انجام پایان نامه

انجام پایان نامه در رشته مدیریت در مقاطع دکتری و ارشد صورت می پذیرد. دانشجویان دکتری مدیریت می توانند انجام پایان نامه دکتری را قبل از نگارش مقاله مدیریت انجام دهند. هر چه دانشجویان دکتری مدیریت بتوانند انجام پایان نامه را زودتر از موعد مقرر نگارش کنند برایشان زمان بیشتری وجود خواهد داشت. بهتر از نحوه نگارش پایان نامه نیز اطلاعاتی در دست داشته باشیم. پیچیدگی های نگارش پایان نامه کار را برای دانشجویان سخت تر می کند. بعد از آن با خیال راحت تری به سمت نگارش مقاله بروید. ما در تزیسمی به دنبال انتقال تجربه خود در امر نگارش پایان نامه و رساله دکتری مدیریت هستیم. با توجه به تخصصی بودن کار سعی کرده ایم فقط در رشته مدیریت خدمات پایان نامه بدهیم. هر چه بیشتر آموزش های انجام پایان نامه مدیریت را به دانشجویان می دهیم تا بتوانیم در این امر بهترین پایان نامه دکتری باشیم.

انجام پایان نامه
پایان نامه

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه دکتری نیازمند دانش علومی همچون روش تحقیق و آمار و احتمال است. در دوره دکتری پایان نامه اسم خود را به رساله داده است. رساله دکتری بسیار منابع با اهمیت علمی محسوب می شوند. دوره دکتری به عنوان برترین دوره هر رشته محسوب می شود. دانشجویان این دوره با درس انجام پایان نامه به مدت 4 ترم روبرو هستند. معضل اصلی این درس سختی بیش از حد آن است. دانشجویان دوره دکتری مدیریت نیز مستثنی نیستند و باید پایان نامه را بگذرانند. انجام پایان نامه دکتری بدون شک به عنوان سخت ترین دوره از آن یاد می شود. شما دانشجویان دکتری مدیریت برای انجام پایان نامه نیازمند کمک هستید. این مشاوره در اولین مرحله انتخاب موضوع تا مرحله آخر که دفاع از رساله باشد، انجام خواهد شد. بهتر است در این مسیر با کمک یک مشاور و راهنما قدم بردارید تا دوباره به عقب بر نگردید.

انجام پایان نامه دکتری
انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت بیشتر به منظور رشد و ارتقای رشته مدیریت انجام می شود. هر کجا که حرف از پایان نامه مدیریت می شود به گرایش های مختلف می توان فکر کرد. رشته های مدیریتی کار را برای نگارش پایان نامه سخت می کنند چرا که موضوعات بسیار متفاوت است. خب بریم سر اصل مطلب اینکه تمامی دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت باید پایان نامه را پاس کنند. پروسه انجام پایان نامه مدیریت از انتخاب موضوع تا دفاع از پایان نامه مشکل است. داشتن استاد راهنما و مشاور دقیقا عین یک چراغ راهنماست که می تواند روشن کننده راه انجام پایان نامه باشد. نگارش پایان نامه مدیریت بسیار با گرایش ها و موضوعات متنوعی همراه است. انجام پایان نامه دکتری در این رشته در چند گرایش و رشته صورت می پذیرد. گرایش های مدیریت همیشه راهگشای انسان ها بودند و آن ها را در زندگی کمک کرده اند.

رساله دکتری مدیریت بزرگترین فعالیت پژوهشی است که دانشجویان مدیریت در طول دوره تحصیلی خود از بدایت تا نهایت انجام می دهند. این فرایند مهم برای دانشجویان دکتری، تحقیقات بنیادی را در زمینه های مختلف مدیریت انجام می دهد. تفاوت های اصلی بین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و رساله دوره دکتری عبارتند از:

هدف تحقیق

 • پایان نامه دوره کارشناسی ارشد به صورت کاربردی انجام می شود و معمولاً به تحقیقات کمی محدود می شود.
 • رساله دکتری از نوع بنیادی است و پژوهش  ها از نظریه پردازی و مدل سازی بنیادی هستند.

روش تحقیق 

 • پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معمولاً با روش های کمی و اثبات گرایانه انجام می شود.
 • رساله دکتری با رویکرد آمیخته اکتشافی صورت می پذیرد و به صورت کمی- کیفی انجام می شود.

حجم و تعداد صفحات

 • پایان نامه دکتری مدیریت باید دو برابر حجم رساله ارشد باشد. این حجم بیشتر به ادبیات پژوهش در فصل دوم خلاصه می شود.

با توجه به تفاوت های فوق، انتخاب عنوان مناسب برای رساله دکتری مدیریت بسیار مهم است. دانشجویان دکتری باید مدل جدیدی را ارائه دهند و مدلسازی با رویکرد آمیخته اکتشافی را آغاز کنند.

پایان نامه فصول مختلفی وجود دارند که هر کدام نقش مهمی در ساختار کلی پایان نامه ایفا می کنند. در ادامه به معرفی این فصول می پردازیم

فصل کلیات تحقیق (فصل اول)

در این فصل، موارد زیر خلاصه می شوند

 • مسئله اصلی تحقیق
 • اهمیت پایان نامه
 • سوالات تحقیق
 • محدودیت ها و موانع
 • فرضیات و توصیف عبارات

این بخش ها به خواننده کمک می کنند تا فصول بعدی و محتوای کلی پایان نامه را درک کنند.

فصل ادبیات تحقیق (فصل دوم)

این فصل از دو بخش کلی تشکیل شده است

 • مبانی نظری تحقیق: در این بخش، نویسنده تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای اصلی، تئوری های حاکم بر هر متغیر را بیان می کند.
 •  پیشینه تحقیقات: در این بخش، تحقیقاتی که به موضوع شما مرتبط هستند به ترتیب زمانی معرفی می شوند.

فصل روش تحقیق (فصل سوم)

جامعه آماری، نمونه آماری و روش تحقیق

فصل نتایج تحقیق (فصل چهارم)

در این فصل، نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها ارائه می شود.

فصل نتیجه گیری (فصل پنجم)

در این فصل، نتیجه گیری از تحقیق و پیشنهادات مطرح می شود.

 

انتخاب موضوع پایان نامه یکی از مراحل مهم در تنظیم پایان نامه است. در اینجا چند مرحله را برای انتخاب بهترین موضوع پایان نامه به شما توصیه می کنم:

 • شناسایی منابع هسته

نخستین قدم در انتخاب موضوع پایان نامه شناسایی منابع هسته (کتاب، مجله و هر منبعی که بیشترین استنادها را به خود اختصاص می دهد) است. این منابع معمولاً بیشترین تاثیر را در رشته است. این منابع معمولا بیشترین تاثیر را در رشته مورد نظر شما دارند. برای یافتن این منابع، به مطالعات زیادی بپردازید. معمولا در فصل آخر  پایان نامه ها بخشی به نام “پیشنهادهای برای پژوهش های بیشتر” وجود دارد که می توانید آن ها را مطالعه کنید و منابعی که در پایان نامه های مرتبط با رشته شما ذکر شده است را بررسی کنید.

 • جستجو در اینترنت

اینترنت کارها را آسان کرده است. تقریباً درباره هر موضوعی می توانید در اینترنت جستجو کنید و نتایج بی نهایتی بدست بیاورید. همچنین برای آگاهی از موضوعات روز رشته شما نیز جستجو در اینترنت مفید است.

 • شرکت در همایش ها و کنفرانس ها

بسیار مهم است که بدانید در ارتباط با رشته شما چه همایش ها و گردهمایی برقرار است. شناسایی و بررسی فهرست کنفرانس ها و همایش های روز در رابطه با رشته شما و موضوعاتی که در این کنفرانس ها مورد بحث قرار می گیرند نیز می توانند به انتخاب موضوع پایان نامه شما کمک کنند.

 • دنبال کردن اخبار روز

بهترین موضوعات معمولا آن هایی هستند که بتوانند مشکلی از مشکلات موجود را برطرف کنند یا به پیکره علمی این رشته چیزی اضافه کنند. بنابراین مهم است که همیشه موضوعات و اخبار حرفه و مهم است که همیشه موضوعات و اخبار حرفه و رشته خود را دنبال کنید تا با موضوعات جذاب روز در رابطه با آن آشنا شوید.

 

چکیده (Abstract) بیان مختصر و مفید تمامی فعالیت‌های انجام گرفته در یک تحقیق خواه پایان‌نامه و خواه مقاله می‌باشد. این قسمت شامل اهمیت، هدف، روش تحقیق، یافته‌ها و بحث می‌باشد. چکیده معمولاً در یک پاراگراف تنظیم می‌شود و بهتر است شامل ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه باشد. البته مجلات مختلف از استانداردهای ویژه خودشان استفاده می‌کنند که در ادامه تشریح خواهد شد. همچنین در پایان چکیده باید واژگان کلیدی نوشته شوند. این واژگان بهتر است از عنوان تحقیق انتخاب شوند. رعایت اصول خوانایی متن در نوشتن این بخش الزامی است. تفاوت چکیده پایان‌نامه و مقاله در تعداد کلمات مجاز است که با توجه به سیاست دانشگاه یا کنفرانس و فصلنامه مقصد می‌تواند متفاوت باشد. یک چکیده خوب راهی است برای عرضه کلیات و یافته‌های مهم مطالعه، تا خواننده براحتی تصمیم‌گیری کند که آیا به خواندن اصل مطلب ادامه دهد یا نه. بنابراین باید ارائه اطلاعات کلیدی کافی [برای نمونه، خلاصه نتایج، مشاهدات، روند یافته‌ها و غیره] در این بخش به شیوه‌ای مفید گنجانده شود، تا خواننده براحتی بتواند کار شما را ارزیابی کلی کند. چکیده را باید طوری نوشت که خواننده مشتاقانه به خواندن خود ادامه دهد. نظر به اهمیت موضوع روش نوشتن چکیده پایان‌نامه و مقاله به تفکیک ارائه می‌شود.

پروپوزال یک طرح کلی از پایان نامه یا پروژه تحقیقاتی است که پژوهشگر پیش از تهیه پایان نامه یا پروژه تحقیقاتی باید با رعایت اصول و قواعد مربوطه به تهیه آن بپردازد. در ادامه چند مرحله کلیدی برای نوشتن پروپوزال را برای شما توضیح می دهیم:

انتخاب موضوع: ابتدا یک موضوع مناسب برای پروپوزال خود انتخاب کنید. این موضوع باید مرتبط با حوزه کاری و تخصصی شما باشد.

تهیه صفحه عنوان: در این قسمت، عنوان پروپوزال را تهیه کنید. این عنوان باید خلاصه ای از موضوع و هدف تحقیق شما باشد.

چکیده: در قسمت چکیده بصورت مختصر مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق، روش انجام تحقیق، منابع مورد استفاده و … را شرح دهید.

فهرست مطالب: درج کنید که چه مواردی در پروپوزال شما مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه: در مقدمه، پیش زمینه ای را برای مخاطب ایجاد کنید و موضوع تحقیق را معرفی کنید.

مروری بر تحقیقات مشابه: در این قسمت، در مورد تحقیقات مشابه و اینکه با موضوع شما چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد، بحث کنید.

روش انجام تحقیق: توضیح دهید که چگونه قصد دارید تحقیق خود را انجام دهید.

با رعایت این مراحل می توانید یک پروپوزال موثر و اصولی تهیه کنید.

فصل اول پایان نامه، به عنوان مقدمه ای  بر تحقیق، نقش کلیدی در هدایت خواننده به سمت متن اصلی و گزارش تحقیق دارد. در این فصل موضوع مورد مطالعه تعریف می شود و دلایل انتخاب آن مشخص می شوند. همچنین اهداف کلی و جزئی تحقیق، تعیین قلمرو مکانی و زمانی، تاریخچه و زمینه تحقیق،فرضیات، سوالات، محدودیت ها و تعریف اصطلاحات متن در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند. به طور خلاصه مطالب فصل اول پایان نامه به شکل زیر ارائه می شود:

مقدمه پایان نامه: شامل بیان موضوع و اهداف مطالعه

تاریخچه و زمینه تحقیق: اشاره به تحقیقات و مطالعات قبلی درباره موضوع

فرضیات: ارائه نظریاتی که قرار است پس از آزمایش و بررسی رد یا قبول شوند.

سوالات: مطرح کردن سوالات تحقیق

محدودیت ها: تعیین محدودیت های تحقیق

تعریف اصطلاحات متن: برای روشن تر شدن از واژگان کلیدی استفاده شده تحقیق.

فصل دوم پایان نامه، به عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق، نقش مهمی در توجیح و هدایت خواننده به متن اصلی تحقیق دارد.  در این فصل موضوع مورد مطالعه تعریف می شود و دلایل انتخاب آن مشخص می شوند. برای نگارش فصل دوم پایان نامه می توانید به دو بخش اصلی تقسیم بندی کنید:

قسمت اول (مبانی نظری)

قسمت دوم (پیشینه تحقیق)

بهتر است قبل از نگارش مطالب فصل دوم را حداقل سه بار با دقت مورد بررسی قرار دهید تا محتوای قوی و مفهومی ارائه کنید.

فصل سوم پایان نامه، روش تحقیق است که در آن به جامعه آماری و نمونه آماری، روش و ابزار تحقیق و گردآوری داده ها پرداخته می شود.

فصل چهارم پایان نامه، معمولا به عنوان تحلیل داده ها شناخته می شود. در این فصل نتایج آماری و آزمون های فرضیات مرتبط با پژوهش شما بیان می شوند. اگر از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده کرده اید و تحقیق شما پیمایشی است، این فصل به ویژه مهم است. در اینجا نتایج باید به صورت کمی و کیفی تحلیل شده و ارائه شوند. همچنین توصیف داده ها نیز در این فصل انجام می شود. با استفاده از جداول و نمودارهای مناسب ویزگی های نمونه مورد بررسی را توصیح می دهد. این فصل یکی از قسمت هایی است که در روز دفاع توسط داوران مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. برای نگارش این فصل آشنایی با روش های آماری و نرم افزارهای مختلف مانند spss، لیزرل و pls ضروری است. 

در صورت نیاز می توانید از متخصصین مشاوره در این زمینه کمک بگیرید تا نتایج تحلیل هایتان به بهترین شکل ارائه شوند. فهرست محتوا فصل چهارم عبارتند از: 

مقدمه: خلاصه ای از مطالب ارائه شده در این فصل

توصیف داده ها: معرفی ویژگی های نمونه مورد بررسی با استفاده از جداول و نمودارها

آزمون فرضیات یا پاسخگویی به سوالات: تحلیل داده ها و توضیح نتایج.

فصل پنجم پایان نامه معمولا به عنوان بحث و نتیجه گیری  است و باید با تحقیقات پیشین مقایسه شود. 

انجام پایان نامه ارشد

باید به منظور داشتن یک پایان نامه خوب تلاش کرد. انجام پایان نامه ارشد در دوره تحصیلات تکمیلی خط اول تحقیقات دانشجویان است. دغدغه اصلی دانشجویان ارشد مدیریت همین انجام پایان نامه است که بتوانند به صورت صحیح آن را انجام دهند. هدف از انجام پایان نامه ارشد آن است که دانشجویان با فضای تحقیق و پژوهش آشنا شوند. فضای تحقیق اولین قدمش با پایان نامه های ارشد است. رشته مدیریت نیز از این مسیر مستثنی نیست. هر چه دانشجویان بتوانند در مسیر رشد و توسعه علمی قدم بردارند می توانند بهترین در رشته خود باشند. بهتر است بدانید انجام پایان نامه ارشد نیز قواعدی دارد. اینکه باید 5 فصل داشته باشد. هر فصل با مقدمه ای آغاز گردد. همه و همه جزئی از قوانین نگارش پایان نامه ارشد مدیریت می باشد. با استاد راهنمای خود هماهنگ باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را در پایان نامه نویسی داشته باشید.

انجام پروپوزال

می دانید که پروپوزال نویسی از جمله مهم ترین مراحلی است که در نوشتن پایان نامه بایستی انجام گیرد. تفاوتی ندارد که شما دانشجوی ارشد یا دکتری باشید، در هر دو مقطع نیاز است تا پیش از انجام کار پژوهشی خود، یک پروپوزال حرفه ای را به استاد راهنما و دانشگاه ارائه دهید. کالج نوین از پژوهشگران در رشته مدیریت بهره گرفته است تا پروپوزال های شما را در مقاطع ارشد و دکتری انجام داده و شما را آماده نوشتن پایان نامه نماید.

انجام فصل 4 پایان نامه

فصل 4 پایان نامه با متدها و نرم افزارهای بروز دنیا، برای تمامی پایان نامه های رشته مدیریت در تمامی گرایش ها مراحل تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه مدیریت به صورت زیر است : گزارش آمار توصیفی متغیرها بررسی پیش فرض های روش آماری برازش مدل پژوهش بررسی آزمون فرضیات

مشاوره انجام پایان نامه 

دانشجویان معمولا تفاوت انجام پایان‌ نامه ارشد و رساله دکتری را نمی‌دانند. دانستن تفاوت انجام پایان‌ نامه ارشد و رساله دکتری در ارائه تحقیقات و استخراج مقالات خوب و قوی از آن‌ها تاثیر بسیار مثبتی دارد. رساله یا تز به کار پژوهشی یا پایان‌ نامه دوره دکتری گفته می‌شود که در مورد موضوعی مربوط به گرایش تخصصی این مقطع تحصیلی است. این کار تحقیقاتی نیز قواعدی دارد که دانشجویان باید آن‌ها را رعایت کنند و جزء واحدهای درسی محسوب می‌شود و تا نمره قبولی آن را دریافت نکنند، موفق به اخذ مدرک دکتری نخواهند شد. بعد از انجام پایان نامه دکتری شما نیازمند انجام مقاله هستید. سعی کنید بعد از این مرحله به چاپ مقاله برسید. انجام پایان نامه دکتری سخت ترین مرحله است که باید با دقت بیشتری انجام شود. ما تیمی برای مشاوره پایان نامه مدیریت هستیم که می توانیم تا دفاع کنار شما باشیم.

انجام پایان نامه دکتری
انجام مقاله دکتری

 

انجام مقاله دکتری

دانشجویان دکتری بعد از انجام پایان نامه نیازمند انجام مقاله دکتری هستند و جز ملزومات است. دانشجویی که مقاله نداشته باشد نمی تواند از انجام پایان نامه خود دفاع کند.انجام مقاله دکتری همیشه با سختی هایی روبرو است هر چند به انجام پایان نامه دکتری نمی رسد. این مقالات از لحاظ علمی باید بار علمی بالایی داشته باشند و مورد پذیرش در مجلات علمی پژوهشی شوند. داشتن روش و نوآوری در مقالات دکتری بسیار مهم است و نداشتن آن فاقد ارزش علمی است. دانشجویان دکتری مدیریت می توانند برای انجام مقاله از خدمات تزیسمی استفاده کنند. دفاع از رساله بدون انجام مقاله دکتری غیرممکن است و دانشجو حق دفاع ندارد. از انتخاب موضوع تا انجام پایان نامه مدیریت در قالب خدمات تزیسمی می باشد. بهتر است قبل از هر چیزی از مشاوره رایگان ما استفاده کنید و تفاوت را احساس کنید. بهترین در انجام مقاله خود باشید.

 

انجام مقاله مدیریت

بی شک بعد از انجام پایان نامه به فکر نوشتن مقاله می افتید. هدف ما از انجام مقاله مدیریت تجلی دانشجویان در دوره دکتری است. سال هاست که مقاله هایی برای مجلات داخلی و خارجی به چاپ می رسد. نگارش مقاله با رویکردهای علمی باعث پیشرفت بیکران می شود. این مقاله ها زمانی ارزشمند هستند که به مرحله چاپ مقاله برسند. انجام مقاله مدیریت نیازهای روزمره سازمان ها را صورت می گیرد. این امر باعث پیشرفت روزافراون می شود و سازمان ها را با توجه به مشکلاتی که دارند حل می کند. انجام مقاله مدیریت در زمینه های مختلف قابل انجام می شود. اگر اساتید زمان برای مشاوره دانشجویان نداشته باشند چه باید کرد؟ باید از تیم انجام پایان نامه ما کمک گرفت. موسسات معتبر همچون تزیسمی با سابقه طولانی در زمینه انجام پایان نامه و انجام مقاله مدیریت  امکان کمک به دانشجویان را از طریق اساتید برتر فراهم می‌کنند.

انجام مقاله مدیریت
موسسه انجام پایان نامه

موسسه انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت در تمامی گرایش ها در اینجا قابل اجراست. رویکرد به نگارش پژوهش و انجام پایان نامه نویسی باعث رشد و ارتقای سطح کیفی دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت می شود. هر چه انجام پایان نامه بهتر صورت پذیرد می تواند به رشد و شکوفایی بیشتر بیانجامد. موسسه هایی بهترین هستند که بتوانند علاوه بر انجام پایان نامه در یادگیری افراد نیز دخیل باشند. آموزش بخش لاینفک است و باید دانشجویان دکتری و ارشد مدیریت از آن ها بهره ببرند. هیچ پایان نامه ای بدون آموزش ارزش دفاع کردن ندارد. بنظر می آید دانشجویان دکتری علاوه بر پایان نامه نیازمند انجام مقاله هستند. یک پایان نامه بیشترین بخش یک پژوهش را دارا می باشد. دانشجویان ارشد و دکتری نیازمند آموزش این بخش عظیم هستند. تیم تزیسمی برآن است که بتواند دغدغه ذهنی دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت را با علم خود جواب دهد.

 

اصول و مراحل انجام پایان نامه

انجام پایان نامه پروسه ای است که شما هم در مقطع کارشناسی ارشد و هم در مقطع دکتری با آن درگیر خواهید شد. دانشجویان کارشناسی ارشد که تجربه طی چنین مسیر پر پیچ و خمی را ندارند، ممکن است در انجام پایان نامه نیاز به مشاوره تخصصی داشته باشند. تمامی دانشگاه ها طبق یک الگو انجام پایان نامه دارند که فایل آن بر سایت دانشگاه می باشد. این قالب بندی ها دانشجو در مورد محتوای هر قسمت راهنمایی می شود. با این همه اغلب دانشجویان معتقدند که علاوه بر این راهنمایی، بایستی برای انجام پایان نامه از علم و تجربیات یک فرد متخصص نیز استفاده کنند. تزیسمی کمک کننده به دانشجویان نیازمند آموزش انجام پایان نامه می باشد. قطعا همه آنها برای انجام این پروسه تحصیلی مهم قابل اطمینان نیستند. تزیسمی از ابتدای مسیر تا انتها (از آغاز نگارش پروپوزال تا دفاع موفق از پایان نامه) با شماست.