌آوری می‌کند.

اگر محقق نتایج متناقضی پیدا کرد، می‌توانست به یک طراحی متوالی توضیحی روی آورده و ابتدا داده‌های کمی را جمع‌آوری کند، سپس در صورت نیاز داده‌های کیفی را پیگیری کند. به این ترتیب، محقق می تواند بر اساس یافته های خود تنظیماتی را انجام دهد و داده های خود را به طور موثرتری یکپارچه کند.

تحقیق ترکیبی ابزاری قدرتمند برای درک موضوعات پیچیده تحقیق است. استفاده از داده های کمی و کیفی در یک مطالعه به محققان امکان می دهد موضوع خود را عمیق تر درک کنند.

طرح‌های تحقیقاتی ترکیبی مانند موازی همگرا، ترتیبی توضیحی و ترتیبی اکتشافی انعطاف‌پذیری روش را فراهم می‌کنند و محققان را قادر می‌سازد تا هر دو نوع داده را جمع‌آوری کنند و در عین حال از محدودیت‌های هر یک از رویکردها به تنهایی اجتناب کنند.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که تحقیق با روش های ترکیبی می تواند نتایج متفاوت یا حتی متناقضی ایجاد کند، بنابراین مهم است که از مشکلات احتمالی آگاه باشید و اقدامات لازم را برای اطمینان از ادغام صحیح داده ها انجام دهید. اگر به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد، تحقیق با روش های ترکیبی می تواند بینش ارزشمندی را در مورد موضوعاتی ارائه دهد که در غیر این صورت تا حد زیادی ناشناخته باقی می ماند.

سوالات متداول

نمونه ای از تحقیقات ترکیبی چیست؟
نمونه ای از تحقیقات ترکیبی، مطالعه ای است که داده های کمی و کیفی را ترکیب می کند. این نوع تحقیق از نظرسنجی، مصاحبه و مشاهدات برای جمع آوری داده ها از منابع متعدد استفاده می کند.

کدام روش نمونه گیری برای روش های ترکیبی بهتر است؟
این بستگی به اهداف تحقیق دارد، اما روش‌های کمی اغلب در طرح‌های تحقیقاتی با روش‌های ترکیبی استفاده می‌شود. اینها شامل نمونه برداری گلوله برفی، نمونه برداری آسان و نمونه گیری هدفمند است. هر روشی مزایا و معایب خاص خود را دارد.

تفاوت روش های ترکیبی و چند روش چیست؟
تحقیق با روش های ترکیبی داده های کمی و کیفی را در یک مطالعه واحد ترکیب می کند. روش‌های متعدد شامل جمع‌آوری داده‌ها از منابع مختلف، مانند نظرسنجی و مصاحبه است، اما لزوماً آنها را در یک تحلیل ترکیب نمی‌کند. روش‌های ترکیبی انعطاف‌پذیری بیشتری را ارائه می‌دهند، اما می‌توانند به نتایج متفاوت یا متضاد هنگام یکپارچه‌سازی داده‌ها منجر شوند.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *