تجزیه و تحلیل دو متغیره

تجزیه و تحلیل دو متغیره

تجزیه و تحلیل دو متغیره ، تجزیه و تحلیل دو متغیره به شما امکان می دهد تا رابطه بین دو متغیر را بررسی کنید. تعیین اینکه آیا بین متغیرها همبستگی وجود دارد و اگر چنین است، چقدر ارتباط قوی است مفید است. برای محققانی که یک مطالعه را انجام می دهند، این فوق العاده مفید است.

این تحلیل فرضیه علیت و ارتباط را تأیید یا رد می کند. در پیش بینی مقدار متغیر وابسته بر اساس تغییرات مقدار یک متغیر مستقل مفید است.

در این وبلاگ به بررسی تحلیل دو متغیره، انواع آن و چند نمونه خواهیم پرداخت.

تجزیه و تحلیل دو متغیره
تجزیه و تحلیل دو متغیره – تزیسمی

فهرست مطالب

تحلیل دو متغیره چیست؟

تحلیل دو متغیره یک روش آماری است که چگونگی ارتباط دو چیز متفاوت را بررسی می کند. هدف تجزیه و تحلیل دو متغیره تعیین اینکه آیا یک پیوند آماری بین دو متغیر وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد، چقدر قوی و در کدام جهت است.

این یک تکنیک مفید برای تعیین نحوه اتصال دو متغیر و یافتن روندها و الگوها در داده ها است.

شناخت داده های دو متغیره یک پیش نیاز برای تجزیه و تحلیل است. به طور معمول، X و Y دو معیار هستند. داده های دو متغیره را می توان به عنوان یک جفت (X, Y) درک کرد.

اهمیت تحلیل دو متغیره

تجزیه و تحلیل دو متغیره یک روش آماری مهم است زیرا به محققان اجازه می دهد تا به رابطه بین دو متغیر نگاه کنند و رابطه آنها را تعیین کنند. این می تواند در بسیاری از انواع تحقیقات، مانند علوم اجتماعی، پزشکی، بازاریابی و غیره مفید باشد.

در اینجا چند دلیل برای اهمیت تحلیل دو متغیره آورده شده است:

. تجزیه و تحلیل دو متغیره به شناسایی روندها و الگوها کمک می کند: می تواند روندها و الگوهای داده های پنهان را با ارزیابی رابطه بین دو متغیر آشکار کند.
. تجزیه و تحلیل دو متغیره به شناسایی روابط علت و معلولی کمک می کند: می تواند ارزیابی کند که آیا دو متغیر از نظر آماری با هم مرتبط هستند یا خیر و به محققان در تعیین اینکه کدام متغیر باعث دیگری می شود کمک می کند.
. این به محققان کمک می کند تا پیش بینی کنند: به محققان اجازه می دهد تا با مدل سازی پیوند بین دو متغیر، نتایج آینده را پیش بینی کنند.
. این به تصمیم گیری کمک می کند: تصمیم گیری تجاری، سیاست عمومی و مراقبت های بهداشتی می تواند از تجزیه و تحلیل دو متغیره بهره مند شود.

توانایی تجزیه و تحلیل همبستگی بین دو متغیر برای قضاوت صحیح بسیار مهم است و این تجزیه و تحلیل به طور قابل تحسینی به این هدف کمک می کند.

تجزیه و تحلیل دو متغیره
تجزیه و تحلیل دو متغیره – تزیسمی

انواع تحلیل دو متغیره

بسیاری از انواع تحلیل دو متغیره را می توان برای تعیین چگونگی ارتباط دو متغیر استفاده کرد. در اینجا برخی از رایج ترین انواع آن آورده شده است.

نمودارهای پراکنده

Scatterplot نموداری است که نشان می دهد دو متغیر چگونه به یکدیگر مرتبط هستند. مقادیر یک متغیر را در محور x و مقادیر متغیر دیگر را در محور y نشان می دهد.

این الگو نشان می دهد که چه نوع رابطه ای بین دو متغیر وجود دارد و چقدر قوی است.

همبستگی

همبستگی یک معیار آماری است که نشان می دهد دو متغیر چقدر قوی و در چه جهتی به هم مرتبط هستند.

همبستگی مثبت به این معنی است که وقتی یک متغیر بالا می رود، متغیر دیگر نیز بالا می رود. یک همبستگی منفی نشان می دهد که وقتی یک متغیر بالا می رود، متغیر دیگر پایین می آید.

پسرفت

این نوع تجزیه و تحلیل به شما امکان دسترسی به تمام اصطلاحات ابزارهای مختلف را می دهد که می توانند برای شناسایی روابط بالقوه بین نقاط داده شما استفاده شوند.

معادله آن منحنی یا خط را نیز می توان با استفاده از تحلیل رگرسیون در اختیار شما قرار داد. علاوه بر این، ممکن است ضریب همبستگی را به شما نشان دهد.

آزمون Chi-Square

آزمون مجذور کای یک روش آماری برای شناسایی نابرابری ها در یک یا چند دسته بین آنچه انتظار می رود و آنچه مشاهده شده است می باشد. فرض اولیه آزمون ارزیابی مقادیر واقعی داده ها است تا ببینیم در صورت معتبر بودن فرضیه صفر چه انتظاری می رود.

محققان از این آزمون آماری برای مقایسه متغیرهای طبقه بندی شده در همان گروه نمونه استفاده می کنند. همچنین به اعتبارسنجی یا ارائه زمینه برای شمارش فرکانس کمک می کند.

تست تی

آزمون t یک آزمون آماری است که میانگین دو گروه را با هم مقایسه می کند تا ببیند آیا تفاوت زیادی با یکدیگر دارند یا خیر. این تحلیل زمانی مناسب است که میانگین های دو دسته از یک متغیر طبقه بندی را مقایسه کنیم.

ANOVA (تحلیل واریانس)

آزمون ANOVA تعیین می کند که آیا میانگین بیش از دو گروه از نظر آماری با یکدیگر متفاوت است یا خیر. این مقایسه میانگین های یک متغیر عددی برای بیش از دو دسته از یک متغیر طبقه بندی مناسب است.

نمونه ای از تحلیل دو متغیره

چند نمونه از تجزیه و تحلیل دو متغیره در زیر ذکر شده است:

بررسی ارتباط بین تحصیلات و درآمد

در این مورد، یکی از متغیرها می تواند سطح تحصیلات (مثلا دبیرستان، کالج، تحصیلات تکمیلی) و دیگری درآمد باشد.

برای تعیین اینکه آیا رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود دارد و اگر وجود دارد، چقدر قوی و در چه جهتی است، می توان از تحلیل دو متغیره استفاده کرد.

بررسی ارتباط بین افزایش سن و فشار خون

در اینجا سن یک متغیر است و فشار خون متغیر دیگر (سیستولیک و دیاستولیک).

می توان تحلیلی از تحلیل دو متغیره انجام داد تا مشخص شود که آیا این دو عامل با آزمون اهمیت آماری با هم مرتبط هستند یا خیر.

اینها تنها چند روشی هستند که می توان از این تحلیل برای تعیین چگونگی ارتباط دو متغیر استفاده کرد. نوع داده ها و سؤال تحقیق تعیین می کند که از کدام تکنیک ها و آزمون های آماری در تحلیل استفاده می شود.

نتیجه

موضوع اصلی که توسط تحلیل دو متغیره به آن پرداخته می شود این است که آیا این دو متغیر همبستگی دارند یا نه، و اگر چنین است، آیا این رابطه منفی است یا خیر و تا چه حد. تحقیقات معمولی مورد استفاده در آمار استنباطی و محاسبات دو متغیر را تجزیه و تحلیل می کند. پروژه های علمی و تجاری متعددی بر درک ارتباط بین دو متغیر پیوسته تمرکز دارند.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *